Archives for Angela Ivanova

Безплатно обучение по права на интелектуална собственост онлайн

В сътрудничество с EIT, EPO и EUIPO представяме IP
СЕМИНАРИ ЗА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА 28, 29 и 30 МАРТ. Семинарите ще се водят на английски език, онлайн.

Защитата, валоризацията и прилагането на интелектуалната собственост са от решаващо значение за способността на европейските заинтересовани страни да стимулират иновациите и да се конкурират в световната икономика.

Правата на интелектуална собственост (ПИС) могат да дадат възможност на европейските изобретатели, творци и предприятия да предотвратят неразрешена експлоатация на техните творения и в замяна да получат компенсация за своите инвестиции. ПИС също така предлагат гаранции на потребителите, купувачите и посетителите за идентифициране на произхода на продуктите и услугите.

Но притежателите на права се нуждаят от достъп до ефективни начини за защита на правата си в международен план. Те се нуждаят от знания за правната рамка на ПИС и умения как да я прилагат. Когато техните идеи, марки, продукти и услуги са пиратски и фалшифицирани, работните места в ЕС са засегнати.

Излишно е да споменаваме, че ПИС са нематериални активи за поддържане на растеж и конкурентоспособност. Информираността и разпознаването на интелектуалната собственост отваря няколко врати за неговото валоризиране.

БЕЗПЛАТНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (ИС) е чудесна възможност за увеличаване на знанията за ИС, за да се възползвате напълно от защитата, която ИС носи на световния пазар.

Обучението е разделено на ТРИ ПОЛОВНЕВНИ СЕСИИ, които се провеждат сутринта на 28, 29 и 30 март.

НА 28 МАРТ обучението ще разгледа въпроси около темата: Как да създадете активи на интелектуална собственост в производството и какви са различните видове съответни права на интелектуална собственост. Ще намерите дневния ред и връзката за регистрация тук: https://agora-eitmanufacturing.eu/sphere/7y5vpm/message/5448493

НА 29 МАРТ обучението ще илюстрира средства и механизми за валоризиране на активите на интелектуалната собственост. Ще намерите дневния ред и връзката за регистрация тук: https://agora-eitmanufacturing.eu/sphere/7y5vpm/message/5448550

А НА 30 МАРТ обучението ще се занимава с добри практики по
създаване и използване на ПИС. Ще намерите дневния ред и
линк за регистрация тук: https://agora-eitmanufacturing.eu/sphere/7y5vpm/message/5448580

Всички теми ще бъдат разгледани от експерти по ИС от EPO, от EUIPO и от специализирани адвокати по ИС: https://agora eitmanufacturing.eu/sphere/7y5vpm/message/5448606

Културно наследство и ПИС в България

Европейският проект Learn-IP приключва официално в края на февруари тази година. В него участват партньори от пет държави – Германия, Испания, Румъния, България и Северна Македония. Целият екип беше посветен на създаването на специална програма за обучение и самообразование на работещите в сферата на културния туризъм и културното наследство, която засяга темата за интелектуалната собственост, начините за защита на национално и международно ниво, икономически ефекти от ПИС и начини за развитие на дейности, базирани на ПИС, които носят повече приходи. INI-Novation България участва в проекта като български партньор.

В България правата на интелектуална собственост  (ПИС) могат да се използват не само за защита, но и за монетизиране на културно наследство и туристически активи. Това може да включва регистрация на търговски марки за културно-исторически ценности и туристически дестинации, авторски права за исторически документи и произведения на изкуството и патенти за всякакви нови технологии или методи, използвани при опазването и популяризирането на културното наследство. Чрез защитата и ефективното управление на тези права България  привлича повече туристи и генерира приходи от продажба на стоки, лицензиране и други търговски възможности. Освен това може да предотврати неразрешеното използване на активите на културното наследство на страната и по този начин да запази културното и историческо наследство за бъдещите поколения.

