Uncategorized @bg

Събитието на Learn-IP в Русе събра вниманието на местната туристическа общност

Събитието на нашата инициатива Learn-IP в България, озаглавено „Културно наследство и туристически активи – възможности за отключване на техния потенциал“, се проведе в красивия град Русе на 16ти юни 2022 година. То беше позиционирано като основен семинарен панел на Туристическото изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2022“. Общо 45 участници от различни обществени и бизнес организации дойдоха да научат повече за резултатите от проекта и възможностите за валоризация на ПИС в областта на културното наследство и културния туризъм, 3D дигитализацията и възможностите за финансиране.


Организаторът на събитието ИНИ-Новация България ООД създаде цялостна програма, посветена на ПИС в областта на културното наследство и туризъм, която даде възможност на участниците да се насладят на презентациите на лектори, които са утвърдени експерти в своята област. Целта беше да се вдъхновят и мотивират присъстващите да търсят нови творчески възможности за развитие и увеличаване на доходите си, като използват най-подходящите права на интелектуалната собственост за своята работа и като прилагат възможностите, предлагани от 3D дигитализацията на културното наследство.


Събитието предизвика много положителни реакции и бяха отправени много покани за допълнителни срещи и обучения по ПИС и дигитализация. Освен това организаторът г-жа Анжела Иванова и българският съветник по проекта г-жа Светлина Стефанова получиха покани от Русенския университет като лектори на специално събитие през октомври 2022 г., за да представят темата за ПИС и стъпките за валоризирането им в областта на културното наследство и туризма пред студенти, които създават иновативни технологии.


Благодарим на Община Русе и ОП Русе Арт за съдействето при организирането на събитието! Благодарим на лекторите и до нови срещи!

Културно наследство и туристически активи – възможности за отключване на техния потенциал

3D дигитализация, права на интелектуална собственост, добри практики и демонстрации

Активни ли сте в управлението на културното наследство или културния туризъм? Тогава със сигурност сте били изправени пред въпроса за правата на интелектуална собственост. Вие, както много заинтересовани страни в културата, вероятно сте загрижени за това как да се справите с това предизвикателство: твърде сложно, твърде скъпо, твърде комплексно, трудно се намира съвет. Това е жалко, тъй като управлението на правата на интелектуална собственост (ПИС) е не само важно, за да си осигурите права върху собствеността, но също така може да ви осигури така наречената „свобода на работа“ и дори допълнителни доходи.

В същото време дигитализацията играе централна роля за широкото популяризиране на културното наследство, като и стимулира интереса към малките региони, които не са комерсиални дестинации, но имат богат потенциал да привличат туристи и развиват местната икономика.  Свързаните екосистема, запазените културни традиции и изградените активи чрез ПИС играят основна роля в този процес.

В тази връзка Европейската инициатива LEARN-IP най-учтиво ви кани да присъствате на събитието „Активи на културното наследство и туризъм – възможности за отключване на техния потенциал“. То ще се проведе в рамките на Туристическо изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2022“ в Русе, на 16-ти юни, с участието на експерти от Германия и България. Регистрацията за събитието на място започва в 13.30 часа. Начало на събитието 14.00  часа.

Нашето събитие ще ви срещне с лектори, които са експерти в своята област, които ще ви вдъхновят и мотивират да търсите креативни възможности за развитие и увеличаване на приходите си чрез използването на най-подходящите правата на интелектуална собственост за своята дейност и чрез прилагане на възможностите, които предлага 3D дигитализацията на културното наследство.

Информацията, споделена от лекторите в събитието, може да бъде полезна в практиката на културни институции, занаятчийски организации, общини, организатори на регионални културни събития, автори, производители на характерни за региона храни и предмети с културно значение, ученици в областта на туризма, регионални производители, търговци и ресторантьори, както и всички, които се интересуват от темата.

