Добре дошли в сайта на INI-Novation!

Make Innovation Happen!

Специализирани сме в управление на иновациите, предоставяне на коучинг и услуги за бизнес равитие за иновативни стартъпи, малки и средни фирми, и изследователски организации.

Изтегли флайер
Innovation Management

Innovation Management

Бизнес концепции и бизнес планове, в подкрепа на трите етапа на иновациите: концепция, развитие и разширяване.
Прочетете повече
Достъп до пазара

Достъп до пазара

Подкрепа за навлизане на чужди пазари, маркетингови стратегии, проучване на потребителите с фокус групи и живи лаборатории.
Прочетете повече
Достъп до финанси

Достъп до финанси

Подготовка за привличане на инвестиции (венчър капитал, краудфандинг, бизнес ангели), финансиране от Европейски програми.
Прочетете повече
Достъп до знание

Достъп до знание

Семинари и тренинги по управление на правата върху интелектуалната собственост, достъп до финанси, маркетинг и продажби.
Прочетете повече

Новини