Културен туризъм в селските райони – предизвикателства и успешни практики, представени от EUROPETOUR

Multiplier Event in Veliko Tarnovo

ИНИ-Новейшън България е част от международната инициатива EUROPETOUR и заедно с организации от още седем държави. в т.ч. Германия, Италия, Австрия, Румъния, Испания, Полша и Белгия работим в областта на културния туризъм в селските райони. Целта ни е да изследваме нуждата от допълнителен образователен тренинг сред работещите в сферите на туризма и културата в селските райони в държавите-участници в проекта и да създадем специални обучителни модули, които да отговарят на тези нужди.

ЗАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ?

Културният туризъм в селските райони е шанс за повишаване на осведомеността и генериране на заетост, доходи и по-добри условия на живот.

Въпреки това, културен туризъм в селските райони не е достигнал ниво на професионална квалификация и комуникация, която е сравнима с културния туризъм в градските райони. Необходимостта от квалификация е очевидна – за доброволци и професионалисти в културата, туризма и доставчици, предлагащи туристически услуги, настаняване, гастрономия, транспорт, озеленяване, културни институции и много други.

От друга страна, работещите в сферата на култура и тези с сферата на туризма, обикновено не са научени да работят заедно; те „говорят на различни езици”. Затова сътрудничеството е основен въпрос за доставчиците на туристически услуги и особено за хората, работещи в културните институции в селските райони. Те се нуждаят от удобни материали за обучение, за да се подобрят техните умения в разработване и позициониране на  културно-туристическите продукти и услуги чрез  маркетинг, канали за продажба, финансово планиране и най-накрая – умения за развитие на бизнеса.

Ето защо EUROPETOUR Ви предлага такова знание.

БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Безплатен семинар на тема “Културен туризъм в селските райони – предизвикателства и успешни практики, представени от EUROPETOUR” ще се състои на 7-ми Април 2017 г. в хотел „Премиер“, Велико Търново, България.  По време на семинара участниците ще имат възможност:

 • Да научат за новата тренинг програма на EUROPETOUR за самостоятелно обучение в областта на културния туризъм в селските райони,
 • Да получат нови идеи или да разширят своя фокус върху темата,
 • Да се запознаят с примери за добри практики в други европейски държави,
 • Да се срещнете с чуждестранни експерти в областта на културния туризъм.

На нашия семинар в България ще Ви представим резултати от проучвания, проведени в осем европейски региона. Нашето събитие е част от Международно туристическо изложение  “Културен туризъм”, Велико Търново: http://www.culturaltourism.info/.

ЛЕКТОРИ

Лектори ще бъдат уважавани експерти, утвърдени в своите области на европейско ниво:

 • Д-р Карин Дрда-Кюн, координатор на проекта, Kultur und Arbeit e.V., Германия и председател на European Mobile & Mobility Industries Alliance (EMMIA) към Европейската комисия.
 • Анжела Иванова, проектен мениджър на EUROPETOUR за България.  Коуч и консултат в областта на стратегически комуникационен мениджмънт и маркетинг.
 • Д-р Волфганг Книйски, управляващ директор на INI-Novation GmbH, Германия. Консултант в развитие на бизнеса и иновацинен мениджмънт.
 • Лакрамиоара Бейлик. мениджър на Bucovina Tourism Association.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Всеки, който работи в сферата на културата и туризма в селски райони, представител на:

 • Местни туристически центрове към общини и области,
 • Малки и средни по големина музеи и колекции с фокус върху местното развитие и история,
 • Екскурзоводи,
 • Хора, работещи в местните културни институции – доброволци и професионалисти,
 • Аматьорски театри и оркестри,
 • Поети,
 • Историци,
 • Местните художествени занаяти,
 • Производители на художествени / арт произведения,
 • Места за настаняване и места за хранене,
 • Фермери и кулинарни производители.

КОНКУРС

По време на семинара ние ще проведем конкурс за най-добра идея за туристическа концепция за местен културен туризъм. Най-добрите идейни концепции ще бъдат наградени от ИНИ–Новация България ООД по време на семинара. Наградите са както следва:

 • Първа награда – 1000 лв. плюс безплатен коучинг в бизнес планиране и маркетинг;
 • Втора награда – 500 лв. плюс безплатен коучинг в бизнес планиране и маркетинг;
 • Трета награда – безплатен коучинг в бизнес планиране и маркетинг.

За повече информация се свържете с Анжела Иванова, проектен мениджър за България на международната иницитива EUROPETOUR: angela.ivanova@ini-novation.com.

———————————————————————————–

EUROPETOUR – Подпомага селските райони да се възползват максимално от потенциала на културния туризъм. Европейска инициатива, целяща да отключи потенциала на Европейските културни съкровища.

The EUROPETOUR blog: www.europetour.tips

Stay tuned on Facebook:  https://www.facebook.com/EuropeTourTips/

Follow us on Twitter:  https://twitter.com/europetourtips

Comments are closed.