LEARN-IP

„Learn-IP Обучение по права на интелектуалната собственост и географски означения за културно наследство и културен туризъм“  e проект финансиран по програма Еразъм+.  Проектът LEARN-IP обхваща важни теми около управлението и защитата на интелектуалната собственост, дори теми, свързани с валоризацията на интелектуалната собственост за заинтересованите страни в областта на културното наследство и културния туризъм. Тъй като ИНИ-Новация България от много години подкрепя интеграцията на културни дейци и туризма в полза на регионалното и социално-икономическо развитие, ние сме много горди, че сме част от консорциума. 

Европейските притежатели на интелектуална собственост и собственици на активи се нуждаят от достъп до ефективни начини за защита на своите ценности в международен план за растеж и конкурентоспособност, за да избегнат загубата на икономическия и социален потенциал на правата на интелектуална собственост. (ПИС). Те се нуждаят от умения, за да ги идентифицират, защитят, приложат и валоризират. Когато техните идеи, марки и продукти се пиратстват и фалшифицират, опитът, експертизата и работните места са засегнати.

Точно тук се появява LEARN-IP: Онлайн програмата за обучение ще бъде разработена в периода 2020 – 2022 г., за да подпомогне мениджърите на културното наследство и участниците в културния туризъм с ефективното използване на цифровите технологии за проверка на съответствие с разпоредбите за ПИС. Това ще повиши осведомеността за многобройните разпоредби относно ПИС и тяхното значение за продуктите и услугите.

Програмата за обучение е организирана като онлайн „обиколка с екскурзовод“ през различни апекти за ПИС и посочва какво може да се направи, за да се защити законно интелектуалната собственост, културното наследство, опит и знания. С програмата за обучение осигуряваме прозрачност в област, която за много представители на културното наследство и културния туризъм все още е ничия земя. Обучението показва и кога се препоръчва професионална помощ.

Ресултати от изпълнението на проекта:

  • 7 обучителни модули на шест езика. Те са част от цяла учебна програма посветена на ПИС в областта на културния туризъм и културното наследство. Информация за модулите можете да видите на страницата на проекта, както и на специално създадената Learn-IP платформа за обучение и самообучение.
  • Learn-IP платформа за обучение и самообучение. Платформата дава възможност за провеждане на интерактивно обучение и самоподготовка, включващо учебния материал, тестове и упражнения. Платформата предоставя възможности за организиране на онлайн занятия, като комуникацията между обучаващи и обучаеми е изключително лесна чрез видео връзка, форуми и лични съобщения, а оценяването се извършва чрез специална онлайн система. Платформата е удобна както за онлайн обучение, така и за самообучение. Линк към платформата: https://moodle.learn-ip.eu. Всички материали са налични на английски, български, немски, испански, македонски и румънски език.
  • Наръчник за обучители. Част от обучението на LEARN-IP е насочено към обучители и тренери които желаят да проведат обучение по права на интелектуалната собственост, което е съобразено с нуждите на мениджърите на културно наследство и участници в културен туризъм. Екипът на LEARN-IP изготви специален „Наръчник за обучители“, който предлага богата информация, която да подпомогне провеждането на обучение по нашата учебна програма, включваща седем обучителни модула. В него ще намерите много съвети за това как да организирате курс за обучение чрез платформата Learn-IP, набор от материали, насоки за създаване на съобщения за пресата и примери за съдържание в социалните медии с цел комуникация и успешно провеждане на обучението.
Учебната програма на шест езика в платформата за интерактивно обучение и самоподготовка на Learn-IP. Link: https://moodle.learn-ip.eu 

LEARN-IP се прилага от шест европейски партньори с опит в професионалното обучение, правата на интелектуална собственост, културното и религиозно наследство, културния и духовен туризъм и цифровите технологии.

  • Kultur und Arbeit e.V. – Association Culture & Work, Германия (координатор)
  • Асоциация за туризъм Буковина, Румъния
  • ИНИ–Новация България ООД, България
  • Македонска фондация за развитие на предприятията, Северна Македония
  • Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte S.L, Испания
  • Tergau & Walkenhorst Patentanwälte I Rechtsanwälte, Германия

Comments are closed.