Проекти

Logo_limes

„LIMES – Големи мащабни иновативни и мобилни европейски услуги за културен туризъм в селските райони“ e Европейски инициатова по Програма за предприемачество и иновации (EIP) на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) на Европейския съюз.

Роля на ИНИ-Новация България ООД: партньор с опит в бизнес моделирането, маркетинга и устойчивостта.  Още за LIMES.


europe_tour_logo_ready

Проектът EUROPETOUR  на Еразъм + за развитие на културния туризъм в селските райони на Европейския съюз. Връзка към проекта: https://www.europetour.tips.

Роля на ИНИ-Новация България ООД: партньор с опит в бизнес моделирането, маркетинга, комуникационните стратегии и устойчивостта. Участие в разработване на обучителни модули. развитието на бизнеса и създаването на бизнес и маркетингова концепция като основен инструмент за прехвърляне на резултатите от EUROETOUR в други селски райони в цяла Европа. Финализиран през 2018 г. Още информация за EUROPETOUR.


SKIVRE-logo-201809-finalПроектът „SKIVRE – Запазване на религиозното наследство“ на Еразъм+ цели опазване на религиозното културно наследство. Европейската комисия финансира нашата инициатива, която цели да подпомогне религиозните институции в тяхното развитие и разпространение на манастирски продукти. Година на стартиране: 2018 година.

Връзка към проекта: https://skivre.eu/.

Роля на ИНИ-Новация България ООД: Лидер на работен пакет за провеждане на проучване сред манастири в страните-участнички в проекта, разработване на 10 обучителни модула, насочени към манастирите и други свързани с тях заинтересосвани лица, както ръководсво на тестването на учебната програма в избрани манастири от България, Германия, Холандия, Гърция и Австрия. Още информация за SKIVRE.


„Learn-IP Обучение по права на интелектуалната собственост и географски означения за културно наследство и културен туризъм“  по програма Еразъм+.  Проектът LEARN-IP обхваща важни теми около управлението и защитата на интелектуалната собственост, дори теми, свързани с валоризацията на интелектуалната собственост за заинтересованите страни в областта на културното наследство и културния туризъм. Тъй като ИНИ-Новация България от много години подкрепя интеграцията на културни дейци и туризма в полза на регионалното и социално-икономическо развитие, ние сме много горди, че сме част от консорциума. Година на стартиране: 2020 година.

Роля на ИНИ-Новация България ООД: Лидер на работен пакет за изграждане на онлайн обучителна интерактивна платформа. Участие в създаването на 7 обучителни модули във връзка с интелектуалната собственост, насочени към работещите в областта на културния туризъм и опазване на културното наследство, регионални оргазнизации и областни центрове. Ръководител на изграждането на методология за  тестване на учебната програма и платформата от страна на участниците в проекта.

Още информация за Learn IP.

Comments are closed.