България, като член на ЕС, е длъжна да спазва регулациите и законите на ЕС, свързани с правата върху интелектуалната собственост. Следователно правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в България като цяло се уреждат от същите закони и разпоредби, както в останалата част от Европейския съюз (ЕС).

В България има няколко примера за това как правата върху интелектуалната собственост (ПИС) могат да бъдат използвани за защита и монетизиране на културното наследство:

 • Търговски марки: Старинният град Пловдив, който е обект на световното наследство на ЮНЕСКО, регистрира името си като търговска марка. Това позволява на града да защити марката си и да предотврати неразрешено търговско използване на името.
Реновирана къща в Пловдив стария град,
Източник: Wikipedia, https://bg.wikipedia.org/wiki/ Старинен_Пловдив
 • Авторски права: Националният археологически институт и музей на България притежава авторски права върху изображения на древните тракийски съкровища, които са изложени в Археологическия музей в София. Това позволява на института да контролира възпроизвеждането и разпространението на тези изображения и да генерира приходи от лицензионни такси.
Тракийско съкровище в Националния археологически институт и музей на България. Източникhttps://welcome.bg/listing/национален-археологически-институт/
 • Патенти: Българска фирма разработи нов метод за реставрация на стенописи в църкви и манастири. Те са патентовали този метод, който им позволява да контролират използването на технологията и да получават приходи за нейното прилагане от трети страни.
Стенописи от 11-12 век, Боянската църква, София, България
Автор: Ann Wuyts – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sofia_-_Boyana_Church_Apse_%284967294741%29.jpg, Creative Commons Attribution License
 • Географски означения: Българско розово масло е пример за продукт с регистрирани географски означения. България има заявление за вписване на „Българско кисело мляко” като защитени наименования за произход (ЗНП) в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Това означава, че само продукти, произведени в определен регион и спазващи определени правила, могат да бъдат етикетирани и продавани като „българско кисело мляко“. Това защитава репутацията на продукта и спомага за популяризирането на региона и неговите специфични качества с доказаните ползи за здравето като пробиотична суперхрана.
Българско кисело мляко, Автор: Ned Jelyazkov
Източник: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Bulgarian_yogurt.JPG
 Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Сега виждате с тези малки примери, че чрез защита и ефективно управление на ПИС, техните притежатели могат да популяризират по-добре културното наследство и в същото време да генерират приходи.

Още много примери и добри практики могат да бъдат намерени в програмата за обучение на Learn-IP. Просто следвайте връзката към нашата интерактивна платформа за обучение на Learn-IP за смесено обучение и се запознайте там с учебния материал: https://moodle.learn-ip.eu.

В интерактивна платформа за обучение на Learn-IP ще откриете и две ръководства:

 • Първото се нарича „Как да прилагате и да се възползвате от правата на интелектуална собственост в областта на културното наследство и културния туризъм в България“. Това е кратко ръководство за мениджъри на културно наследство и участници в културния туризъм.
 • Второто се нарича Наръчник за обучители и е насочено към обучителни организации и тренери, които желаят да включат модулите на Learn-IP в свои обучителни програми, както и ако желаят да ползват платформата на Learn-IP за провеждане на онлайн обучение в реално време.

Относно Learn-IP

Програмата за онлайн обучение е разработена 2020-2023 г., за да подпомогне мениджърите на културното наследство и участниците в културния туризъм с ефективното използване на цифрови технологии за проверка на съответствието с разпоредбите за ПИС. Това ще повиши осведомеността относно многото разпоредби за ПИС и тяхното значение за продуктите и услугите.

Програмата за обучение е съставена като онлайн „обиколка с екскурзовод“ през разпоредбите за ПИС и ще посочи какво може да се направи, за да защитите законно вашата собственост, опит и знания. Тя осигурява прозрачност в сфера, която за много представители на културното наследство и културния туризъм все още е ничия земя. Обучението насочва и кога се препоръчва професионална юридическа помощ.

Разработени са три учебни материала:

 • LEARN-IP Обучителен курс със седем учебни модула, включващи интересно представен теоретичен материал, тестове, упражнения, множество примери и добри практики от Европа и България;
 • LEARN-IP Наръчник за обучители.

