ИНИ-Новация България предствя новите безплатни обучителни модули на EUROPETOUR

Training Event in Cultural Tourism in BulgariaГрад Велико Търново, огнище за българските културни традиции и занаяти в България, беше домакин на събитие, организирано от ИНИ-Новация България ООД, като част от Международния туристически панаир „Културен туризъм”. За първи път бъдещите модули за дистанционен самостоятелен тренинг за работещи в сферата на туризма и културата в селските райони са представени в България.

Ръководителят на проекта г-жа Карин Дрда-Кюн (Kultur und Arbeit eV, Германия) въведе участниците в събитието в тематиката на EUROPETOUR  и представия визията ни за равитие в бъдеще.

33971631466_d080af6a3a_zСлед нея, г-жа Анжела Иванова (ИНИ-Новация България ООД) представи модулите за обучение EUROETOUR. Тя изясни подробно основните теми, които представляват интерес за българските туристически заинтересовани страни в туризма, а именно позициониране на туристическия продукт, брандиране и маркетинг на културния туризъм в селските райони, както и значението на работата в мрежа за равитието на културния туричъм. Г-жа Иванова предостави примери, като най-добри практики от Австрия, като добави теоретични знания и практически упражнения за участниците. Повтози начин беше постигнато по-добро разбиране за спецификата на темата.

17880695_10212837586880865_4266988205923104604_oДруг лектор в събитието беше г-жа Лакрамоара Белик (Bucovina Tourism, Румъния), специалист в областта на културния туризъм и партньор по проекта. Тя  представи региона Буковина в Румъния като пример за добра практика в областта и предложи възможност за сътрудничество между български и румънски заинтересовани страни в областта на туризма. Тя също засегна темата за създаване на мрежи, споделяйки какво прави регионът Буковина за успешното посрещане на специфичните нужди на културните туристи- пътешественици.

33169478374_9be9af874b_zД-р Волфганг Книйски (ИНИ-Новация България ООД) предсатви задълбочен преглед на инструментите за финансиране на дейсбности със специален акцент върху теми като вериги за генериране на стойност в културния туризъм, бизнес планиране, продажби и дистрибуция, както и пазарно ориентирано финансиране. Бяха предоставени примери за най-добри практики и бяха обсъдени много въпроси за това как да се изгради успешна културно-туристическа дейност в селски район.

Беше проведен конкурс за най-добра идея в областта на културния туризъм като бяха определени трима победители и раздаадени награди, предоставени от ИНИ-Новация Българищ ООД.

Multiplier-event-3

Europetour training in Bulgaria

На финала беше представена стартираща фирма от Македония „WheninX“, като нейния изпълнителен директор Антонио Кузмановски представи иноваторвно технологично решение за насърчаване на културни услуги за местните жители в селските региони и техните посетителите.

Събитието постигна голям успех: представители на общини, художествени организации, туристически агенции и отделни стартиращи фирми проявиха голям интерес към презентациите на партньорите от EUROPETOUR, създаоха се множество контакти забудеща съвместна работа.

Multiplier Event in Veliko Tarnovo

Comments are closed.