ИНИ-Новация България ООД

ИНИ-Новация България ООД е фирма, специализирана в проектирането, разработването и прилагането на интерактивни комуникационни решения за стимулиране на туризма, като част от регионално развитиеексплоатация на културното наследство и услуги за обучение.

ИНИ-Новация България ООД следва своята бизнес линия в тясно сътрудничество и партньорство с множество Европейски организации.

Благодарение на своя опит, ИНИ-Новация България ООД работи на експетрно ниво с клиентите си за създаване на техните индивидуални иновативни проекти. Предлаганите услуги се фокусират върху две основни области:

  • Консултантски услуги, свързани с мениджмънт на иновациите и мултимедийни услуги;
  • Провеждание на обучения  в областите на бизнес планиране, маркетинг, финансиране на стартиращи фирми и проекти, брандинг.

Услугите за управление на иновации и обучение включват подкрепа за комерсиализация на технологии, като например разработване на бизнес концепция. ИНИ-Новация България ООД има голям опит в проекти свързани с предлагане на мултимедийните услуги, вклюващи нови маретингови канали за промоция, проектиране на мултимедийни проекти за музеи и интерпретационни центрове и проектиране на приложения за културен туризъм. Компанията също е специализирана в предоставянето на бизнес подкрепа за МСП и стартиращи компании в сектора на креативните индустрии и туризма.

ИНИ-Новация България ООД е партньор в  проекти, финансирани от ЕС. Компанията подкрепя проекта на ЕС в две направления:

  • Разработване на бизнес модели, организационни структури и стратегии за целевия маркетинг. Услугите се базират на вече натрупания богат опит на екипа, който работи във фирмата, свързани с консултанстка работа в областта на мениджмънт на иновациите и иновативни услуги.
  • Разработване на Европейски проекти и различните рабоатни пакети в тях, като например специализация в културния туризъм, разработване на обучения и общи оферти. С богатия си международен опит, ИНИ-Новация ООД е търсен партньор за работа и сътрудничество в тези области.

Comments are closed.