Основните целеви групи са професионалисти в културния, религиозен и творчески туризъм, културни работници и мениджъри на културно/религиозно наследство. Вторичната целева група са доставчиците на обучение, които ще предлагат обучението в бъдеще.

Обучителната програма Learn-IP е разработена на 6 европейски езика: английски, немски, испански, български, македонски и румънски.

Уебсайт на проекта: https://learn-ip.eu

Официално приключване на проекта Learn-IP. Резултати и планове

Уебсайт на Learn-IP. Link: https://learn-ip.eu

Проектът Learn-IP приключва официално в края на февруари тази година. Целият екип работи неуморно и целенасочено за създаването на специална програма за обучение и самообразование на работещите в сферата на културния туризъм и културното наследство, която засяга темата за интелектуалната собственост, начините за защита на национално и международно ниво, икономическите ефекти от ПИС и начини за развитие на дейности, базирани на ПИС, които носят повече доходи.

Постигнатите резултати предизвикват голям интерес във всички страни, включени в проекта – Германия, Испания, България, Румъния и Северна Македония. Проведоха се множество срещи със заинтересовани лица, организирахме различни събития, на които представихме всичко, което създадохме.

 • 7 обучителни модули на шест езика. Те са част от цяла учебна програма посветена на ПИС в областта на културния туризъм и културното наследство. Информация за модулите можете да видите на страницата на проекта, както и на специално създадената Learn-IP платформа за обучение и самообучение.
 • Learn-IP платформа за обучение и самообучение. Платформата дава възможност за провеждане на интерактивно обучение и самоподготовка, включващо учебния материал, тестове и упражнения. Платформата предоставя възможности за организиране на онлайн занятия, като комуникацията между обучаващи и обучаеми е изключително лесна чрез видео връзка, форуми и лични съобщения, а оценяването се извършва чрез специална онлайн система. Платформата е удобна както за онлайн обучение, така и за самообучение. Линк към платформата: https://moodle.learn-ip.eu. Всички материали са налични на английски, български, немски, испански, македонски и румънски език.
 • Наръчник за обучители. Част от обучението на LEARN-IP е насочено към обучители и тренери които желаят да проведат обучение по права на интелектуалната собственост, което е съобразено с нуждите на мениджърите на културно наследство и участници в културен туризъм. Екипът на LEARN-IP изготви специален „Наръчник за обучители“, който предлага богата информация, която да подпомогне провеждането на обучение по нашата учебна програма, включваща седем обучителни модула. В него ще намерите много съвети за това как да организирате курс за обучение чрез платформата Learn-IP, набор от материали, насоки за създаване на съобщения за пресата и примери за съдържание в социалните медии с цел комуникация и успешно провеждане на обучението.
Учебната програма на шест езика в платформата за интерактивно обучение и самоподготовка на Learn-IP. Link: https://moodle.learn-ip.eu 

Проектът приключва, но дейността ни по темата продължава с организирането на различни събития за популяризиране на обучението Learn-IP сред заинтересовани лица в областта на културния туризъм и културното наследство в България. Темата за правата върху интелектуалната собственост в тези области е недостатъчно развита и популяризирана в България, затова се надяваме резултатите от нашата работа да послужат като тласък за по-нататъшно развитие на практически обучения в страната.

„Наръчник за обучители“ – за провеждане на ПИС обучение чрез Learn-IP платформата

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Част от обучението на LEARN-IP е насочено към обучители и тренери които желаят да проведат обучение по права на интелектуалната собственост, което е съобразено с нуждите на мениджърите на културно наследство и участници в културен туризъм.

Екипът на LEARN-IP изготви специален „Наръчник за обучители“, който предлага богата информация, която да подпомогне провеждането на обучение по нашата учебна програма, включваща седем обучителни модула. В него ще намерите много съвети за това как да организирате курс за обучение чрез платформата Learn-IP, набор от материали, насоки за създаване на съобщения за пресата и примери за съдържание в социалните медии с цел комуникация и успешно провеждане на обучението.

