Uncategorized @bg

Безплатно обучение по права на интелектуална собственост онлайн

В сътрудничество с EIT, EPO и EUIPO представяме IP
СЕМИНАРИ ЗА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА 28, 29 и 30 МАРТ. Семинарите ще се водят на английски език, онлайн.

Защитата, валоризацията и прилагането на интелектуалната собственост са от решаващо значение за способността на европейските заинтересовани страни да стимулират иновациите и да се конкурират в световната икономика.

Правата на интелектуална собственост (ПИС) могат да дадат възможност на европейските изобретатели, творци и предприятия да предотвратят неразрешена експлоатация на техните творения и в замяна да получат компенсация за своите инвестиции. ПИС също така предлагат гаранции на потребителите, купувачите и посетителите за идентифициране на произхода на продуктите и услугите.

Но притежателите на права се нуждаят от достъп до ефективни начини за защита на правата си в международен план. Те се нуждаят от знания за правната рамка на ПИС и умения как да я прилагат. Когато техните идеи, марки, продукти и услуги са пиратски и фалшифицирани, работните места в ЕС са засегнати.

Излишно е да споменаваме, че ПИС са нематериални активи за поддържане на растеж и конкурентоспособност. Информираността и разпознаването на интелектуалната собственост отваря няколко врати за неговото валоризиране.

БЕЗПЛАТНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (ИС) е чудесна възможност за увеличаване на знанията за ИС, за да се възползвате напълно от защитата, която ИС носи на световния пазар.

Обучението е разделено на ТРИ ПОЛОВНЕВНИ СЕСИИ, които се провеждат сутринта на 28, 29 и 30 март.

НА 28 МАРТ обучението ще разгледа въпроси около темата: Как да създадете активи на интелектуална собственост в производството и какви са различните видове съответни права на интелектуална собственост. Ще намерите дневния ред и връзката за регистрация тук: https://agora-eitmanufacturing.eu/sphere/7y5vpm/message/5448493

НА 29 МАРТ обучението ще илюстрира средства и механизми за валоризиране на активите на интелектуалната собственост. Ще намерите дневния ред и връзката за регистрация тук: https://agora-eitmanufacturing.eu/sphere/7y5vpm/message/5448550

А НА 30 МАРТ обучението ще се занимава с добри практики по
създаване и използване на ПИС. Ще намерите дневния ред и
линк за регистрация тук: https://agora-eitmanufacturing.eu/sphere/7y5vpm/message/5448580

Всички теми ще бъдат разгледани от експерти по ИС от EPO, от EUIPO и от специализирани адвокати по ИС: https://agora eitmanufacturing.eu/sphere/7y5vpm/message/5448606

Културно наследство и ПИС в България

Европейският проект Learn-IP приключва официално в края на февруари тази година. В него участват партньори от пет държави – Германия, Испания, Румъния, България и Северна Македония. Целият екип беше посветен на създаването на специална програма за обучение и самообразование на работещите в сферата на културния туризъм и културното наследство, която засяга темата за интелектуалната собственост, начините за защита на национално и международно ниво, икономически ефекти от ПИС и начини за развитие на дейности, базирани на ПИС, които носят повече приходи. INI-Novation България участва в проекта като български партньор.

В България правата на интелектуална собственост  (ПИС) могат да се използват не само за защита, но и за монетизиране на културно наследство и туристически активи. Това може да включва регистрация на търговски марки за културно-исторически ценности и туристически дестинации, авторски права за исторически документи и произведения на изкуството и патенти за всякакви нови технологии или методи, използвани при опазването и популяризирането на културното наследство. Чрез защитата и ефективното управление на тези права България  привлича повече туристи и генерира приходи от продажба на стоки, лицензиране и други търговски възможности. Освен това може да предотврати неразрешеното използване на активите на културното наследство на страната и по този начин да запази културното и историческо наследство за бъдещите поколения.

