Достъп до пазара

Accesss to MarketИНИ-Новация България ООД консултира български малки и средни комании с иновативни продукти и услуги за навлизане на немския пазар и осъществяване на международен растеж. Осъществяваме коучинг и консултиране за изграждане на маркетингови стратегии, тестване на потребители и организация на „живи лаборатории“, които да предоставят първите отзиви на потенциални купувачи.

Имате интерес? Свържете с нас чрез имейл: info@ini-novation.com

Comments are closed.