Наръчникът е готов на български език и е качен в обучителната платформа LEARN-IP. Това помощно средство ще бъде налично и на английски, немски, испански, румънски и македонски езици. Можете да видите всички езикови версии в специална секция на платформата от 01.03.2023 година.

Линк: https://moodle.learn-ip.eu/course/view.php?id=12

Събитието на Learn-IP в Русе събра вниманието на местната туристическа общност

Събитието на нашата инициатива Learn-IP в България, озаглавено „Културно наследство и туристически активи – възможности за отключване на техния потенциал“, се проведе в красивия град Русе на 16ти юни 2022 година. То беше позиционирано като основен семинарен панел на Туристическото изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2022“. Общо 45 участници от различни обществени и бизнес организации дойдоха да научат повече за резултатите от проекта и възможностите за валоризация на ПИС в областта на културното наследство и културния туризъм, 3D дигитализацията и възможностите за финансиране.


Организаторът на събитието ИНИ-Новация България ООД създаде цялостна програма, посветена на ПИС в областта на културното наследство и туризъм, която даде възможност на участниците да се насладят на презентациите на лектори, които са утвърдени експерти в своята област. Целта беше да се вдъхновят и мотивират присъстващите да търсят нови творчески възможности за развитие и увеличаване на доходите си, като използват най-подходящите права на интелектуалната собственост за своята работа и като прилагат възможностите, предлагани от 3D дигитализацията на културното наследство.


Събитието предизвика много положителни реакции и бяха отправени много покани за допълнителни срещи и обучения по ПИС и дигитализация. Освен това организаторът г-жа Анжела Иванова и българският съветник по проекта г-жа Светлина Стефанова получиха покани от Русенския университет като лектори на специално събитие през октомври 2022 г., за да представят темата за ПИС и стъпките за валоризирането им в областта на културното наследство и туризма пред студенти, които създават иновативни технологии.


Благодарим на Община Русе и ОП Русе Арт за съдействето при организирането на събитието! Благодарим на лекторите и до нови срещи!

Културно наследство и туристически активи – възможности за отключване на техния потенциал

3D дигитализация, права на интелектуална собственост, добри практики и демонстрации

Активни ли сте в управлението на културното наследство или културния туризъм? Тогава със сигурност сте били изправени пред въпроса за правата на интелектуална собственост. Вие, както много заинтересовани страни в културата, вероятно сте загрижени за това как да се справите с това предизвикателство: твърде сложно, твърде скъпо, твърде комплексно, трудно се намира съвет. Това е жалко, тъй като управлението на правата на интелектуална собственост (ПИС) е не само важно, за да си осигурите права върху собствеността, но също така може да ви осигури така наречената „свобода на работа“ и дори допълнителни доходи.

В същото време дигитализацията играе централна роля за широкото популяризиране на културното наследство, като и стимулира интереса към малките региони, които не са комерсиални дестинации, но имат богат потенциал да привличат туристи и развиват местната икономика.  Свързаните екосистема, запазените културни традиции и изградените активи чрез ПИС играят основна роля в този процес.

В тази връзка Европейската инициатива LEARN-IP най-учтиво ви кани да присъствате на събитието „Активи на културното наследство и туризъм – възможности за отключване на техния потенциал“. То ще се проведе в рамките на Туристическо изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2022“ в Русе, на 16-ти юни, с участието на експерти от Германия и България. Регистрацията за събитието на място започва в 13.30 часа. Начало на събитието 14.00  часа.

Нашето събитие ще ви срещне с лектори, които са експерти в своята област, които ще ви вдъхновят и мотивират да търсите креативни възможности за развитие и увеличаване на приходите си чрез използването на най-подходящите правата на интелектуална собственост за своята дейност и чрез прилагане на възможностите, които предлага 3D дигитализацията на културното наследство.