България, като член на ЕС, е длъжна да спазва регулациите и законите на ЕС, свързани с правата върху интелектуалната собственост. Следователно правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в България като цяло се уреждат от същите закони и разпоредби, както в останалата част от Европейския съюз (ЕС).

В България има няколко примера за това как правата върху интелектуалната собственост (ПИС) могат да бъдат използвани за защита и монетизиране на културното наследство:

 • Търговски марки: Старинният град Пловдив, който е обект на световното наследство на ЮНЕСКО, регистрира името си като търговска марка. Това позволява на града да защити марката си и да предотврати неразрешено търговско използване на името.
Реновирана къща в Пловдив стария град,
Източник: Wikipedia, https://bg.wikipedia.org/wiki/ Старинен_Пловдив
 • Авторски права: Националният археологически институт и музей на България притежава авторски права върху изображения на древните тракийски съкровища, които са изложени в Археологическия музей в София. Това позволява на института да контролира възпроизвеждането и разпространението на тези изображения и да генерира приходи от лицензионни такси.
Тракийско съкровище в Националния археологически институт и музей на България. Източникhttps://welcome.bg/listing/национален-археологически-институт/
 • Патенти: Българска фирма разработи нов метод за реставрация на стенописи в църкви и манастири. Те са патентовали този метод, който им позволява да контролират използването на технологията и да получават приходи за нейното прилагане от трети страни.
Стенописи от 11-12 век, Боянската църква, София, България
Автор: Ann Wuyts – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sofia_-_Boyana_Church_Apse_%284967294741%29.jpg, Creative Commons Attribution License
 • Географски означения: Българско розово масло е пример за продукт с регистрирани географски означения. България има заявление за вписване на „Българско кисело мляко” като защитени наименования за произход (ЗНП) в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Това означава, че само продукти, произведени в определен регион и спазващи определени правила, могат да бъдат етикетирани и продавани като „българско кисело мляко“. Това защитава репутацията на продукта и спомага за популяризирането на региона и неговите специфични качества с доказаните ползи за здравето като пробиотична суперхрана.
Българско кисело мляко, Автор: Ned Jelyazkov
Източник: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Bulgarian_yogurt.JPG
 Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Сега виждате с тези малки примери, че чрез защита и ефективно управление на ПИС, техните притежатели могат да популяризират по-добре културното наследство и в същото време да генерират приходи.

Още много примери и добри практики могат да бъдат намерени в програмата за обучение на Learn-IP. Просто следвайте връзката към нашата интерактивна платформа за обучение на Learn-IP за смесено обучение и се запознайте там с учебния материал: https://moodle.learn-ip.eu.

В интерактивна платформа за обучение на Learn-IP ще откриете и две ръководства:

 • Първото се нарича „Как да прилагате и да се възползвате от правата на интелектуална собственост в областта на културното наследство и културния туризъм в България“. Това е кратко ръководство за мениджъри на културно наследство и участници в културния туризъм.
 • Второто се нарича Наръчник за обучители и е насочено към обучителни организации и тренери, които желаят да включат модулите на Learn-IP в свои обучителни програми, както и ако желаят да ползват платформата на Learn-IP за провеждане на онлайн обучение в реално време.

Относно Learn-IP

Програмата за онлайн обучение е разработена 2020-2023 г., за да подпомогне мениджърите на културното наследство и участниците в културния туризъм с ефективното използване на цифрови технологии за проверка на съответствието с разпоредбите за ПИС. Това ще повиши осведомеността относно многото разпоредби за ПИС и тяхното значение за продуктите и услугите.

Програмата за обучение е съставена като онлайн „обиколка с екскурзовод“ през разпоредбите за ПИС и ще посочи какво може да се направи, за да защитите законно вашата собственост, опит и знания. Тя осигурява прозрачност в сфера, която за много представители на културното наследство и културния туризъм все още е ничия земя. Обучението насочва и кога се препоръчва професионална юридическа помощ.

Разработени са три учебни материала:

 • LEARN-IP Обучителен курс със седем учебни модула, включващи интересно представен теоретичен материал, тестове, упражнения, множество примери и добри практики от Европа и България;
 • LEARN-IP Наръчник за обучители.