Към настоящата покана е приложена информация за лекторите и темите, които са подготвили за вас:

Плакат на събитието в Русе

Експлоатацията на интелектуална собственост в културното наследство и туризма

Правата на интелектуална собственост, като търговски марки, авторски права или географски указания за произход, позволяват на участниците в културата да предотвратяват неразрешено използване на техните творения. Те могат да се използват и за получаване на финансова компенсация за творчески постижения и свързани инвестиции. Много професионалисти в областта на културата обаче се борят да идентифицират и използват тези права. Европейският проект LEARNIP има за цел да промени това, защото ще осигури подкрепа чрез обучителни материали. ИНИ–Новация България ООД допринася за разработването на учебните материали и онлайн учебната програма.

Проектът LEARN-IP е насочен към мениджъри на културното наследство и професионалисти в областта на културния туризъм, както и към всички сродни професии.

Културните актьори все още са твърде малко загрижени за експлоатацията на интелектуалната си собственост. Това са важни въпроси, които трябва да бъдат изяснени: Как могат да бъдат разработени обекти на културното наследство със защитени търговски марки? Как културният туризъм може да защити продукти и услуги, за да не се използва другаде? И обратно, посетителите на обекти на културното наследство трябва да са сигурни, че например висококачествените занаятчийски продукти от регион, които могат да бъдат закупени в музеен магазин, не са евтини копия.

LearnIP – начинът за използване на правата на интелектуална собственост

Досега управлението на правата на интелектуална собственост едва ли е намерило път в образованието и обучението на мениджъри на културното наследство и туристически специалисти, тъй като се смята за изключително сложна и трудна тема. В някои случаи регистрацията на права води до разходи, които са особено обезкуражени от по-малките институции и самостоятелно заетите лица. Това е още по-голямо съжаление, тъй като правата на интелектуална собственост също могат да генерират допълнителни приходи, ако бъдат признати като стойност и съответно управлявани. Learn-IP показва начина за това и предлага ценна помощ и инструкции.

Понастоящем информацията за правата на собственост се разпространява в различни правни изисквания, което затруднява достъпа на участниците в културното наследство и туризма до необходимите знания. Освен това оценката и тълкуването на разпоредбите са дори трудни за експертите.

LearnIP – Европейска учебна програма по правата на интелектуална собственост

Притежателите на права обаче се нуждаят от знания, за да идентифицират, защитават, прилагат и оценяват правата си. Икономическият потенциал от тези права може да бъде загубен за тях, ако техните идеи, марки и продукти се копират и фалшифицират. Learn-IP разработва онлайн учебна програма, която ще бъде готова през 2022 г. за повишаване на осведомеността и подкрепа на мениджърите на културното наследство и участниците в културния туризъм за защита на техните права на собственост. Учебната програма е създадена като лесно за използване онлайн ръководство.

Обръщамe се към професионалистите в културния, религиозния и творческия туризъм, както и към културните специалисти от сектора на културното наследство – заинтересованите културни институции и специалисти могат да се регистрират, за да изпробват учебното онлайн ръководство със собствени продукти и услуги. Институциите за обучение също са добре дошли.

LEARN-IP се прилага от седем европейски партньори с опит в професионалното обучение, правата на интелектуална собственост, културното и религиозно наследство, културния и духовен туризъм и цифровите технологии:

• Kultur und Arbeit e.V. – Association Culture & Work, Германия
website: www.kultur-und-arbeit.de (координатор на проекта)
• Асоциация за туризъм Буковина, Румъния
website: www.bucovinaturism.ro
• ИНИ–Новация България ООД, България
website: www.ini-novation.com
• Македонска фондация за развитие на предприятията, Северна Македония
website: www.mrfp.org.mk/mk/
• Православна църква на Гърция
website: www.ecclesia.gr
• Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte S.L, Испания
website: https://srecd.es/
• Tergau & Walkenhorst Patentanwälte I Rechtsanwälte, Германия
website: https://tergau-walkwnhorst.com

За контакти:

ИНИ-Новация България, info@ini-novation.com

Голяма подкрепа се подготвя за първоначални стъпки към защита на интелектуалната собственост в областта на културния туризъм

INI-Novation България се гордее, че е партньор на така наречения консорциум LEARN IP project. Проектът LEARN-IP е насочен към разработването и експлоатацията на онлайн програма за обучение в подкрепа на мениджърите на културното наследство и дейците на културния туризъм с ефективното използване на цифрови технологии за проверка за спазване на разпоредбите относно правата на интелектуална собственост (ПИС).

