LIMES в действие

рекламна картинка лимесРегионални инициативи за популяризиран е на иновациите

Преди почти една година първите резултати от „Акцията LIMES“ идентифицираха редица проблеми, които трябва да бъдат преодоляни, за да може да бъде успешно осъществена идеята на „Акцията LIMES“. Като проблеми бяха дефинирани лошото покритие на мобилната мрежа, както и недостатътците в туристическия маркетинг на региона на лимеса в Райнланд- Пфалц.

ПЕР адресира проблема със слабото покритие на мобилнита мрежа в региона като стартира инициатива за безплатен безжичен интернет и станции за зареждане на мобилни устройства по протежението на лимеса в сътрудничество с местни туристически организации и Търговско – промишлената палата в Кобленц. Целта на инициативата е да се подобри достъпа до интернет чрез смартфони и таблети и създаването на безплатни станции за зареждане на мобилни устройства.

Инициативата „Креативен туризъм по лимеса“ цели както икономическото възстановяване, така и укрепването на туристическата инфраструктура в региона. В рамките на няколко семинара местни занаятчии, художници, ресторантьори, собственици на хотели и други регионални представители разработиха креативни туристически пакети за региона около лимеса.

Инициативата „е-bike” е основана на същите цели. В рамките на „е-bike” собственик на магазини за велосипеди, собственик на хотел и тур операторска фирма съвместно разработиха нова услуга – обиколки с е-велосипеди по протежението на лимеса. Всички туристически организации в региона също ще бъдат включени в инициативата.

Текущи дейности за разпространение и популяризиране на проектните дейности

LIMES ActionРазпространението н а дейностите в рамките на LIMES е важна задача за насърчаване на развитието на партньорските региони и за повишаване на осведомеността относно „Акцията LIMES” в цяла Европа. Наскоро LIMES бе представена на конферен ция на тема „Културно наследство и нови технологии (http://www.stadtarchaeologie.at) във Виена, която беше важна възможност за популяризиране на  акцията сред заинтересованите страни в областта на археологията. През февруари 2013г. ще бъде публикуван докладът, базиращ се на презентацията, направена в рамките на конференцията.

LIMES Action 2Друга важна среща на тема туристическата лимес – информация беше проведена в Утрехт, Холандия. Линда Дьорцапф представляваща партньора по прокета CEIT Alanova, получи покана да сподели опит и знания в областта на мобилните услуги по протежението на римския лимес със заинтересовани страни от европейският проект „Limes Tourism Connection”.

Техническо разработване – Limes-App

LIMES App 1Разработването на LIMES-App и намиращата се в основата му техническа база върви напред: от края на месец август концепцията за LIMES-App беше описана в т.нар. „Бяла книга“. Ето и обобщение на най- важните факти: Като база данни за LIMES-App ще бъде разработена онлайн платформа, в която туристическата информацията за лимеса в Европа ще бъде записвана под формата на т. нар. „точки на интерес”. Тези данни ще бъдат използвани не само за LIMES- Аpp, но също така и за още три, вече съществуващи приложения. Така наречените „браузъри за изменена реалност“ “LayAR”, “Wikitude” и “Junaio” предлагат възможността за представяне на виртуална реконструкция в реално време през обектива на камерата на смартфон.

Пазарна реализация на LIMES-App

INI-Novation Bulgaria presents LIMESРолята на ИНИ-Новация България, като партньор, е да интегрира концепциите за устойчив бизнес и маркетинг, които ще на правят LIMES-App конкурентоспособна мобилна услуга. Вече разработеният маркетинг план за LIMES-App очертава каналите за дистрибуция, навлизането на пазара, както и потенциалните източници на приходи за приложението.

След като беше разработена детайлната стратегия за маркетинг и промотиране на LIMES-App, сега ИНИ–Новация България се фокусира върху развитието на прецизна структура на бизнес моделите за приложението. Предизвикателството пред ИНИ–Новация България и проектните партньори е да дефинират модел, който ще съответства на икономическите, туристически и културни изисквания на всички три участващи региона, като освен това се опитат да стъпят по адекватен начин на един силно конкурентен пазар, предлагайки устойчива услуга.

INI-Novation Bulgaria promotes LIMES AppВ допълнение, ИНИ-Новация България промотира LIMES-App като модел за мобилна услуга и търси подкрепа от местните и централни нива на администрацията в България. Със силната подкрепа на Министерството на културата и няколко общини в България, LIMES-App вече се разглежда като модел за насърчаване на туризма и създаване на услуги, а заинтересовани страни на правителствено ниво проявяват интерес да приложат идеята в други региони.

Създаване на устойчиви мрежи за сътрудничество и популяризиране на LIMES Action

Angela Ivanova, LIMES CongressЕдна от основните задачи на Община Русе е да съдейства за приобщаването на представителите на местната и регионална власт към дебата за насърчаване на културния туризъм посредством използването на иновативни мобилни технологии, като по този начин допринесе за осигуряване на устойчивостта на проектната идея. Популяризирайки LIMES Action пред лидери на обществено мнение и вземащи  решения, Русе си поставя за цел да изгради устойчиви мрежи за сътрудничество.

431302_4616463455990_714594928_nПрез месец септември Русе беше домакин на XXII Световен Лимес конгрес. Близо 300 археолози и експерти от 15 държави взеха участие във форума, а LIMES Action беше представен от проектните партньори пред заинтересовани страни и експерти в областта на археологията.

Meeting with mayorsНаскоро кметовете на малките населени места от общините Русе и Силистра бяха запознати с проекта LIMES от неговия ръководител за Община Русе г-жа Анжела Иванова. С помощта на кратка презентация, тя представи основните цели на проекта и призова участниците в срещата да се включат активно в реализирането им. Идеята е, те да предоставят синте зирана информация за историческите обекти, част от Римския Лимес, която да бъде използвана в разработваното по проекта мобилно приложение за смартфони. Подобна презентация на проекта беше направена в началото на годината пред Областната комисия по култура и туризъм в Русе.


Die LIMES Partner am Römischen Limes in Europa

Die LIMES Partner am Römischen Limes in Europa

European Mobile and Mobility Industry Alliance (EMMIA)

csm_EA_MobilityThe European Mobile and Mobility Industries Alliance (EMMIA) brings together regional and national policy makers and practitioners at European level with the aim of developing more sustainable solutions in the field of mobility supported by mobile services, through better use of current and planned initiatives and enhancing transnational cooperation in this field.

The Alliance comprises a Policy Learning Platform and 5 pilot actions in the areas of large-scale demonstrators in support of sustainable tourism in rural areas and access to finance as well as an action to improve the interoperability of mobile services. It is expected to mobilise additional public and private funding of €30 Mio in support of mobile and mobility industries. Altogether, 31 organisations from 14 CIP participating countries and 4 European organisations form the core actors of this initiative.

Контакти

53611078_10218912069859143_6700546287709716480_oProjektentwicklungsgesellschaft des Landes Rheinland-Pfalz (Coordination)
E-Mail: franz.schafranski@per-rlp.de

INI-Novation Bulgaria OOD
E-Mail: christo.nenov@ini-novation.com

Municipality of Ruse
E-Mail: angelaivanovalimes@gmail.com

Mar.Vis Gesellschaft für Raummarketing
E-Mail: info@mar-vis.de

CEIT Alanova
E-Mail: limes@ceit.at

LIMES Partner Logoes

Comments are closed.