Информацията, споделена от лекторите в събитието, може да бъде полезна в практиката на културни институции, занаятчийски организации, общини, организатори на регионални културни събития, автори, производители на характерни за региона храни и предмети с културно значение, ученици в областта на туризма, регионални производители, търговци и ресторантьори, както и всички, които се интересуват от темата.

Към настоящата покана е приложена информация за лекторите и темите, които са подготвили за вас:

Плакат на събитието в Русе

Експлоатацията на интелектуална собственост в културното наследство и туризма

Правата на интелектуална собственост, като търговски марки, авторски права или географски указания за произход, позволяват на участниците в културата да предотвратяват неразрешено използване на техните творения. Те могат да се използват и за получаване на финансова компенсация за творчески постижения и свързани инвестиции. Много професионалисти в областта на културата обаче се борят да идентифицират и използват тези права. Европейският проект LEARN-IP има за цел да промени това, защото ще осигури подкрепа чрез обучителни материали. ИНИ–Новация България ООД допринася за разработването на учебните материали и онлайн учебната програма.

Проектът LEARN-IP е насочен към мениджъри на културното наследство и професионалисти в областта на културния туризъм, както и към всички сродни професии.

Културните актьори все още са твърде малко загрижени за експлоатацията на интелектуалната си собственост. Това са важни въпроси, които трябва да бъдат изяснени: Как могат да бъдат разработени обекти на културното наследство със защитени търговски марки? Как културният туризъм може да защити продукти и услуги, за да не се използва другаде? И обратно, посетителите на обекти на културното наследство трябва да са сигурни, че например висококачествените занаятчийски продукти от регион, които могат да бъдат закупени в музеен магазин, не са евтини копия.

LearnIP – начинът за използване на правата на интелектуална собственост

Досега управлението на правата на интелектуална собственост едва ли е намерило път в образованието и обучението на мениджъри на културното наследство и туристически специалисти, тъй като се смята за изключително сложна и трудна тема. В някои случаи регистрацията на права води до разходи, които са особено обезкуражени от по-малките институции и самостоятелно заетите лица. Това е още по-голямо съжаление, тъй като правата на интелектуална собственост също могат да генерират допълнителни приходи, ако бъдат признати като стойност и съответно управлявани. Learn-IP показва начина за това и предлага ценна помощ и инструкции.

Понастоящем информацията за правата на собственост се разпространява в различни правни изисквания, което затруднява достъпа на участниците в културното наследство и туризма до необходимите знания. Освен това оценката и тълкуването на разпоредбите са дори трудни за експертите.

LearnIP – Европейска учебна програма по правата на интелектуална собственост

Притежателите на права обаче се нуждаят от знания, за да идентифицират, защитават, прилагат и оценяват правата си. Икономическият потенциал от тези права може да бъде загубен за тях, ако техните идеи, марки и продукти се копират и фалшифицират. Learn-IP разработва онлайн учебна програма, която ще бъде готова през 2022 г. за повишаване на осведомеността и подкрепа на мениджърите на културното наследство и участниците в културния туризъм за защита на техните права на собственост. Учебната програма е създадена като лесно за използване онлайн ръководство.

Обръщамe се към професионалистите в културния, религиозния и творческия туризъм, както и към културните специалисти от сектора на културното наследство – заинтересованите културни институции и специалисти могат да се регистрират, за да изпробват учебното онлайн ръководство със собствени продукти и услуги. Институциите за обучение също са добре дошли.

LEARN-IP се прилага от седем европейски партньори с опит в професионалното обучение, правата на интелектуална собственост, културното и религиозно наследство, културния и духовен туризъм и цифровите технологии:

• Kultur und Arbeit e.V. – Association Culture & Work, Германия
website: www.kultur-und-arbeit.de (координатор на проекта)
• Асоциация за туризъм Буковина, Румъния
website: www.bucovinaturism.ro
• ИНИ–Новация България ООД, България
website: www.ini-novation.com
• Македонска фондация за развитие на предприятията, Северна Македония
website: www.mrfp.org.mk/mk/
• Православна църква на Гърция
website: www.ecclesia.gr
• Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte S.L, Испания
website: https://srecd.es/
• Tergau & Walkenhorst Patentanwälte I Rechtsanwälte, Германия
website: https://tergau-walkwnhorst.com

