EUROPETOUR

europe_tour_logo_readyПроектът EUROPETOUR  на Еразъм + за развитие на културния туризъм в селските райони на Европейския съюз.

Връзка към проекта: https://www.europetour.tips.

Роля на ИНИ-Новация България ООД: партньор с опит в бизнес моделирането, маркетинга, комуникационните стратегии и устойчивостта. Участие в разработване на обучителни модули. развитието на бизнеса и създаването на бизнес и маркетингова концепция като основен инструмент за прехвърляне на резултатите от EUROETOUR в други селски райони в цяла Европа. Финализиран през 2018 г.

Защо е необходим Проекта EUROPETOUR?

Културният туризъм в селските райони е шанс за повишаване на осведомеността и генериране на заетост, доходи и по-добри условия на живот.

Въпреки това, културният туризъм в селските райони не е достигнал ниво на професионална квалификация и комуникация, която е да сравнима с тази в градските райони. Необходимостта от квалификация е очевидна  за всички, заети в сферите на културата и туризма.

От друга страна, работещите в сферата на култура и тези – в сферата на туризма, обикновено не са научени да работят заедно; те „говорят на различни езици“. За да развият умението си за сътрудничество, те се нуждаят от удобни за работа материали за обучение. Те ще им помогнат също така да подобрят своите умения в разработване и позициониране на  културно-туристическите продукти и услуги чрез  маркетинг, пълноценно ползване на социалните медии и финансово планиране.

Ето защо, EUROPETOUR ви предлага пълен пакет от избрани теми за обучение.  Те са базирани на изследване, което проведохме за определяне на потребностите в селските райони.

Международната конкуренция в сектора на културния туризъм става все повече и по-интензивна, затова настройте вашия график и просто вмъкнете модулите, описани на следващата страница в него.

МногоезичнО ОБУЧЕНИЕ

С цел да се отговорим на търсенето за обучение по най-важните въпроси, ние разработихме многоезичен курс на обучение, съдържащ набор от 8 модула, които обхващат следните теми:

M1 Характеристика на дестинацията  (силни и слаби страни, политики в туризма, съществуващи мрежи и системи за подкрепа, анализ на данни)

M2 Развитие и позициониране на туристическите продукти и услуги (целеви групи, партньори, излизане от регионалните предели)

M3 Маркетингова стратегия и планиране (инструменти, оценка)

M4 Дистрибуция и канали за продажба  (партньори в продажбите на културно-туристическите продукти)

M5 Комуникационна стратегия и планиране (PR, социални медии, връзки с медиите, планиране)

M6 Мрежи и сътрудничество (идентификация на заинтересовани лица, развитие на мрежи)

M7 Финансово планиране (достъп до финансиране, модели на финансиране, умения за финансиране)

M8 Бизнес план

Всеки модул е съпътстван с примери за добри практики и тестове за самостоятелна практическа работа.

Многоезичният курс се предлага на няколко езика:

Български, немски, английски, испански, италиански, румънски, полски и фламандски. Целият курс ще намерите на български език тук: http://www.europetour.tips/

20170415-171501_p2

EUROPETOUR е възможност за селските райони да реализират потенциала на културния туризъм в красивите и богати на културно наследство кътчета на Европа.

20170415-171501_p3

 

Comments are closed.