Archives for site admin

Модулите за обучение на EUROPETOUR, разработени съвместно от европейски екип от експерти, са готови

Europetour Team with Angela Ivanova INI-Novation BulgariaДевет обучителни модула, насочени към за доставчици на културни туристически продукти и услуги в селските райони, са готови, вклюиетлно и на български език. Създадени са в  сътрудничество между ИНИ-Новация България ООД и още 15 европейски експерти обединени в европейската инициатива EUROPETOUR. Целта е да подкрепят икономическото развитие на селския културен туризъм.

2018-08-29 (44)През последните три години инициативата EUROPETOUR разработи модулна програма за обучение на работетищите в областта на културата и туризма в селските райони, за да им помогне да задоволят още по-добре нуждите и желанията на туристите, които се интересуват от култура и да използват по-добре възможностите, предлагани от техните райони. Става въпрос за характеристика на дестинацията, разработване и позициониране на туристически продукти и услуги, маркетингова стратегия и планиране, канали за дистрибуция и продажби, комуникационна стратегия и планиране, изграждане на мрежи и сътрудничество, финансово планиране, разработване на бизнес план. Специален акцент е поставен върху използването на социалните медии като ефективни маркетингови канали за предлагане на туристически продукти.

Обучителните модули са достъпни безплатно на немски, английски, испански, румънски, български, италиански и полски на www.europetour.tips, и вече успешно се използват за обучение в осем европейски региона.

Социалните медии като фокусна точка на обучението в културния туризъм

Специално ръководство, наречено „Насоки за социални медии в селския културен туризъм“ дават практически съвети за успешното използване на социалните медии в селския културен туризъм, както и оценяват факторите за успех на вече съществуващи добри примери от цяла Европа. За ИНИ-Новация България ООД това ръководство е особено важно. Социалните медии могат да бъдат от голяма полза за привличането на туристи в селските райони. Това, от което сега се нуждаеха работетищите в селските райони на България, заети в областта на културния туризъм, сега се предоставя EUROETOUR.

Обучителни модули за европейския туристически пазар

Освен ИНИ–Новация, като представитела на България, в разработването на обучитлните модуле участваха и  партнщори от европейските Буковина (Румъния), Хайлброннерска земя (Германия), Кантабрия (Испания), Марке (Италия), както и европейската мрежа „Бъдеще за религиозно наследство“, немската културна туристическа мрежа KIRA за Хайлброн-Франкен, немско-полската мрежа „Klosterland” и австрийската мрежа „Kreativ Reisen Österreich”, Всички те допринесоха за развитието на цялата обучителна програма пригоден за нуждите на техните райони.

Angela IvanovaИНИ-Нвация България се гордее, че участва в този проект, „защото успяхме да натрупаме опит като консултанти в бизнес равитие и маркетинг  и получихме знания за един сепцифичен пазар за културен туризъм – селските райони. Пручването на пазара, което проведохме, гарантира, че учебните модули  започват точно от там, където е необходимо допълнително обучение и може веднага да се приложат на практика“, казва г-жа Анжела Иванова, ръководител на проекта за България.

Инициативата EUROPETOUR вече е отличена със знака за годината на Европейската комисия за Европейското културно наследство. Това отличие се дава за проекти, насърчаващи опазването на културното наследство. „Разбира се, особено сме горди с този знак за признателност на Европа за приноса на EUROPETOUR“, споделя още г-жа Иванова.