За контакти:

ИНИ-Новация България, info@ini-novation.com

Голяма подкрепа се подготвя за първоначални стъпки към защита на интелектуалната собственост в областта на културния туризъм

INI-Novation България се гордее, че е партньор на така наречения консорциум LEARN IP project. Проектът LEARN-IP е насочен към разработването и експлоатацията на онлайн програма за обучение в подкрепа на мениджърите на културното наследство и дейците на културния туризъм с ефективното използване на цифрови технологии за проверка за спазване на разпоредбите относно правата на интелектуална собственост (ПИС).

Генерирането на ПИС едва ли е включено в учебните програми на официалното културно наследство и образованието по туризъм. Това трябва да се промени, тъй като ПИС може не само да защитава правата, но може да се използва и за разработване на нови бизнес възможности за участващите. Европейските собственици на ПИС се нуждаят от достъп до ефективни начини за защита на своите ценности в международен план за растеж и конкурентоспособност, за да избегнат загубата на икономическия и социален потенциал на ПИС. Те се нуждаят от умения, за да го идентифицират, защитят, приложат и валоризират. Когато техните идеи, марки и продукти се пиратстват и фалшифицират, опитът и работните места са засегнати.

Точно тук се появява нашият LEARN-IP: програмата за обучение ще действа като онлайн „обиколка с екскурзовод“ чрез разпоредбите за ПИС и ще посочи какво може да се направи, за да се защити законно вашето имущество, опит и знания. Обучението ще покаже и кога се препоръчва професионална помощ. Това се счита за много важно, тъй като в професионалния свят много често има и финансов проблем, тъй като правните съвети за ПИС могат да бъдат скъпи и трудно могат да бъдат покрити от по-малки институции.

През 2021 г. се отваря голяма подкрепа за финансиране на първоначални стъпки към защита на ИС: „Идеите, задвижвани за бизнес МСП фонд“ е схема за безвъзмездна помощ от 20 милиона евро, създадена, за да помогне на европейските малки и средни предприятия (МСП) да получат достъп до правата си на интелектуална собственост . Подкрепен от Европейската комисия и EUIPO, „Идеите, задвижвани за бизнес МСП фонд“ е насочен към бизнеси, които желаят да разработят своите стратегии за ИС и да защитят правата си на ИС, на национално, регионално или ЕС ниво. Фондът покрива услуги за предварителна диагностика на IP (IP сканиране) и / или приложения за търговски марки и дизайн. Всяко МСП може да бъде възстановено до максимум 1 500 евро. Повече информация може да бъде намерена в Ideas Powered за бизнес център: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund.

Ако се интересувате от проекта LEARN-IP и ако се нуждаете от подкрепа при създаването на вашата IP стратегия, моля, свържете се с нас на info@ini-novation.com.

Мултиплициращо събитие в България по европейския проект SKIVRE в България

Тема на събитието „Развитие на умения за валоризация на европейското религиозно наследство и добри практики“

Българската столица София беше домакин на събитие, организирано от ИНИ-Новация България ООД по европейския проект SKIVRE на 26 октомври 2020 г.

Участници бяха представители от различни сектори като туризъм, регионално развитие, студенти в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски “, представители на монашески магазини и търговци, предлагащи монашески продукти, както и други заинтересовани по темата. Развитие на умения за валоризация на европейското религиозно наследство и добри практики“.

Събитието беше организирано като мултиплициращ семинар в България от името на европейския проект SKIVRE, финансиран от програма ERASMUS +. Той представи резултатите, които партньорите по проекта постигнаха през своите две години упорита работа: Програмата за обучение SKIVRE, включваща 10 учебни модула и илюстрацията на много добри практики. Те бяха демонстрирани по време на събитието, както и онлайн платформата за обучение на SKIVRE, чрез която всички учебни материали могат да бъдат достъпни свободно от заинтересовани страни с цел на самообучение (връзка: https://training.skivre.eu/main/toolbox.php).

