Културно наследство и туристически активи – възможности за отключване на техния потенциал

3D дигитализация, права на интелектуална собственост, добри практики и демонстрации

Активни ли сте в управлението на културното наследство или културния туризъм? Тогава със сигурност сте били изправени пред въпроса за правата на интелектуална собственост. Вие, както много заинтересовани страни в културата, вероятно сте загрижени за това как да се справите с това предизвикателство: твърде сложно, твърде скъпо, твърде комплексно, трудно се намира съвет. Това е жалко, тъй като управлението на правата на интелектуална собственост (ПИС) е не само важно, за да си осигурите права върху собствеността, но също така може да ви осигури така наречената „свобода на работа“ и дори допълнителни доходи.

В същото време дигитализацията играе централна роля за широкото популяризиране на културното наследство, като и стимулира интереса към малките региони, които не са комерсиални дестинации, но имат богат потенциал да привличат туристи и развиват местната икономика.  Свързаните екосистема, запазените културни традиции и изградените активи чрез ПИС играят основна роля в този процес.

В тази връзка Европейската инициатива LEARN-IP най-учтиво ви кани да присъствате на събитието „Активи на културното наследство и туризъм – възможности за отключване на техния потенциал“. То ще се проведе в рамките на Туристическо изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2022“ в Русе, на 16-ти юни, с участието на експерти от Германия и България. Регистрацията за събитието на място започва в 13.30 часа. Начало на събитието 14.00  часа.

Нашето събитие ще ви срещне с лектори, които са експерти в своята област, които ще ви вдъхновят и мотивират да търсите креативни възможности за развитие и увеличаване на приходите си чрез използването на най-подходящите правата на интелектуална собственост за своята дейност и чрез прилагане на възможностите, които предлага 3D дигитализацията на културното наследство.

Информацията, споделена от лекторите в събитието, може да бъде полезна в практиката на културни институции, занаятчийски организации, общини, организатори на регионални културни събития, автори, производители на характерни за региона храни и предмети с културно значение, ученици в областта на туризма, регионални производители, търговци и ресторантьори, както и всички, които се интересуват от темата.

Към настоящата покана е приложена информация за лекторите и темите, които са подготвили за вас:

Плакат на събитието в Русе

Comments are closed.