Безплатно обучение по права на интелектуална собственост онлайн

В сътрудничество с EIT, EPO и EUIPO представяме IP
СЕМИНАРИ ЗА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА 28, 29 и 30 МАРТ. Семинарите ще се водят на английски език, онлайн.

Защитата, валоризацията и прилагането на интелектуалната собственост са от решаващо значение за способността на европейските заинтересовани страни да стимулират иновациите и да се конкурират в световната икономика.

Правата на интелектуална собственост (ПИС) могат да дадат възможност на европейските изобретатели, творци и предприятия да предотвратят неразрешена експлоатация на техните творения и в замяна да получат компенсация за своите инвестиции. ПИС също така предлагат гаранции на потребителите, купувачите и посетителите за идентифициране на произхода на продуктите и услугите.

Но притежателите на права се нуждаят от достъп до ефективни начини за защита на правата си в международен план. Те се нуждаят от знания за правната рамка на ПИС и умения как да я прилагат. Когато техните идеи, марки, продукти и услуги са пиратски и фалшифицирани, работните места в ЕС са засегнати.

Излишно е да споменаваме, че ПИС са нематериални активи за поддържане на растеж и конкурентоспособност. Информираността и разпознаването на интелектуалната собственост отваря няколко врати за неговото валоризиране.

БЕЗПЛАТНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (ИС) е чудесна възможност за увеличаване на знанията за ИС, за да се възползвате напълно от защитата, която ИС носи на световния пазар.

Обучението е разделено на ТРИ ПОЛОВНЕВНИ СЕСИИ, които се провеждат сутринта на 28, 29 и 30 март.

НА 28 МАРТ обучението ще разгледа въпроси около темата: Как да създадете активи на интелектуална собственост в производството и какви са различните видове съответни права на интелектуална собственост. Ще намерите дневния ред и връзката за регистрация тук: https://agora-eitmanufacturing.eu/sphere/7y5vpm/message/5448493

НА 29 МАРТ обучението ще илюстрира средства и механизми за валоризиране на активите на интелектуалната собственост. Ще намерите дневния ред и връзката за регистрация тук: https://agora-eitmanufacturing.eu/sphere/7y5vpm/message/5448550

А НА 30 МАРТ обучението ще се занимава с добри практики по
създаване и използване на ПИС. Ще намерите дневния ред и
линк за регистрация тук: https://agora-eitmanufacturing.eu/sphere/7y5vpm/message/5448580

Всички теми ще бъдат разгледани от експерти по ИС от EPO, от EUIPO и от специализирани адвокати по ИС: https://agora eitmanufacturing.eu/sphere/7y5vpm/message/5448606

Comments are closed.