Бяха представени теми като „Манастирското производството като вълнуваща връзка между миналото и бъдещето“, както и резултатите от проучване на пазарния анализ, проведено в 20 европейски манастира от партньорите по проекта SKIVRE под ръководството на г-жа Ангела Иванова от ИНИ-Новация България ООД. Бяха показани видео презентации на добри практики от България като Кремиковският манастир „Св. Георги Победоносец“ и Църногорския манастир „Св.св.Козма и Дамян“, както и манастир „Клостер Бронбах“ от Германия.

Д-р Волфганг Книйски, управляващ директор на ИНИ-Новация България ООД, представи задълбочен анализ на ролята на монашеските продукти в развитието на регионите и туристическата индустрия. Бяха предоставени примери за добри практики и бяха обсъдени много въпроси за това как да се изгради успешно сътрудничество и мрежи за взаимодействие между представителите на туризма и манастирите в даден регион.

Освен това в семинара участваха външни лектори, като г-жа Благовеста Чифлигарова, експерт в областта на туризма в България. Тя сподели своя опит в областта на религиозния туризъм в България с останалите участници, представяйки темата „Религиозният туризъм и неговите ползи за развитието на регионите“. Други външни участници също се включиха и запознаха публиката с техните добри практики.

Поради големия интерес и невъзможността да присъстват лично, участници имаха възможност да се присъединят и да участват онлайн в събитието.

Европейски проект SKIVRE подкрепя европейските манастири с 31 добри практики

Манастирите са свещени места за духовен живот. Те съхраняват ценни знания и културно наследство, поради което често стават пазители на местните традиции.

В миналото манастирите бяха силно свързани с регионалното развитие и на икономическо ниво, като произвеждаха вино, бира, храна и различни предмети за религиозни практики. В наши дни много от тях продължават своята активна роля в местните общности.

Проектът СКИВРЕ, финансиран от програма Еразъм + на ЕС, е посветен на събирането на добри практики от европейските манастири. Партньорите на SKIVRE, под ръководството на ИНИ-Новация България ООД, събраха вече 31 добри практики, показващи разнообразие от монашески икономически дейности, които имат финансови ползи за самите манастири и за хората в региона.

Разбрахме, че монашеското производство не се подчинява на типичните маркетингови закони, които управляват светското производство. Монасите и монахините използват стари традиционни рецепти, които са пазили от векове и стриктно спазват. Храната и напитките, произвеждани в манастирите, са предимно екологични и напълно естествени. Тези качества са привлекателни както за местните купувачи, така и за тези, които посещават манастира като туристи.

Събраните ни добри практики скоро ще бъдат достъпни безплатно на специално проектирана образователна платформа на SKIVRE.

По-долу са представени накратко първите 10 добри практики:

Добра практика 1: Манастирът Билдхаузен в Германия

Манастирът е възникнал от дарение, което е позволило основаването на цистерциански манастир през 1158 г. Манастирът се управлява от Dominikus-Ringeisen-Werk, църковна фондация по публично право. От 1983 г. насам призната работилница за хора с увреждания допълва съществуващото жилищно предложение с множество възможности за работа. Много от ръчно изработените продукти, произведени в работилниците, се предлагат и продават в манастирския магазин, както и онлайн.


Добра практика 2: Магазинът в манастир Бронбах „Bronnbacher Klosterladen“ в Германия

Манастирският магазин в Бронбах е многостранно съоръжение, обслужващо както продажба на манастирски продукти, така и закупуване на входни билети за изброения манастирски комплекс. От тази добра практика ще научите как да управлявате успешно манастирския магазин, прилагайки стратегически маркетинг.


Добра практика 3: Международната асоциация на трапистите – Международна мрежа за защита на марката и ценностите

Международната трапистка асоциация (ITA) обединява двадесет абатства траписти, разположени по целия свят. Разнообразни продукти за продажба се произвеждат от монасите-траписти и монахините в тези манастири. Това е сдружение с нестопанска цел, предназначено да помага на членовете в производството на стоки и в преследването на стандарти за върхови постижения.


