Услуги

През годините ИНИ–Новация България ООД се утвърди като една от предпочитаните фирми за управление на иновациите.  Компанията е предпочитам партньор в Европейски проекти с експертните си познания и натрупан опит в областта на управление на проекти свързани с развитие и въвеждане на пазара на иновативни технологии, процеси или услуги:

  • ИНИ-НОвация България ООД подкрепя комерсиализацията на резултатите от научните изследвания и помага на стартиращи или научни екипи по пътя им към пазара.
  • ИНИ–Новация България ООД подкрепя иновациите във вече съществуващите малки и средни предприятия, като предоставя коучинг, обучения и консултации в областта на бизнес планирането, маркетинга, управлението на промените и развитието на креативността.

Нашите консултантски услуги са следните:

За да се свържете с нас, посетете нашите „Контакти“ сега!

Comments are closed.