Екип

1781029_10152097528303402_50554677_oД-р Волфганг Книйски, съдружник и управляващ директор

Кратка професионална информация:

След като завършва изучаване на бизнес мениджмънт и икономика в университета в Манхайм, Германия, Волфганг Книйски започва своята бизнес кариера през 1991 г. като финансов мениджър на Института за компютърна графика Фраунхофер в Дармщат, Германия. През 1999 г. той заема длъжността Бизнес мениджър на фондация INI-GraphicsNet, от 2004 г. е назначен за негов финансов и бизнес директор. В това си качество той разработи и внедри успешно методологии и процеси за подпомагане на комерсиализацията на технологиите за университети и научноизследователски институции чрез лицензионни и други дейности. През 2008 година, г-н Книйски насочи своите познания за комерсиализация на технологии в собствена компания и създаде INI-Novation GmbH като предприятие за управление на иновациите и консултантска компания. INI-Novation GmbH консултира клиенти по целия свят при разработването на иновационни политики и стратегии за прилагане. Чрез своята компания, Волфганг Книйски активно пренася резултатите от научните изследвания на пазарите, като се консултира с научноизследователски и иновационно ориентирани институции в областта на технологичната оценка, експлоатацията и валоризацията. Волфганг Книйски е също така лектор в разлини университети в Европа. Паралелно на всички негови активности, той се фокусира и върху извършване на обучения и квалификацията за предприемачи и създаване на високотехнологични стартиращи фирми.

Друга професионална квалификация

Волфганг Книйски е представен като акционер в съветите на няколко високотехнологични стартиращи компании и организации за трансфер на технологии по целия свят и е активен член в няколко професионални консултативни органи. През 2013 година Волфганг Книйски беше привлечен от Европейския институт за иновации и технологии (EIT Digital), за да създаде акселератор за бизнес развитие в региона на Югозападна Германия. Той също така ръководи EIT Digital Business Community в сектор „Поверителност, сигурност и доверие“.

В допълнение, Волфганг Книйски е рецензент на Македонския фонд за иновации и развитие на технологиите (FITD), както е участвал в журито на няколко международни бизнес състезания.

Изследователски интереси

  • Интернационализация на мали и средни предприятия;
  • Софтландинг и съвместна инкубация;
  • Стартъп финансиране;
  • Трансфер на технологии.

 

Angela Ivanova INI-Novation GmbHАнжела Иванова, мениджър проекти

Анжела Иванова има 18 години (1996 – 2012) опит в частния сектор като собственик и ръководител на малък бизнес в областта на рекламата, маркетингови проучвания и бинес обучения, включително работа като маркетинг мениджър в частно радио и водещ на икономичеко продаване. Има сериозен опит като консултант, разработващ проекти за  пазарни проучвания,  рекламни и PR кампании за малки и средни компании. Провежда обучения в областтите управление на промените, стратегически комуникации и брандинг.

През 2012 г.,  в качеството си на директор на общинско предприятие за култура, реклама и туризъм, г-жа Иванова представя концепция за развитие на пазара за културен туризъм в община Русе наречена „Стратегия за развитие на туризма на град Русе и област“, ​​действайки като един от основните автори и консултанти по прилагането й. През този период г-жа Иванова е поканена за проектен мениджър в проект на Европейския съюз, свързан с туризма и дигиталните технологии, наречен „LIMES“.

През 2014 г. г-жа Иванова е поканена да работи в Германия като Директор за бизнес развитие в INI-Novation GmbH – частна компания за управление на иновации и консултации.  INI-Novation GmbH консултира клиенти по целия свят при разработването на иновационни политики и стратегии за прилагане, както и се фокусира върху обучения в областта на предприемачеството и създаване на високотехнологични стартиращи фирми.

Анжела Иванова е магистър по иконимика (Икономически университет Варна, 1991 г.), както и магистър по управление на Европейски проекти (Свободен университет „Черноризец Храбър“, 2008 г.).

Други професионални квалификации

Специализирала е журналистика и обществени комуникации (ПР) в класовете на изтъкнати български професори: проф. Здравко Райков и проф. Георги Калагларски. Участвала е в редакционнип екип на първото българско списание за обществени комуникации през 1995 година.

През 2008 г., Анжела Иванова се сертифицира като консултант по стратегическо управление на комуникациите в Ithaca College (САЩ), както и като треньор по Guerrilla Marketing. Г-жа Иванова е и сертифициран бизнес медиатор от BAADR (Българска асоциация за алтернативни решения на спорове) с опит в областта на медиацията и разрешаване на спорове.

Изследователски интереси

  • Управление на иновациите;
  • Маркетингови стратегии и брандинг;
  • Стратегическо управление на комуникациите.

Comments are closed.