Добра практика 4: MANUFACTUM – Добри неща от манастирите

Немската компания MANUFACTUM вече 18 години предоставя гамата „Добри неща от манастирите“ („Gutes aus Klöstern“). Той включва над 300 монашески продукта от цяла Европа, включително продукти за грижа за тялото, храна, спално бельо, дрехи, съдове, сладкиши, вино, спиртни напитки, лекарства, книги и компактдискове. Каталогът му съдържа продукти от 65 европейски манастира.


Добра практика 5: Автентични монашески продукти със силна марка – Църногорски манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ в България

Църногорският манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ има важно място в църковната, културна и политическа история на българите от днешна Централна Западна България. За да може манастирът да извършва религиозната си дейност, той се нуждае както от финансиране, така и от генериране на собствени доходи от икономически дейности като животновъдство и земеделие. Манастирът стартира собствено производство на млечни продукти – биволско кисело мляко и сирене. Освен това монасите произвеждат сушени колбаси от висококачествено биволско месо. Манастирът поддържа собствен манастирски магазин.


Добра практика 6: Дигитално разказване на истории за монашески продукти, свързани с Атон, Гърция

„EShop на Атон – продуктово изложение на Атон“ се управлява от дистрибутор, посветен на популяризирането на работата на монасите от Атон. Той не е собственост на манастирите на Света гора, а е посветен на монашеския им живот. Електронният магазин предоставя на обществеността автентични занаяти, които се произвеждат с грижа от монаси в светите манастири, скитове и келии на Атон, подчертавайки важен аспект от монашеския живот.


Добра практика 7: Дигитално разказване на монашески продукти: Свети Августин и Серафей от манастира Саров в Гърция

Манастирът „Свети Августин и Серафей от Саров“ в Гърция, основан през 1984 г. и разположен в близост до градовете Нафпактос и Патра, е един от малкото манастири, който вече предлага директно електронен магазин за продажба на своите продукти без никакъв препродавач и управлява акаунти в социалните мрежи за техните продукти. Монасите произвеждат различни монашески продукти като храна, напитки, артефакти и др.


Добра практика 8: Електронен магазин EUCOSMIA, Гърция

Манастирът е построен през втората половина на 10 век. Днес в манастира живеят около 50 монаси, където се прилага обширен строителен проект за възстановяване на по-големите сгради. Освен стенописите и масаците, манастирът разполага с голям брой уникални преносими икони, ръкописи и религиозни предмети. EUCOSMIA произвежда и разпространява две серии продукти: храни, напитки и продукти за грижа. EUCOSMIA също присъства в популярни социални медии като Facebook, Instagram, както и има канал в YouTube.


Добра практика 9: Kloesterreich – Чувствайте се свободни да се отдръпнете от ежедневните си практики, Австрия

Асоциацията Kloesterreich е създадена в Австрия и има членове в пет европейски държави. В момента тя включва общо 22 манастира от Австрия, един от Германия, един от Швейцария, един от Унгария и два от Чехия. Манастирите и манастирите предлагат място за тяло, дух и душа. Те споделят своите съкровища от вяра, молитва и своето богато културно наследство с идващите заинтересовани хора и поклонници.


Добра практика 10: Автентични монашески продукти със силна марка – Кремиковски манастир „Свети Георги Победоносец“ в България

Кремиковският манастир „Свети Георги Победоносец“ е български православен манастир, основан през Втората българска империя (12-14 век) и възстановен през 1493 г. от местен български благородник, манастирът включва две църкви. От тях по-старата средновековна църква е забележителна със своите високо ценени стенописи от 15-ти век. В днешно време Кремиковският манастир е функционален. Под хитро ръководство манастирът се развива в много насоки: производство, управление на манастирски магазин, онлайн продажби и разпространение, социални дейности и активни инвестиции за реконструкция.


Скоро ще публикуваме следващите 10 добри практики, събрани в проект SKIVRE.