Новини

Безплатно обучение по права на интелектиалната собственост онлайн

В сътрудничество с EIT, EPO и EUIPO представяме IP
СЕМИНАРИ ЗА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА 28, 29 и 30 МАРТ. Семинарите ще се водят на английски език, онлайн.

Защитата, валоризацията и прилагането на интелектуалната собственост са от решаващо значение за способността на европейските заинтересовани страни да стимулират иновациите и да се конкурират в световната икономика. (Към целия текст.)


Културно наследство и ПИС в България

В България правата на интелектуална собственост  (ПИС) могат да се използват не само за защита, но и за монетизиране на културно наследство и туристически активи. Това може да включва регистрация на търговски марки за културно-исторически ценности и туристически дестинации, авторски права за исторически документи и произведения на изкуството и патенти за всякакви нови технологии или методи, използвани при опазването и популяризирането на културното наследство. Чрез защитата и ефективното управление на тези права България  привлича повече туристи и генерира приходи от продажба на стоки, лицензиране и други търговски възможности. Освен това може да предотврати неразрешеното използване на активите на културното наследство на страната и по този начин да запази културното и историческо наследство за бъдещите поколения. (Към целия текст.)


Официално приключване на проекта Learn-IP. Резултати и планове

Проектът Learn-IP приключва официално в края на февруари тази година. Целият екип работи неуморно и целенасочено за създаването на специална програма за обучение и самообразование на работещите в сферата на културния туризъм и културното наследство, която засяга темата за интелектуалната собственост, начините за защита на национално и международно ниво, икономическите ефекти от ПИС и начини за развитие на дейности, базирани на ПИС, които носят повече доходи.

Постигнатите резултати предизвикват голям интерес във всички страни, включени в проекта – Германия, Испания, България, Румъния и Северна Македония. Проведоха се множество срещи със заинтересовани лица, организирахме различни събития, на които представихме всичко, което създадохме. (Към целия текст.)


„Наръчник за обучители“ – за провеждане на ПИС обучение чрез Learn-IP платформата

Част от обучението на LEARN-IP е насочено към обучители и тренери които желаят да проведат обучение по права на интелектуалната собственост, което е съобразено с нуждите на мениджърите на културно наследство и участници в културен туризъм.

Екипът на LEARN-IP изготви специален „Наръчник за обучители“, който предлага богата информация, която да подпомогне провеждането на обучение по нашата учебна програма, включваща седем обучителни модула. В него ще намерите много съвети за това как да организирате курс за обучение чрез платформата Learn-IP, набор от материали, насоки за създаване на съобщения за пресата и примери за съдържание в социалните медии с цел комуникация и успешно провеждане на обучението. (Към целия текст.)


Събитието на Learn-IP в Русе събра вниманието на местната туристическа общност

Събитието на нашата инициатива Learn-IP в България, озаглавено „Културно наследство и туристически активи – възможности за отключване на техния потенциал“, се проведе в красивия град Русе на 16ти юни 2022 година. То беше позиционирано като основен семинарен панел на Туристическото изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2022“. Общо 45 участници от различни обществени и бизнес организации дойдоха да научат повече за резултатите от проекта и възможностите за валоризация на ПИС в областта на културното наследство и културния туризъм, 3D дигитализацията и възможностите за финансиране. (Към целия текст.)


Културно наследство и туристически активи – възможности за отключване на техния потенциал

Активни ли сте в управлението на културното наследство или културния туризъм? Тогава със сигурност сте били изправени пред въпроса за правата на интелектуална собственост. Вие, както много заинтересовани страни в културата, вероятно сте загрижени за това как да се справите с това предизвикателство: твърде сложно, твърде скъпо, твърде комплексно, трудно се намира съвет. Това е жалко, тъй като управлението на правата на интелектуална собственост (ПИС) е не само важно, за да си осигурите права върху собствеността, но също така може да ви осигури така наречената „свобода на работа“ и дори допълнителни доходи. (Към целия текст.)


Голяма подкрепа се подготвя за първоначални стъпки към защита на интелектуалната собственост в областта на културния туризъм

INI-Novation България се гордее, че е партньор на така наречения консорциум LEARN IP project. Проектът LEARN-IP е насочен към разработването и експлоатацията на онлайн програма за обучение в подкрепа на мениджърите на културното наследство и дейците на културния туризъм с ефективното използване на цифрови технологии за проверка за спазване на разпоредбите относно правата на интелектуална собственост (ПИС). (Към целия текст.)


Експлоатацията на интелектуална собственост в културното наследство и туризма

Правата на интелектуална собственост, като търговски марки, авторски права или географски указания за произход, позволяват на участниците в културата да предотвратяват неразрешено използване на техните творения. Те могат да се използват и за получаване на финансова компенсация за творчески постижения и свързани инвестиции. Много професионалисти в областта на културата обаче се борят да идентифицират и използват тези права. Европейският проект LEARN-IP има за цел да промени това, защото ще осигури подкрепа чрез обучителни материали. ИНИ–Новация България ООД допринася за разработването на учебните материали и онлайн учебната програма. (Към целия текст.)


Партньорите от SKIVRE на посещение в Църногорския манастир в България

1Като част от планираната проектна среща в България, организирана от ИНИ-Новация България ООД, екипът на SKIVRE посети Църногорския манастир „Св. Св. Козма и Дамян ”, също известен в България като Гигински манастир.