Основните целеви групи са професионалисти в културния, религиозен и творчески туризъм, културни работници и мениджъри на културно/религиозно наследство. Вторичната целева група са доставчиците на обучение, които ще предлагат обучението в бъдеще.

Обучителната програма Learn-IP е разработена на 6 европейски езика: английски, немски, испански, български, македонски и румънски.

Уебсайт на проекта: https://learn-ip.eu

Официално приключване на проекта Learn-IP. Резултати и планове

Уебсайт на Learn-IP. Link: https://learn-ip.eu

Проектът Learn-IP приключва официално в края на февруари тази година. Целият екип работи неуморно и целенасочено за създаването на специална програма за обучение и самообразование на работещите в сферата на културния туризъм и културното наследство, която засяга темата за интелектуалната собственост, начините за защита на национално и международно ниво, икономическите ефекти от ПИС и начини за развитие на дейности, базирани на ПИС, които носят повече доходи.

Постигнатите резултати предизвикват голям интерес във всички страни, включени в проекта – Германия, Испания, България, Румъния и Северна Македония. Проведоха се множество срещи със заинтересовани лица, организирахме различни събития, на които представихме всичко, което създадохме.

 • 7 обучителни модули на шест езика. Те са част от цяла учебна програма посветена на ПИС в областта на културния туризъм и културното наследство. Информация за модулите можете да видите на страницата на проекта, както и на специално създадената Learn-IP платформа за обучение и самообучение.
 • Learn-IP платформа за обучение и самообучение. Платформата дава възможност за провеждане на интерактивно обучение и самоподготовка, включващо учебния материал, тестове и упражнения. Платформата предоставя възможности за организиране на онлайн занятия, като комуникацията между обучаващи и обучаеми е изключително лесна чрез видео връзка, форуми и лични съобщения, а оценяването се извършва чрез специална онлайн система. Платформата е удобна както за онлайн обучение, така и за самообучение. Линк към платформата: https://moodle.learn-ip.eu. Всички материали са налични на английски, български, немски, испански, македонски и румънски език.
 • Наръчник за обучители. Част от обучението на LEARN-IP е насочено към обучители и тренери които желаят да проведат обучение по права на интелектуалната собственост, което е съобразено с нуждите на мениджърите на културно наследство и участници в културен туризъм. Екипът на LEARN-IP изготви специален „Наръчник за обучители“, който предлага богата информация, която да подпомогне провеждането на обучение по нашата учебна програма, включваща седем обучителни модула. В него ще намерите много съвети за това как да организирате курс за обучение чрез платформата Learn-IP, набор от материали, насоки за създаване на съобщения за пресата и примери за съдържание в социалните медии с цел комуникация и успешно провеждане на обучението.
Учебната програма на шест езика в платформата за интерактивно обучение и самоподготовка на Learn-IP. Link: https://moodle.learn-ip.eu 

Проектът приключва, но дейността ни по темата продължава с организирането на различни събития за популяризиране на обучението Learn-IP сред заинтересовани лица в областта на културния туризъм и културното наследство в България. Темата за правата върху интелектуалната собственост в тези области е недостатъчно развита и популяризирана в България, затова се надяваме резултатите от нашата работа да послужат като тласък за по-нататъшно развитие на практически обучения в страната.

„Наръчник за обучители“ – за провеждане на ПИС обучение чрез Learn-IP платформата

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Част от обучението на LEARN-IP е насочено към обучители и тренери които желаят да проведат обучение по права на интелектуалната собственост, което е съобразено с нуждите на мениджърите на културно наследство и участници в културен туризъм.

Екипът на LEARN-IP изготви специален „Наръчник за обучители“, който предлага богата информация, която да подпомогне провеждането на обучение по нашата учебна програма, включваща седем обучителни модула. В него ще намерите много съвети за това как да организирате курс за обучение чрез платформата Learn-IP, набор от материали, насоки за създаване на съобщения за пресата и примери за съдържание в социалните медии с цел комуникация и успешно провеждане на обучението.