Генерирането на ПИС едва ли е включено в учебните програми на официалното културно наследство и образованието по туризъм. Това трябва да се промени, тъй като ПИС може не само да защитава правата, но може да се използва и за разработване на нови бизнес възможности за участващите. Европейските собственици на ПИС се нуждаят от достъп до ефективни начини за защита на своите ценности в международен план за растеж и конкурентоспособност, за да избегнат загубата на икономическия и социален потенциал на ПИС. Те се нуждаят от умения, за да го идентифицират, защитят, приложат и валоризират. Когато техните идеи, марки и продукти се пиратстват и фалшифицират, опитът и работните места са засегнати.

Точно тук се появява нашият LEARN-IP: програмата за обучение ще действа като онлайн „обиколка с екскурзовод“ чрез разпоредбите за ПИС и ще посочи какво може да се направи, за да се защити законно вашето имущество, опит и знания. Обучението ще покаже и кога се препоръчва професионална помощ. Това се счита за много важно, тъй като в професионалния свят много често има и финансов проблем, тъй като правните съвети за ПИС могат да бъдат скъпи и трудно могат да бъдат покрити от по-малки институции.

През 2021 г. се отваря голяма подкрепа за финансиране на първоначални стъпки към защита на ИС: „Идеите, задвижвани за бизнес МСП фонд“ е схема за безвъзмездна помощ от 20 милиона евро, създадена, за да помогне на европейските малки и средни предприятия (МСП) да получат достъп до правата си на интелектуална собственост . Подкрепен от Европейската комисия и EUIPO, „Идеите, задвижвани за бизнес МСП фонд“ е насочен към бизнеси, които желаят да разработят своите стратегии за ИС и да защитят правата си на ИС, на национално, регионално или ЕС ниво. Фондът покрива услуги за предварителна диагностика на IP (IP сканиране) и / или приложения за търговски марки и дизайн. Всяко МСП може да бъде възстановено до максимум 1 500 евро. Повече информация може да бъде намерена в Ideas Powered за бизнес център: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund.

Ако се интересувате от проекта LEARN-IP и ако се нуждаете от подкрепа при създаването на вашата IP стратегия, моля, свържете се с нас на info@ini-novation.com.

Мултиплициращо събитие в България по европейския проект SKIVRE в България

Тема на събитието „Развитие на умения за валоризация на европейското религиозно наследство и добри практики“

Българската столица София беше домакин на събитие, организирано от ИНИ-Новация България ООД по европейския проект SKIVRE на 26 октомври 2020 г.

Участници бяха представители от различни сектори като туризъм, регионално развитие, студенти в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски “, представители на монашески магазини и търговци, предлагащи монашески продукти, както и други заинтересовани по темата. Развитие на умения за валоризация на европейското религиозно наследство и добри практики“.

Събитието беше организирано като мултиплициращ семинар в България от името на европейския проект SKIVRE, финансиран от програма ERASMUS +. Той представи резултатите, които партньорите по проекта постигнаха през своите две години упорита работа: Програмата за обучение SKIVRE, включваща 10 учебни модула и илюстрацията на много добри практики. Те бяха демонстрирани по време на събитието, както и онлайн платформата за обучение на SKIVRE, чрез която всички учебни материали могат да бъдат достъпни свободно от заинтересовани страни с цел на самообучение (връзка: https://training.skivre.eu/main/toolbox.php).

