LEARN-IP

„Learn-IP Обучение по права на интелектуалната собственост и географски означения за културно наследство и културен туризъм“  e проект финансиран по програма Еразъм+.  Проектът LEARN-IP обхваща важни теми около управлението и защитата на интелектуалната собственост, дори теми, свързани с валоризацията на интелектуалната собственост за заинтересованите страни в областта на културното наследство и културния туризъм. Тъй като ИНИ-Новация България от много години подкрепя интеграцията на културни дейци и туризма в полза на регионалното и социално-икономическо развитие, ние сме много горди, че сме част от консорциума. 

Европейските притежатели на интелектуална собственост и собственици на активи се нуждаят от достъп до ефективни начини за защита на своите ценности в международен план за растеж и конкурентоспособност, за да избегнат загубата на икономическия и социален потенциал на правата на интелектуална собственост. (ПИС). Те се нуждаят от умения, за да ги идентифицират, защитят, приложат и валоризират. Когато техните идеи, марки и продукти се пиратстват и фалшифицират, опитът, експертизата и работните места са засегнати.

Точно тук се появява LEARN-IP: Онлайн програмата за обучение ще бъде разработена в периода 2020 – 2022 г., за да подпомогне мениджърите на културното наследство и участниците в културния туризъм с ефективното използване на цифровите технологии за проверка на съответствие с разпоредбите за ПИС. Това ще повиши осведомеността за многобройните разпоредби относно ПИС и тяхното значение за продуктите и услугите.

Програмата за обучение ще действа като онлайн „обиколка с екскурзовод“ чрез Регламентите за ПИС и ще посочи какво може да се направи, за да се защити законно вашето имущество, опит и знания. Той ще осигури прозрачност в област, която за много представители на културното наследство и културния туризъм все още е ничия земя. Обучението ще покаже и кога се препоръчва професионална помощ.

LEARN-IP се прилага от седем европейски партньори с опит в професионалното обучение, правата на интелектуална собственост, културното и религиозно наследство, културния и духовен туризъм и цифровите технологии.

  • Kultur und Arbeit e.V. – Association Culture & Work, Германия (координатор)
  • Асоциация за туризъм Буковина, Румъния,
  • ИНИ–Новация България ООД, България,
  • Македонска фондация за развитие на предприятията, Северна Македония,
  • Православна църква на Гърция, Website: www.ecclesia.gr
  • Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte S.L, Испания
  • Tergau & Walkenhorst Patentanwälte I Rechtsanwälte, Германия

Comments are closed.