Официално приключване на проекта Learn-IP. Резултати и планове

Уебсайт на Learn-IP. Link: https://learn-ip.eu

Проектът Learn-IP приключва официално в края на февруари тази година. Целият екип работи неуморно и целенасочено за създаването на специална програма за обучение и самообразование на работещите в сферата на културния туризъм и културното наследство, която засяга темата за интелектуалната собственост, начините за защита на национално и международно ниво, икономическите ефекти от ПИС и начини за развитие на дейности, базирани на ПИС, които носят повече доходи.

Постигнатите резултати предизвикват голям интерес във всички страни, включени в проекта – Германия, Испания, България, Румъния и Северна Македония. Проведоха се множество срещи със заинтересовани лица, организирахме различни събития, на които представихме всичко, което създадохме.

  • 7 обучителни модули на шест езика. Те са част от цяла учебна програма посветена на ПИС в областта на културния туризъм и културното наследство. Информация за модулите можете да видите на страницата на проекта, както и на специално създадената Learn-IP платформа за обучение и самообучение.
  • Learn-IP платформа за обучение и самообучение. Платформата дава възможност за провеждане на интерактивно обучение и самоподготовка, включващо учебния материал, тестове и упражнения. Платформата предоставя възможности за организиране на онлайн занятия, като комуникацията между обучаващи и обучаеми е изключително лесна чрез видео връзка, форуми и лични съобщения, а оценяването се извършва чрез специална онлайн система. Платформата е удобна както за онлайн обучение, така и за самообучение. Линк към платформата: https://moodle.learn-ip.eu. Всички материали са налични на английски, български, немски, испански, македонски и румънски език.
  • Наръчник за обучители. Част от обучението на LEARN-IP е насочено към обучители и тренери които желаят да проведат обучение по права на интелектуалната собственост, което е съобразено с нуждите на мениджърите на културно наследство и участници в културен туризъм. Екипът на LEARN-IP изготви специален „Наръчник за обучители“, който предлага богата информация, която да подпомогне провеждането на обучение по нашата учебна програма, включваща седем обучителни модула. В него ще намерите много съвети за това как да организирате курс за обучение чрез платформата Learn-IP, набор от материали, насоки за създаване на съобщения за пресата и примери за съдържание в социалните медии с цел комуникация и успешно провеждане на обучението.
Учебната програма на шест езика в платформата за интерактивно обучение и самоподготовка на Learn-IP. Link: https://moodle.learn-ip.eu 

Проектът приключва, но дейността ни по темата продължава с организирането на различни събития за популяризиране на обучението Learn-IP сред заинтересовани лица в областта на културния туризъм и културното наследство в България. Темата за правата върху интелектуалната собственост в тези области е недостатъчно развита и популяризирана в България, затова се надяваме резултатите от нашата работа да послужат като тласък за по-нататъшно развитие на практически обучения в страната.

Comments are closed.