Достъп до знание

Access to knowledgeВ изследователските отдели на университетите в рамките на научноизследователските институции или в Европейски проекти се разработват проети за технологии или услуги, които имат висок иновативен потенциал на пазара и за създаване на нов бизнес, който да съдейства за динамично развитие на икономиката и създаването на нови работни места.

В контекста на усилията за реализация е необходимо да се повиши чувствителността на съответните учени от университетите и изследователските институции за такава стъпка и те да бъдат квалифицирани не само да водят, но и да управляват компания, ориентирана към иновациите.

В тази връзка ИНИ-НОВАЦИЯ България ООД се специализира в провеждане на бизнес обучения и провеждане на семинари за няколко сектора в икономиката: туризъм, креативни индустрии и дигитални технологии.  Обученията се провеждат с подкрепата и съветите на експерти от съответната тематична област.


Нашите семинари и обучения

Курс за обучение: Културен туризъм в селските райони

Културният туризъм в селските райони е важна част от местните икономики. Професионалните квалификационни и комуникационни стратегии обаче не винаги могат да се сравняват с тези, традиционно прилагани за развитие на културния туризъм в големите градски райони. Необходимостта от по-добро обучение е очевидна както за доброволни, така и за професионални служители, работещи в областта на културата, туризма и всякакъв вид доставчици на туристически услуги, вклюително общини и областни центрове.

Основният курс на обучение е разработен по Европейския проект EUROPETOUR. В нашите лекции, ние допълваме курса с по-задълбочени знания в зависимост от специфичните нужди на аудоторията обучаеми.


Семинар: Как да създадем стартираща компания?

В много изследователски проекти се генерират идеи, които имат висок потенциал за комерсиализация. На нашия семинар представяме няколко модела, базирани на системен процес на скрининг и развитие, които водят до успешна реализация, като например създаване на компания или лицензиране на технологии.

Лектор: Д-р Волфганг Книйски, Консултант по бизнес развзитие в EIT Digital и Управляващ директор на INI-Novation GmbH


Семинар: Как да финансирам вашия стартиращ бизнес?

Един от най-важните въпроси относно създаването на бизнес начинание е финансирането на стартиращите дейности и фазите на разширяване. Новите идеи и прототипи трябва да бъдат доразвити за пазара, бизнес концепцията трябва да бъде дефинирана и разработена, ресурсите трябва да бъдат структурирани и трябва да се направят първите стъпки към изграждане на новиата бизнес дейност. На нашето обучение представяме няколко различни източника на финансиране във фазите на подготовката, стартирането и разширяването на бизнеса.

Лектор: Д-р Волфганг Книйски, Консултант по бизнес развзитие в EIT Digital и Управляващ директор на INI-Novation GmbH


Обучение: Бизнес план – първа оценка на бизнес идея

В началото имате само идея. Или може би имате прототип. И искате вашата идея или прототип да оживеят на пазара. Това е дълъг път и започва с бизнес плана. Това обучение дава насоки на всеки, който иска да създаде компания, така че да можете да реализира своята бизнес идея.  За всички, които нямат собствена бизнес идея все още, семинарът се основава на казус. Обучението служи като първа оценка на бизнес идеята и за посочване на необходимите стъпки към концепцията за нейното реализиране.

Лектор: Д-р Волфганг Книйски, Консултант по бизнес развзитие в EIT Digital и Управляващ директор на INI-Novation GmbH


Обучение и коучинг: Маркетинг за стартиращи фирми и малки компании

Това е интензивна програма с интегриран коучинг за предприемачи и стартиращи фирми. Решаващите критерии за успех за трайното съществуване на предприятието е неговият пазар: броят на доволните и плащащи клиенти гарантират в крайна сметка съществуването на компанията. Благодарение на вградения коучинг, до края на този курс, обучаваните ще могат да вземат свои собствени решения за развитие на пазара, да изградят свои собствени маркетингови планове и презентации, базирани на собствения си опит и знания и въз основа на новопридобитите знания от този курс.

Лектори: Д-р Волфганг Книйски, Консултант по бизнес развзитие в EIT Digital и Управляващ директор на INI-Novation GmbH

Анжела Иванова, Директор по бизнес развитие в INI-Novation GmbH, консултант и сертифициран бизнес треньор


Въпроси? Свържете се с нас чрез електронната поща, като посетите страницата „Контакти“.

Comments are closed.