Наръчникът е готов на български език и е качен в обучителната платформа LEARN-IP. Това помощно средство ще бъде налично и на английски, немски, испански, румънски и македонски езици. Можете да видите всички езикови версии в специална секция на платформата от 01.03.2023 година.

Линк: https://moodle.learn-ip.eu/course/view.php?id=12

Събитието на Learn-IP в Русе събра вниманието на местната туристическа общност

Събитието на нашата инициатива Learn-IP в България, озаглавено „Културно наследство и туристически активи – възможности за отключване на техния потенциал“, се проведе в красивия град Русе на 16ти юни 2022 година. То беше позиционирано като основен семинарен панел на Туристическото изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2022“. Общо 45 участници от различни обществени и бизнес организации дойдоха да научат повече за резултатите от проекта и възможностите за валоризация на ПИС в областта на културното наследство и културния туризъм, 3D дигитализацията и възможностите за финансиране.


Организаторът на събитието ИНИ-Новация България ООД създаде цялостна програма, посветена на ПИС в областта на културното наследство и туризъм, която даде възможност на участниците да се насладят на презентациите на лектори, които са утвърдени експерти в своята област. Целта беше да се вдъхновят и мотивират присъстващите да търсят нови творчески възможности за развитие и увеличаване на доходите си, като използват най-подходящите права на интелектуалната собственост за своята работа и като прилагат възможностите, предлагани от 3D дигитализацията на културното наследство.


Събитието предизвика много положителни реакции и бяха отправени много покани за допълнителни срещи и обучения по ПИС и дигитализация. Освен това организаторът г-жа Анжела Иванова и българският съветник по проекта г-жа Светлина Стефанова получиха покани от Русенския университет като лектори на специално събитие през октомври 2022 г., за да представят темата за ПИС и стъпките за валоризирането им в областта на културното наследство и туризма пред студенти, които създават иновативни технологии.


Благодарим на Община Русе и ОП Русе Арт за съдействето при организирането на събитието! Благодарим на лекторите и до нови срещи!

Културно наследство и туристически активи – възможности за отключване на техния потенциал

3D дигитализация, права на интелектуална собственост, добри практики и демонстрации

Активни ли сте в управлението на културното наследство или културния туризъм? Тогава със сигурност сте били изправени пред въпроса за правата на интелектуална собственост. Вие, както много заинтересовани страни в културата, вероятно сте загрижени за това как да се справите с това предизвикателство: твърде сложно, твърде скъпо, твърде комплексно, трудно се намира съвет. Това е жалко, тъй като управлението на правата на интелектуална собственост (ПИС) е не само важно, за да си осигурите права върху собствеността, но също така може да ви осигури така наречената „свобода на работа“ и дори допълнителни доходи.

В същото време дигитализацията играе централна роля за широкото популяризиране на културното наследство, като и стимулира интереса към малките региони, които не са комерсиални дестинации, но имат богат потенциал да привличат туристи и развиват местната икономика.  Свързаните екосистема, запазените културни традиции и изградените активи чрез ПИС играят основна роля в този процес.

В тази връзка Европейската инициатива LEARN-IP най-учтиво ви кани да присъствате на събитието „Активи на културното наследство и туризъм – възможности за отключване на техния потенциал“. То ще се проведе в рамките на Туристическо изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2022“ в Русе, на 16-ти юни, с участието на експерти от Германия и България. Регистрацията за събитието на място започва в 13.30 часа. Начало на събитието 14.00  часа.

Нашето събитие ще ви срещне с лектори, които са експерти в своята област, които ще ви вдъхновят и мотивират да търсите креативни възможности за развитие и увеличаване на приходите си чрез използването на най-подходящите правата на интелектуална собственост за своята дейност и чрез прилагане на възможностите, които предлага 3D дигитализацията на културното наследство.

