SKIVRE

SKIVRE-logo-201809-final

Проектът „SKIVRE – Запазване на религиозното наследство“ на Еразъм+ цели опазване на религиозното културно наследство. Европейската комисия финансира нашата инициатива, която цели да подпомогне религиозните институции в тяхното развитие и разпространение на манастирски продукти. Година на стартиране: 2018 година.

Връзка към проекта: https://skivre.eu/.

Роля на ИНИ-Новация България ООД: Лидер на работен пакет за провеждане на проучване сред манастири в страните-участнички в проекта, разработване на 10 обучителни модула, насочени към манастирите и други свързани с тях заинтересосвани лица, както ръководсво на тестването на учебната програма в избрани манастири от България, Германия, Холандия, Гърция и Австрия.

Цели на проекта

Проектът „SKIVRE – Развитие на уменията за валоризация на Eвропейското религиозно наследство “ е финансиран по европейската програма ERASMUS+.  Целите на SKIVRE за три:

  • Да разширим компетенциите на европейските манастири в производството и разпространението и популяризацията на техните продукти;
  • Да създадем европейска мрежа за разпространение на манастирски продукти и да съживим историческото майсторство на манастирите;
  • Да помогнем на манастирите да генерират доходи чрез разпростратението на автентични манастирски продукти, които пряко ще допринесат за опазването на манастирите.

Как ще постигнем целите на проекта?

Ние обединяваме своите усилия своите усилия, за да създадем:

  • Многоезична програма за обучение на служители в манастирите, на монаси и монахини в областтта на производството и продажбата на манастирски продукти;
  • Онлайн платформа, лесна за използване за дистанционно учене;
  • Наръчник за манастирските продукти с указания за производството и продажбата им;
  • Доклад за историческите занаяти в манастирите и техния потенциал за социално предприемачество в селските райони.

Манастирски продукти за опазване на религиозното наследство

Производството на манастирски продукти е средство за генериране на доходи и допринася за запазването на религиозното наследство. Манастирите в Европа предлагат в своите магазини ръчно изработени продукти, сапуни, лосиони, хляб, конфитюр, спиртни напитки, бира, вино, религиозни продукти и много други. Манастирите често не могат да оцелеят без производството и продажбата на тези продукти, а историческите познания за тяхното производството са част от нематериалното културно наследство на Европа.

IMG-20181106-WA0043 IMG-20190503-WA0001

Религиозно наследство в опасност

Одобрението на проекта SKIVRE е ясно признание за необходимите усилия, които трябва да се положат за опазване на религиозното наследството, за да бъде то устойчиво в дългосрочен план. Те се отнасят до всички християнски религиозни храмове в Европа.

Ivanovo Rock Churches, Bulgaria

Ivanovo Rock Churches, Bulgaria

Знак на Eвропейското културно наследство за SKIVRE

 Присъждането на знака на Европейската година на културното наследство за 2018 г. за проекта стана точно навреме за първата ни среща в Германия. „Това прави нашия проект видим в цяла Европа като принос към Европейската година на културното наследство през 2018 година“, казва Карин Дрда-Кюн, която е представител на k media GmbH (Германия) и кооердинатор на проекта.

Партньорите в проекта

Партньорството се състои от мултидисциплинарен европейски екип, представляващ целевите групи и експертния опит, необходим за устойчивото въздействие на SKIVRE: media k GmbH (Германия), манастир Броннбах (Германия), европейската мрежа „Future for Religious Heritage“ (Белгия), двете образователни разработчици Wissenschaftsinitiative Niederösterreich (Австрия) и ИНИ–Новация България ООД, както и партньорът за цифрово развитие GUNET (Гърция).

45572551_940633849468993_2528864567652515840_o

За контакти в България:

Анжела Иванова, Ръководител проекти, ИНИ-Новация България ООД

Емейл: angela.ivanova@ini-novation.com

SKIVRE-logi-01

Comments are closed.