Мениджмънт на иновации

Business modelВ икономиката, основана на знанието, иновациите са станали съществени за постиженията в света на бизнеса. Големите и малки организации започнаха да преоценяват своите продукти, услуги и дори корпоративната си култура в опит да поддържат конкурентоспособността си на местните и световните пазари днес.

ИНИ-Новация България ООД предоставя на своите клиенти и партньори в България нов опит и добри практики в процеса на създаване и управление на иновациите.  Чрез INI-Novation GmbH в Германия, ИНИ-Новация България поддържа мрежа от стартъпи, компании, университети и научноизследователски и развойни институции, които се интересуват от създаването, идентифицирането, защитата и експлоатацията на резултатите от научните изследвания и изобретенията.

Целият процес на управление на иновациите обхваща всички стъпки от идентифицирането и осведомеността до скрининга и развитието на технологиите, инкубацията и въвеждането на пазара.

ИНИ–Новация България ООД е коуч и консултант на заинтересовани организации в следните области:

  • Идентифициране на иновативен потенциал на организацията;
  • Насоки за изграждане на локални мрежи, в които хората да участват в съвместни процеси за иновации и обучение;
  • Насоки се предоставят на изследователи и стартиращи компании, за да им помогнат в разработването на бизнес концепции;
  • Осигурява се обучение за постигане на високи постижения в управлението на иновациите и успешно пазарно мислене.

При интерес, моля изпратете запитване на имейл: info@ini-novation.com. Ние ще се свърим с вас за по-нататъшните стъпки, ако отговаряте на изискавнията да имате нова технология с потенциал да се превърне в иновация.

Comments are closed.