Бяха представени теми като „Манастирското производството като вълнуваща връзка между миналото и бъдещето“, както и резултатите от проучване на пазарния анализ, проведено в 20 европейски манастира от партньорите по проекта SKIVRE под ръководството на г-жа Ангела Иванова от ИНИ-Новация България ООД. Бяха показани видео презентации на добри практики от България като Кремиковският манастир „Св. Георги Победоносец“ и Църногорския манастир „Св.св.Козма и Дамян“, както и манастир „Клостер Бронбах“ от Германия.

Д-р Волфганг Книйски, управляващ директор на ИНИ-Новация България ООД, представи задълбочен анализ на ролята на монашеските продукти в развитието на регионите и туристическата индустрия. Бяха предоставени примери за добри практики и бяха обсъдени много въпроси за това как да се изгради успешно сътрудничество и мрежи за взаимодействие между представителите на туризма и манастирите в даден регион.

Освен това в семинара участваха външни лектори, като г-жа Благовеста Чифлигарова, експерт в областта на туризма в България. Тя сподели своя опит в областта на религиозния туризъм в България с останалите участници, представяйки темата „Религиозният туризъм и неговите ползи за развитието на регионите“. Други външни участници също се включиха и запознаха публиката с техните добри практики.

Поради големия интерес и невъзможността да присъстват лично, участници имаха възможност да се присъединят и да участват онлайн в събитието.

10 учебни модула и 31 добри практики от европейски манастири

ПОДГОТВЕНИ ОТ КОНСОРТИУМ ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ SKIVRE

Монашеското наследство представлява важна част от европейското наследство. Това мнение споделят всички европейски държави-членки и се отнася особено за техните селски райони. В миналите времена манастирите не само са опазвали и предавали християнската вяра, а са били икономически горещи точки за производство и обмен на стоки и услуги.

В наши дни производството на манастирски продукти е огромен икономически шанс за много манастири в Европа да генерират доходи – за да оцелеят, да се развиват и да запазят своето културно наследство.

Много манастири в Европа произвеждат разнообразни продукти, използвайки свои собствени рецепти, базирани на вековни традиции, като например ръчно изработени продукти за лична хигиена като сапуни и лосиони, текстил, натурални храни като хляб, мармалад, бира, вино, мляко, месни продукти, както и религиозни предмети.

Много от манастирите, които развиват собствено производство създават заетост за местните хора в селските райони. Те установяват сътрудничество и с местни прозвоставени компании за съвместна дейсност. Освен това те допринасят също за развитието на местната туристическа индустрия и икономическо развитие в региона.

Познанията за производството на тези продукти са част от нематериалното културно наследство на ЕС. Затова проектът SKIVRE е посветен на създаване на учебни модули за всички манастири, които искат да развият своята икономическа дейност и да установят добри търговски отношения с други манастири и с други заинтересовани страни. Към учебните модули са събрани и приложени множество добри практики от успешни в производството манастири в Европа.

Досега под ръководството на INI-Новация България ООД бяха създадени 10 модула за обучение, както и 31 добри практики бяха събрани от Германия, Италия, Гърция, Холандия, България и Австрия. Всички партньори на SKIVRE допринесоха за генериране на учебното съдържание, установявайки добри взаимоотношения с различни манастири в техните страни.

Всички модули и добри практики ще бъдат качени в специална уеб платформа, създадена от нашия гръцки партньор GUNET. В момента платформата се разработва и ще бъде налична съвсем скоро.

С всички дейности по проекта SKIVRE допринася за „Споделяне на наследството“ – темата на „Европейската година на културното наследство 2018“, като разработва схема за обучение за производство и търговия на висококачествени ръчно изработени продукти на европейските манастири.

Проектът EUROPETOUR завърши успешно

2018-08-29 (44)Новите обучителни модули на EUROPETOUR, свързани с развитие на туризма в селските райони, са вече готови на осем европейски езика

Последната среща на партньорите от международния проект EUROPETOUR се проведе в германския регион на долината Таубер, където е и седалището на координращата организация Kultur und Arbeit e.V.. Срещата бе организирана  в сътрудничество с Бронбавския манастир и Международния конгресен център за опазване на културното наследство IZKK и бе посветена на културни туристически маршрути и мрежови оферти, които се очертаха като един от най-важните фактори за успех в културния туризъм в селските райони.