Информацията, споделена от лекторите в събитието, може да бъде полезна в практиката на културни институции, занаятчийски организации, общини, организатори на регионални културни събития, автори, производители на характерни за региона храни и предмети с културно значение, ученици в областта на туризма, регионални производители, търговци и ресторантьори, както и всички, които се интересуват от темата.

Към настоящата покана е приложена информация за лекторите и темите, които са подготвили за вас:

Плакат на събитието в Русе

Експлоатацията на интелектуална собственост в културното наследство и туризма

Правата на интелектуална собственост, като търговски марки, авторски права или географски указания за произход, позволяват на участниците в културата да предотвратяват неразрешено използване на техните творения. Те могат да се използват и за получаване на финансова компенсация за творчески постижения и свързани инвестиции. Много професионалисти в областта на културата обаче се борят да идентифицират и използват тези права. Европейският проект LEARN-IP има за цел да промени това, защото ще осигури подкрепа чрез обучителни материали. ИНИ–Новация България ООД допринася за разработването на учебните материали и онлайн учебната програма.

Проектът LEARN-IP е насочен към мениджъри на културното наследство и професионалисти в областта на културния туризъм, както и към всички сродни професии.

Културните актьори все още са твърде малко загрижени за експлоатацията на интелектуалната си собственост. Това са важни въпроси, които трябва да бъдат изяснени: Как могат да бъдат разработени обекти на културното наследство със защитени търговски марки? Как културният туризъм може да защити продукти и услуги, за да не се използва другаде? И обратно, посетителите на обекти на културното наследство трябва да са сигурни, че например висококачествените занаятчийски продукти от регион, които могат да бъдат закупени в музеен магазин, не са евтини копия.

LearnIP – начинът за използване на правата на интелектуална собственост

Досега управлението на правата на интелектуална собственост едва ли е намерило път в образованието и обучението на мениджъри на културното наследство и туристически специалисти, тъй като се смята за изключително сложна и трудна тема. В някои случаи регистрацията на права води до разходи, които са особено обезкуражени от по-малките институции и самостоятелно заетите лица. Това е още по-голямо съжаление, тъй като правата на интелектуална собственост също могат да генерират допълнителни приходи, ако бъдат признати като стойност и съответно управлявани. Learn-IP показва начина за това и предлага ценна помощ и инструкции.

Понастоящем информацията за правата на собственост се разпространява в различни правни изисквания, което затруднява достъпа на участниците в културното наследство и туризма до необходимите знания. Освен това оценката и тълкуването на разпоредбите са дори трудни за експертите.

LearnIP – Европейска учебна програма по правата на интелектуална собственост

Притежателите на права обаче се нуждаят от знания, за да идентифицират, защитават, прилагат и оценяват правата си. Икономическият потенциал от тези права може да бъде загубен за тях, ако техните идеи, марки и продукти се копират и фалшифицират. Learn-IP разработва онлайн учебна програма, която ще бъде готова през 2022 г. за повишаване на осведомеността и подкрепа на мениджърите на културното наследство и участниците в културния туризъм за защита на техните права на собственост. Учебната програма е създадена като лесно за използване онлайн ръководство.

Обръщамe се към професионалистите в културния, религиозния и творческия туризъм, както и към културните специалисти от сектора на културното наследство – заинтересованите културни институции и специалисти могат да се регистрират, за да изпробват учебното онлайн ръководство със собствени продукти и услуги. Институциите за обучение също са добре дошли.