На 8 май 2019 г. партньорите бяха любезно приети лично от игумена на манастира архимандрит Никанор. По време на разговора, в процеса на двустранно запознаване, бяха обсъдени множество теми, свързани с целите на проекта, както и въпроси, свързани с религиите, християнството и светата православна църква. (Към целия текст.)


Проектът SKIVRE за запазване на религиозното наследство

45572551_940633849468993_2528864567652515840_oЕвропейската комисия подкрепя ИНИ-Новация България за проектни дейности

В следващите две години ИНИ-Новация България ще участва в европейски консорциум от висок клас, който ще работи върху специален проект за опазване на религиозното наследство. Европейската комисия финансира тази инициатива, която ще обучава религиозните институции в професионално производство и разпространение на манастирски продукти.  Проектът SKIVRE с пълното име „Развитие на уменията за валоризация на европейското религиозно наследство“ е финансиран от Европейската програма ERASMUS +. Ръководителят на проекта за България г-жа Анжела Иванова посочва три цели: 1/ Разширяване на компетентността на европейските манастири за разработване, производство и разпространение на висококачествени продукти, 2/ Създаване на стратегии за продажба на монашески продукти в цяла Европа и 3/ Възраждане на историческото майсторство на манастирите. Зад това стои ясното намерение да се генерират приходи от самите манастири чрез продажбата на висококачествени, автентични манастирски продукти, които пряко ще се използват за подпомагане на опазването на манастирското наследство. (Към цялата статия.)


EUROPETOUR модулите за обучение, разработени съвместно от европейски екип от експерти, са готови

Europetour Team with Angela Ivanova INI-Novation BulgariaДевет обучителни модула, насочени към за доставчици на културни туристически продукти и услуги в селските райони, са готови, вклюиетлно и на български език. Създадени са в  сътрудничество между ИНИ-Новация България ООД и още 15 европейски експерти обединени в европейската инициатива EUROPETOUR. Целта е да подкрепят икономическото развитие на селския културен туризъм.

През последните три години инициативата EUROPETOUR разработи модулна програма за обучение на работетищите в областта на културата и туризма в селските райони, за да им помогне да задоволят още по-добре нуждите и желанията на туристите, които се интересуват от култура и да използват по-добре възможностите, предлагани от техните райони. Става въпрос за характеристика на дестинацията, разработване и позициониране на туристически продукти и услуги, маркетингова стратегия и планиране, канали за дистрибуция и продажби, комуникационна стратегия и планиране, изграждане на мрежи и сътрудничество, финансово планиране, разработване на бизнес план. Специален акцент е поставен върху използването на социалните медии като ефективни маркетингови канали за предлагане на туристически продукти. (Към статията.)


ИНИ-Новация България предствя новите безплатни обучителни модули на EUROPETOUR

Training Event in Cultural Tourism in BulgariaГрад Велико Търново, огнище за българските културни традиции и занаяти в България, беше домакин на събитие, организирано от ИНИ-Новация България ООД, като част от Международния туристически панаир „Културен туризъм”. За първи път бъдещите модули за дистанционен самостоятелен тренинг за работещи в сферата на туризма и културата в селските райони  са представени в България.

Събитието постигна голям успех: представители на общини, художествени организации, туристически агенции и отделни стартиращи фирми проявиха голям интерес към презентациите на партньорите на EUROPETOUR Карин Дрда-Кюн (Kultur und Arbeit eV, Германия), Ангела Иванова ( INI-Novation), Волфганг Книейски (INI-Novation), Lacramioara Beilic (Bucovina Tourism, Румъния) и Антонио Кузмановски (македонски стартъп „WheninX“). (Към цялата статия.)


EUROPETOUR – обучение за  развитие на културен турузъм в селските райони

A young girl by cell phone photographed of The smallest cathedral in the world, church of the Holy cross, Nin, Croatia

A young girl by cell phone photographed of The smallest cathedral in the world, church of the Holy cross, Nin, Croatia

За да бъде успешен културният туризъм в селските райони, е необходимо специално обучение на културните работници, туристическите експерти, предприемачи и представители на публичните власти по места. В големите градски райони в цяла Европа вече има много примери за успешно създаден и осъществяван културен туризъм, но добри практики в селските райони е доста рядка. Причината е в спецификата на на селските райони и ресурсите, с които те разполагат.  Европейският проект EUROPETOUR на програма Еразум + е насочен имено към тази проблематика: да се открищт спецификите на селските райони, раликите, които трябва да се имат предвид в сравненип с утвърдените вече големи градски райони, определяне на действителните потребности от обучение в селските райони и съответно разработването на подробна програма за обучение.  EUROPETOUR ще се изпълнява до 2018 г. в осем европейски региона, подкрепени от Европейската програма ERASMUS +.


LIMES в действие

LIMES ProjectПреди почти една година първите резултати от „Акцията LIMES“ идентифицираха редица проблеми, които трябва да бъдат преодоляни, за да може да бъде успешно осъществена идеята на „Акцията LIMES“. Като проблеми бяха дефинирани лошото покритие на мобилната мрежа, както и недостатътците в туристическия маркетинг на региона на лимеса в Райнланд- Пфалц.

ПЕР адресира проблема със слабото покритие на мобилнита мрежа в региона като стартира инициатива за безплатен безжичен интернет и станции за зареждане на мобилни устройства по протежението на лимеса в сътрудничество с местни туристически организации и Търговско – промишлената палата в Кобленц. Целта на инициативата е да се подобри достъпа до интернет чрез смартфони и таблети и създаването на безплатни станции за зареждане на мобилни устройства. (Към цялата статия „LIMES в действие„.)

Comments are closed.