Събитието на Learn-IP в Русе събра вниманието на местната туристическа общност

Събитието на нашата инициатива Learn-IP в България, озаглавено „Културно наследство и туристически активи – възможности за отключване на техния потенциал“, се проведе в красивия град Русе на 16ти юни 2022 година. То беше позиционирано като основен семинарен панел на Туристическото изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2022“. Общо 45 участници от различни обществени и бизнес организации дойдоха да научат повече за резултатите от проекта и възможностите за валоризация на ПИС в областта на културното наследство и културния туризъм, 3D дигитализацията и възможностите за финансиране.


Организаторът на събитието ИНИ-Новация България ООД създаде цялостна програма, посветена на ПИС в областта на културното наследство и туризъм, която даде възможност на участниците да се насладят на презентациите на лектори, които са утвърдени експерти в своята област. Целта беше да се вдъхновят и мотивират присъстващите да търсят нови творчески възможности за развитие и увеличаване на доходите си, като използват най-подходящите права на интелектуалната собственост за своята работа и като прилагат възможностите, предлагани от 3D дигитализацията на културното наследство.


Събитието предизвика много положителни реакции и бяха отправени много покани за допълнителни срещи и обучения по ПИС и дигитализация. Освен това организаторът г-жа Анжела Иванова и българският съветник по проекта г-жа Светлина Стефанова получиха покани от Русенския университет като лектори на специално събитие през октомври 2022 г., за да представят темата за ПИС и стъпките за валоризирането им в областта на културното наследство и туризма пред студенти, които създават иновативни технологии.


Благодарим на Община Русе и ОП Русе Арт за съдействето при организирането на събитието! Благодарим на лекторите и до нови срещи!

Comments are closed.