На срещата бяха отчетени като успешно завършени осем модула за самообучение насочени към хора, които не са специалисти в областта на туризма, но работата им е свъзрана с културния туризъм в селските райони. Това са занаятчии, малки производители, малки хотели и ресторанти, арт групи и много други, които допринасят за развитието на местната култура и туризъм. Модулите за самообучение са преведени на осем европейски езика включително на български.

За първи път идеята за бъдещите модули за самообучение, насочени към работещи в сферата на туризма и културата в селските райони бяха представени в България в рамките на Международното изложение „Културен туризъм“ през 2017 година.

Една година по-късно модулите вече са факт и могат да бъдат ползвани от всички заинтересовани безплатно и съобразно техните индивидуални нужди. Могат да бъдат четени или изтеглени от уебсайта на проекта на български език https://www.europetour.tips/results/training-modules/български/ .

Международният проект EUROPETOUR  завърши. Пожелаваме на всички заинтересовани от развитието на културния туризъм в селските райони успех с нашите обучителни модули. Винаги можете да се свържите с нас при необходимост от повече консултация или желание да организираме на място разяснителен семинар.

EUROPETOUR Team

 

Модулите за обучение на EUROPETOUR, разработени съвместно от европейски екип от експерти, са готови

Europetour Team with Angela Ivanova INI-Novation BulgariaДевет обучителни модула, насочени към за доставчици на културни туристически продукти и услуги в селските райони, са готови, вклюиетлно и на български език. Създадени са в  сътрудничество между ИНИ-Новация България ООД и още 15 европейски експерти обединени в европейската инициатива EUROPETOUR. Целта е да подкрепят икономическото развитие на селския културен туризъм.

2018-08-29 (44)През последните три години инициативата EUROPETOUR разработи модулна програма за обучение на работетищите в областта на културата и туризма в селските райони, за да им помогне да задоволят още по-добре нуждите и желанията на туристите, които се интересуват от култура и да използват по-добре възможностите, предлагани от техните райони. Става въпрос за характеристика на дестинацията, разработване и позициониране на туристически продукти и услуги, маркетингова стратегия и планиране, канали за дистрибуция и продажби, комуникационна стратегия и планиране, изграждане на мрежи и сътрудничество, финансово планиране, разработване на бизнес план. Специален акцент е поставен върху използването на социалните медии като ефективни маркетингови канали за предлагане на туристически продукти.

Обучителните модули са достъпни безплатно на немски, английски, испански, румънски, български, италиански и полски на www.europetour.tips, и вече успешно се използват за обучение в осем европейски региона.

Социалните медии като фокусна точка на обучението в културния туризъм

Специално ръководство, наречено „Насоки за социални медии в селския културен туризъм“ дават практически съвети за успешното използване на социалните медии в селския културен туризъм, както и оценяват факторите за успех на вече съществуващи добри примери от цяла Европа. За ИНИ-Новация България ООД това ръководство е особено важно. Социалните медии могат да бъдат от голяма полза за привличането на туристи в селските райони. Това, от което сега се нуждаеха работетищите в селските райони на България, заети в областта на културния туризъм, сега се предоставя EUROETOUR.

Обучителни модули за европейския туристически пазар

Освен ИНИ–Новация, като представитела на България, в разработването на обучитлните модуле участваха и  партнщори от европейските Буковина (Румъния), Хайлброннерска земя (Германия), Кантабрия (Испания), Марке (Италия), както и европейската мрежа „Бъдеще за религиозно наследство“, немската културна туристическа мрежа KIRA за Хайлброн-Франкен, немско-полската мрежа „Klosterland” и австрийската мрежа „Kreativ Reisen Österreich”, Всички те допринесоха за развитието на цялата обучителна програма пригоден за нуждите на техните райони.

