Културно наследство и ПИС в България

Европейският проект Learn-IP приключва официално в края на февруари тази година. В него участват партньори от пет държави – Германия, Испания, Румъния, България и Северна Македония. Целият екип беше посветен на създаването на специална програма за обучение и самообразование на работещите в сферата на културния туризъм и културното наследство, която засяга темата за интелектуалната собственост, начините за защита на национално и международно ниво, икономически ефекти от ПИС и начини за развитие на дейности, базирани на ПИС, които носят повече приходи. INI-Novation България участва в проекта като български партньор.

В България правата на интелектуална собственост  (ПИС) могат да се използват не само за защита, но и за монетизиране на културно наследство и туристически активи. Това може да включва регистрация на търговски марки за културно-исторически ценности и туристически дестинации, авторски права за исторически документи и произведения на изкуството и патенти за всякакви нови технологии или методи, използвани при опазването и популяризирането на културното наследство. Чрез защитата и ефективното управление на тези права България  привлича повече туристи и генерира приходи от продажба на стоки, лицензиране и други търговски възможности. Освен това може да предотврати неразрешеното използване на активите на културното наследство на страната и по този начин да запази културното и историческо наследство за бъдещите поколения.

България, като член на ЕС, е длъжна да спазва регулациите и законите на ЕС, свързани с правата върху интелектуалната собственост. Следователно правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в България като цяло се уреждат от същите закони и разпоредби, както в останалата част от Европейския съюз (ЕС).

В България има няколко примера за това как правата върху интелектуалната собственост (ПИС) могат да бъдат използвани за защита и монетизиране на културното наследство:

  • Търговски марки: Старинният град Пловдив, който е обект на световното наследство на ЮНЕСКО, регистрира името си като търговска марка. Това позволява на града да защити марката си и да предотврати неразрешено търговско използване на името.
Реновирана къща в Пловдив стария град,
Източник: Wikipedia, https://bg.wikipedia.org/wiki/ Старинен_Пловдив
  • Авторски права: Националният археологически институт и музей на България притежава авторски права върху изображения на древните тракийски съкровища, които са изложени в Археологическия музей в София. Това позволява на института да контролира възпроизвеждането и разпространението на тези изображения и да генерира приходи от лицензионни такси.
Тракийско съкровище в Националния археологически институт и музей на България. Източникhttps://welcome.bg/listing/национален-археологически-институт/
  • Патенти: Българска фирма разработи нов метод за реставрация на стенописи в църкви и манастири. Те са патентовали този метод, който им позволява да контролират използването на технологията и да получават приходи за нейното прилагане от трети страни.
Стенописи от 11-12 век, Боянската църква, София, България
Автор: Ann Wuyts – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sofia_-_Boyana_Church_Apse_%284967294741%29.jpg, Creative Commons Attribution License
  • Географски означения: Българско розово масло е пример за продукт с регистрирани географски означения. България има заявление за вписване на „Българско кисело мляко” като защитени наименования за произход (ЗНП) в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Това означава, че само продукти, произведени в определен регион и спазващи определени правила, могат да бъдат етикетирани и продавани като „българско кисело мляко“. Това защитава репутацията на продукта и спомага за популяризирането на региона и неговите специфични качества с доказаните ползи за здравето като пробиотична суперхрана.
Българско кисело мляко, Автор: Ned Jelyazkov
Източник: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Bulgarian_yogurt.JPG
 Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Сега виждате с тези малки примери, че чрез защита и ефективно управление на ПИС, техните притежатели могат да популяризират по-добре културното наследство и в същото време да генерират приходи.

Още много примери и добри практики могат да бъдат намерени в програмата за обучение на Learn-IP. Просто следвайте връзката към нашата интерактивна платформа за обучение на Learn-IP за смесено обучение и се запознайте там с учебния материал: https://moodle.learn-ip.eu.

В интерактивна платформа за обучение на Learn-IP ще откриете и две ръководства:

  • Първото се нарича „Как да прилагате и да се възползвате от правата на интелектуална собственост в областта на културното наследство и културния туризъм в България“. Това е кратко ръководство за мениджъри на културно наследство и участници в културния туризъм.
  • Второто се нарича Наръчник за обучители и е насочено към обучителни организации и тренери, които желаят да включат модулите на Learn-IP в свои обучителни програми, както и ако желаят да ползват платформата на Learn-IP за провеждане на онлайн обучение в реално време.

Относно Learn-IP

Програмата за онлайн обучение е разработена 2020-2023 г., за да подпомогне мениджърите на културното наследство и участниците в културния туризъм с ефективното използване на цифрови технологии за проверка на съответствието с разпоредбите за ПИС. Това ще повиши осведомеността относно многото разпоредби за ПИС и тяхното значение за продуктите и услугите.

Програмата за обучение е съставена като онлайн „обиколка с екскурзовод“ през разпоредбите за ПИС и ще посочи какво може да се направи, за да защитите законно вашата собственост, опит и знания. Тя осигурява прозрачност в сфера, която за много представители на културното наследство и културния туризъм все още е ничия земя. Обучението насочва и кога се препоръчва професионална юридическа помощ.

Разработени са три учебни материала:

  • LEARN-IP Обучителен курс със седем учебни модула, включващи интересно представен теоретичен материал, тестове, упражнения, множество примери и добри практики от Европа и България;
  • LEARN-IP Наръчник за обучители.

Основните целеви групи са професионалисти в културния, религиозен и творчески туризъм, културни работници и мениджъри на културно/религиозно наследство. Вторичната целева група са доставчиците на обучение, които ще предлагат обучението в бъдеще.

Обучителната програма Learn-IP е разработена на 6 европейски езика: английски, немски, испански, български, македонски и румънски.

Уебсайт на проекта: https://learn-ip.eu

Comments are closed.