LIMES

Logo_limes„LIMES – Големи мащабни иновативни и мобилни европейски услуги за културен туризъм в селските райони“ e Европейски инициатова по Програма за предприемачество и иновации (EIP) на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) на Европейския съюз.

Роля на ИНИ-Новация България ООД: Бизнес моделиране, разработване на маркетингова стратегия и стратегии за устойчивост.

Туризъм в селските райони

Инициативата LIMES допринася за валоризирането на устойчив туризъм във всички европейски страни по пътя на старите римски граници, които наричаме „римски лимес“ и подкрепя мобилността в селските региони на Европа чрез иновативни мобилни услуги.

Защо създадохме този проект?

Римският лимес е единственото европейско културно наследство, което свързва заедно 10 европейски
държави: 0т северозапад в Обединеното кралство до югоизток в България. Той е уникален паметник на културата за много региони и частично вече е номиниран като световно наследство на ЮНЕСКО. Слевайки римския лимес, европейската история оживява.

В проекта LIMES, това гранично укрепление на старата Римска империя получава изключителен шанс за бъдеще, превъплатено в културния туризъм. Всъщност само малка част от лимеса е достъпна в момента: често, границите на старат Римска империя водят през селски райони в Европа, които не са напълно развити за туризъм. От друга страна, Европейските страни, които лимесът обединява, а именно: Обединеното кралство, Холандия, Германия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния и България, имат множество музеи, исторически маршрути, археологически обекти и неизвестни интересни места. Тези места все още не са свързани в мрежа и обвързването им заедно предлага изключителен шанс за развиване на нов туристически матшрут особено в полза на селските райони. Мобилните услуги могат да допринесат по уникален начин за този процес на работа в мрежа, като предлагат допълнително икономическо измерение за местните участници.

IMG_5338IMG_5374 1 Цели на проекта

Основните цели на проекта са скедните:

  • да обвърже в мрежи туристически обекти по лимеса във всички пролежащи страни,
  • да разраби иновативни мобилни услуги по маршрута, които поддържат информация и служат като посредници при пътуване, като предлагат и допълнителни услуги както за туристите, така и за местните хора,
  • да подкрепя чрез тези услуги създаването на нови предприятия и дейности по маршрута на лимеса,
  • да допринася за създаване на доходи и работни места за селските райони,
  • да направи европейската идентичност и общата европейска история видими и забележими за посетители по целия свят.

IMG_5466 2 рекламна картинка лимес

Изпълнение

Проектът ще се съсредоточи върху мобилните услуги и новите иновативни вериги за създаване на стойност в туристическите услуги. Три държави – Германия, Австрия и България – ще поемат ръководството и ще включат останалите седем държави в Консултативен съвет. Дейностите по трансфер ще играят важна роля, за да направят достъпни мобилните услуги за туристическия сектор във всички страни.

LIMES APP

Comments are closed.