Angela IvanovaИНИ-Нвация България се гордее, че участва в този проект, „защото успяхме да натрупаме опит като консултанти в бизнес равитие и маркетинг  и получихме знания за един сепцифичен пазар за културен туризъм – селските райони. Пручването на пазара, което проведохме, гарантира, че учебните модули  започват точно от там, където е необходимо допълнително обучение и може веднага да се приложат на практика“, казва г-жа Анжела Иванова, ръководител на проекта за България.

Инициативата EUROPETOUR вече е отличена със знака за годината на Европейската комисия за Европейското културно наследство. Това отличие се дава за проекти, насърчаващи опазването на културното наследство. „Разбира се, особено сме горди с този знак за признателност на Европа за приноса на EUROPETOUR“, споделя още г-жа Иванова.

ИНИ-Новация България предствя новите безплатни обучителни модули на EUROPETOUR

Training Event in Cultural Tourism in BulgariaГрад Велико Търново, огнище за българските културни традиции и занаяти в България, беше домакин на събитие, организирано от ИНИ-Новация България ООД, като част от Международния туристически панаир „Културен туризъм”. За първи път бъдещите модули за дистанционен самостоятелен тренинг за работещи в сферата на туризма и културата в селските райони са представени в България.

Ръководителят на проекта г-жа Карин Дрда-Кюн (Kultur und Arbeit eV, Германия) въведе участниците в събитието в тематиката на EUROPETOUR  и представия визията ни за равитие в бъдеще.

33971631466_d080af6a3a_zСлед нея, г-жа Анжела Иванова (ИНИ-Новация България ООД) представи модулите за обучение EUROETOUR. Тя изясни подробно основните теми, които представляват интерес за българските туристически заинтересовани страни в туризма, а именно позициониране на туристическия продукт, брандиране и маркетинг на културния туризъм в селските райони, както и значението на работата в мрежа за равитието на културния туричъм. Г-жа Иванова предостави примери, като най-добри практики от Австрия, като добави теоретични знания и практически упражнения за участниците. Повтози начин беше постигнато по-добро разбиране за спецификата на темата.

17880695_10212837586880865_4266988205923104604_oДруг лектор в събитието беше г-жа Лакрамоара Белик (Bucovina Tourism, Румъния), специалист в областта на културния туризъм и партньор по проекта. Тя  представи региона Буковина в Румъния като пример за добра практика в областта и предложи възможност за сътрудничество между български и румънски заинтересовани страни в областта на туризма. Тя също засегна темата за създаване на мрежи, споделяйки какво прави регионът Буковина за успешното посрещане на специфичните нужди на културните туристи- пътешественици.

33169478374_9be9af874b_zД-р Волфганг Книйски (ИНИ-Новация България ООД) предсатви задълбочен преглед на инструментите за финансиране на дейсбности със специален акцент върху теми като вериги за генериране на стойност в културния туризъм, бизнес планиране, продажби и дистрибуция, както и пазарно ориентирано финансиране. Бяха предоставени примери за най-добри практики и бяха обсъдени много въпроси за това как да се изгради успешна културно-туристическа дейност в селски район.

Беше проведен конкурс за най-добра идея в областта на културния туризъм като бяха определени трима победители и раздаадени награди, предоставени от ИНИ-Новация Българищ ООД.

Multiplier-event-3

Europetour training in Bulgaria

На финала беше представена стартираща фирма от Македония „WheninX“, като нейния изпълнителен директор Антонио Кузмановски представи иноваторвно технологично решение за насърчаване на културни услуги за местните жители в селските региони и техните посетителите.

Събитието постигна голям успех: представители на общини, художествени организации, туристически агенции и отделни стартиращи фирми проявиха голям интерес към презентациите на партньорите от EUROPETOUR, създаоха се множество контакти забудеща съвместна работа.

Multiplier Event in Veliko Tarnovo