Достъп до финанси

Access to financeИНИ-Новация България ООД извършва консултации и подготовка на организации с иновативни идеи и технологии по пътя им за намиране на финансиране (чрез бизнес ангели, рисков капитал и др.) на техните бизнес начинания.  Обсъжда се възможността и за привличане на Евроепйско финанасиране чрез участие в подходящи проекти.

Имате интерес? Свържете се с нас на имейл: info@ini-novation.com.

Comments are closed.