LEARN-IP се прилага от седем европейски партньори с опит в професионалното обучение, правата на интелектуална собственост, културното и религиозно наследство, културния и духовен туризъм и цифровите технологии:

• Kultur und Arbeit e.V. – Association Culture & Work, Германия
website: www.kultur-und-arbeit.de (координатор на проекта)
• Асоциация за туризъм Буковина, Румъния
website: www.bucovinaturism.ro
• ИНИ–Новация България ООД, България
website: www.ini-novation.com
• Македонска фондация за развитие на предприятията, Северна Македония
website: www.mrfp.org.mk/mk/
• Православна църква на Гърция
website: www.ecclesia.gr
• Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte S.L, Испания
website: https://srecd.es/
• Tergau & Walkenhorst Patentanwälte I Rechtsanwälte, Германия
website: https://tergau-walkwnhorst.com

За контакти:

ИНИ-Новация България, info@ini-novation.com

Голяма подкрепа се подготвя за първоначални стъпки към защита на интелектуалната собственост в областта на културния туризъм

INI-Novation България се гордее, че е партньор на така наречения консорциум LEARN IP project. Проектът LEARN-IP е насочен към разработването и експлоатацията на онлайн програма за обучение в подкрепа на мениджърите на културното наследство и дейците на културния туризъм с ефективното използване на цифрови технологии за проверка за спазване на разпоредбите относно правата на интелектуална собственост (ПИС).

Генерирането на ПИС едва ли е включено в учебните програми на официалното културно наследство и образованието по туризъм. Това трябва да се промени, тъй като ПИС може не само да защитава правата, но може да се използва и за разработване на нови бизнес възможности за участващите. Европейските собственици на ПИС се нуждаят от достъп до ефективни начини за защита на своите ценности в международен план за растеж и конкурентоспособност, за да избегнат загубата на икономическия и социален потенциал на ПИС. Те се нуждаят от умения, за да го идентифицират, защитят, приложат и валоризират. Когато техните идеи, марки и продукти се пиратстват и фалшифицират, опитът и работните места са засегнати.

Точно тук се появява нашият LEARN-IP: програмата за обучение ще действа като онлайн „обиколка с екскурзовод“ чрез разпоредбите за ПИС и ще посочи какво може да се направи, за да се защити законно вашето имущество, опит и знания. Обучението ще покаже и кога се препоръчва професионална помощ. Това се счита за много важно, тъй като в професионалния свят много често има и финансов проблем, тъй като правните съвети за ПИС могат да бъдат скъпи и трудно могат да бъдат покрити от по-малки институции.

През 2021 г. се отваря голяма подкрепа за финансиране на първоначални стъпки към защита на ИС: „Идеите, задвижвани за бизнес МСП фонд“ е схема за безвъзмездна помощ от 20 милиона евро, създадена, за да помогне на европейските малки и средни предприятия (МСП) да получат достъп до правата си на интелектуална собственост . Подкрепен от Европейската комисия и EUIPO, „Идеите, задвижвани за бизнес МСП фонд“ е насочен към бизнеси, които желаят да разработят своите стратегии за ИС и да защитят правата си на ИС, на национално, регионално или ЕС ниво. Фондът покрива услуги за предварителна диагностика на IP (IP сканиране) и / или приложения за търговски марки и дизайн. Всяко МСП може да бъде възстановено до максимум 1 500 евро. Повече информация може да бъде намерена в Ideas Powered за бизнес център: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund.

Ако се интересувате от проекта LEARN-IP и ако се нуждаете от подкрепа при създаването на вашата IP стратегия, моля, свържете се с нас на info@ini-novation.com.

Мултиплициращо събитие в България по европейския проект SKIVRE в България

Тема на събитието „Развитие на умения за валоризация на европейското религиозно наследство и добри практики“

Българската столица София беше домакин на събитие, организирано от ИНИ-Новация България ООД по европейския проект SKIVRE на 26 октомври 2020 г.

Участници бяха представители от различни сектори като туризъм, регионално развитие, студенти в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски “, представители на монашески магазини и търговци, предлагащи монашески продукти, както и други заинтересовани по темата. Развитие на умения за валоризация на европейското религиозно наследство и добри практики“.

Събитието беше организирано като мултиплициращ семинар в България от името на европейския проект SKIVRE, финансиран от програма ERASMUS +. Той представи резултатите, които партньорите по проекта постигнаха през своите две години упорита работа: Програмата за обучение SKIVRE, включваща 10 учебни модула и илюстрацията на много добри практики. Те бяха демонстрирани по време на събитието, както и онлайн платформата за обучение на SKIVRE, чрез която всички учебни материали могат да бъдат достъпни свободно от заинтересовани страни с цел на самообучение (връзка: https://training.skivre.eu/main/toolbox.php).

Бяха представени теми като „Манастирското производството като вълнуваща връзка между миналото и бъдещето“, както и резултатите от проучване на пазарния анализ, проведено в 20 европейски манастира от партньорите по проекта SKIVRE под ръководството на г-жа Ангела Иванова от ИНИ-Новация България ООД. Бяха показани видео презентации на добри практики от България като Кремиковският манастир „Св. Георги Победоносец“ и Църногорския манастир „Св.св.Козма и Дамян“, както и манастир „Клостер Бронбах“ от Германия.

Д-р Волфганг Книйски, управляващ директор на ИНИ-Новация България ООД, представи задълбочен анализ на ролята на монашеските продукти в развитието на регионите и туристическата индустрия. Бяха предоставени примери за добри практики и бяха обсъдени много въпроси за това как да се изгради успешно сътрудничество и мрежи за взаимодействие между представителите на туризма и манастирите в даден регион.

Освен това в семинара участваха външни лектори, като г-жа Благовеста Чифлигарова, експерт в областта на туризма в България. Тя сподели своя опит в областта на религиозния туризъм в България с останалите участници, представяйки темата „Религиозният туризъм и неговите ползи за развитието на регионите“. Други външни участници също се включиха и запознаха публиката с техните добри практики.

Поради големия интерес и невъзможността да присъстват лично, участници имаха възможност да се присъединят и да участват онлайн в събитието.

10 учебни модула и 31 добри практики от европейски манастири

ПОДГОТВЕНИ ОТ КОНСОРТИУМ ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ SKIVRE

Монашеското наследство представлява важна част от европейското наследство. Това мнение споделят всички европейски държави-членки и се отнася особено за техните селски райони. В миналите времена манастирите не само са опазвали и предавали християнската вяра, а са били икономически горещи точки за производство и обмен на стоки и услуги.

В наши дни производството на манастирски продукти е огромен икономически шанс за много манастири в Европа да генерират доходи – за да оцелеят, да се развиват и да запазят своето културно наследство.

Много манастири в Европа произвеждат разнообразни продукти, използвайки свои собствени рецепти, базирани на вековни традиции, като например ръчно изработени продукти за лична хигиена като сапуни и лосиони, текстил, натурални храни като хляб, мармалад, бира, вино, мляко, месни продукти, както и религиозни предмети.

Много от манастирите, които развиват собствено производство създават заетост за местните хора в селските райони. Те установяват сътрудничество и с местни прозвоставени компании за съвместна дейсност. Освен това те допринасят също за развитието на местната туристическа индустрия и икономическо развитие в региона.

Познанията за производството на тези продукти са част от нематериалното културно наследство на ЕС. Затова проектът SKIVRE е посветен на създаване на учебни модули за всички манастири, които искат да развият своята икономическа дейност и да установят добри търговски отношения с други манастири и с други заинтересовани страни. Към учебните модули са събрани и приложени множество добри практики от успешни в производството манастири в Европа.

Досега под ръководството на INI-Новация България ООД бяха създадени 10 модула за обучение, както и 31 добри практики бяха събрани от Германия, Италия, Гърция, Холандия, България и Австрия. Всички партньори на SKIVRE допринесоха за генериране на учебното съдържание, установявайки добри взаимоотношения с различни манастири в техните страни.

Всички модули и добри практики ще бъдат качени в специална уеб платформа, създадена от нашия гръцки партньор GUNET. В момента платформата се разработва и ще бъде налична съвсем скоро.

С всички дейности по проекта SKIVRE допринася за „Споделяне на наследството“ – темата на „Европейската година на културното наследство 2018“, като разработва схема за обучение за производство и търговия на висококачествени ръчно изработени продукти на европейските манастири.