Добре дошли в сайта на INI-Novation!

Make Innovation Happen!

Специализирани сме в управление на иновациите, предоставяне на коучинг и услуги за бизнес равитие за иновативни стартъпи, малки и средни фирми, и изследователски организации.

Изтегли флайер
slider1
slider2
Colage
Innovation Management

Innovation Management

Бизнес концепции и бизнес планове, в подкрепа на трите етапа на иновациите: концепция, развитие и разширяване.
Прочетете повече
Достъп до пазара

Достъп до пазара

Подкрепа за навлизане на чужди пазари, маркетингови стратегии, проучване на потребителите с фокус групи и живи лаборатории.
Прочетете повече
Достъп до финанси

Достъп до финанси

Подготовка за привличане на инвестиции (венчър капитал, краудфандинг, бизнес ангели), финансиране от Европейски програми.
Прочетете повече
Достъп до знание

Достъп до знание

Семинари и тренинги по управление на правата върху интелектуалната собственост, достъп до финанси, маркетинг и продажби.
Прочетете повече

Експлоатацията на интелектуална собственост в културното наследство и туризма

Правата на интелектуална собственост, като търговски марки, авторски права или географски указания за произход, позволяват на участниците в културата да предотвратяват неразрешено използване на техните творения. Те могат да се използват и за получаване на финансова компенсация за творчески постижения и свързани инвестиции. Много професионалисти в областта на културата обаче се борят да идентифицират и използват тези права. Европейският проект LEARNIP има за цел да промени това, защото ще осигури подкрепа чрез обучителни материали. ИНИ–Новация България ООД допринася за разработването на учебните материали и онлайн учебната програма.

Проектът LEARN-IP е насочен към мениджъри на културното наследство и професионалисти в областта на културния туризъм, както и към всички сродни професии.

Културните актьори все още са твърде малко загрижени за експлоатацията на интелектуалната си собственост. Това са важни въпроси, които трябва да бъдат изяснени: Как могат да бъдат разработени обекти на културното наследство със защитени търговски марки? Как културният туризъм може да защити продукти и услуги, за да не се използва другаде? И обратно, посетителите на обекти на културното наследство трябва да са сигурни, че например висококачествените занаятчийски продукти от регион, които могат да бъдат закупени в музеен магазин, не са евтини копия.

LearnIP – начинът за използване на правата на интелектуална собственост

Досега управлението на правата на интелектуална собственост едва ли е намерило път в образованието и обучението на мениджъри на културното наследство и туристически специалисти, тъй като се смята за изключително сложна и трудна тема. В някои случаи регистрацията на права води до разходи, които са особено обезкуражени от по-малките институции и самостоятелно заетите лица. Това е още по-голямо съжаление, тъй като правата на интелектуална собственост също могат да генерират допълнителни приходи, ако бъдат признати като стойност и съответно управлявани. Learn-IP показва начина за това и предлага ценна помощ и инструкции.

Понастоящем информацията за правата на собственост се разпространява в различни правни изисквания, което затруднява достъпа на участниците в културното наследство и туризма до необходимите знания. Освен това оценката и тълкуването на разпоредбите са дори трудни за експертите.

LearnIP – Европейска учебна програма по правата на интелектуална собственост

Притежателите на права обаче се нуждаят от знания, за да идентифицират, защитават, прилагат и оценяват правата си. Икономическият потенциал от тези права може да бъде загубен за тях, ако техните идеи, марки и продукти се копират и фалшифицират. Learn-IP разработва онлайн учебна програма, която ще бъде готова през 2022 г. за повишаване на осведомеността и подкрепа на мениджърите на културното наследство и участниците в културния туризъм за защита на техните права на собственост. Учебната програма е създадена като лесно за използване онлайн ръководство.

Обръщамe се към професионалистите в културния, религиозния и творческия туризъм, както и към културните специалисти от сектора на културното наследство – заинтересованите културни институции и специалисти могат да се регистрират, за да изпробват учебното онлайн ръководство със собствени продукти и услуги. Институциите за обучение също са добре дошли.

LEARN-IP се прилага от седем европейски партньори с опит в професионалното обучение, правата на интелектуална собственост, културното и религиозно наследство, културния и духовен туризъм и цифровите технологии:

• Kultur und Arbeit e.V. – Association Culture & Work, Германия
website: www.kultur-und-arbeit.de (координатор на проекта)
• Асоциация за туризъм Буковина, Румъния
website: www.bucovinaturism.ro
• ИНИ–Новация България ООД, България
website: www.ini-novation.com
• Македонска фондация за развитие на предприятията, Северна Македония
website: www.mrfp.org.mk/mk/
• Православна църква на Гърция
website: www.ecclesia.gr
• Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte S.L, Испания
website: https://srecd.es/
• Tergau & Walkenhorst Patentanwälte I Rechtsanwälte, Германия
website: https://tergau-walkwnhorst.com

За контакти:

ИНИ-Новация България, info@ini-novation.com

Голяма подкрепа се подготвя за първоначални стъпки към защита на интелектуалната собственост в областта на културния туризъм

INI-Novation България се гордее, че е партньор на така наречения консорциум LEARN IP project. Проектът LEARN-IP е насочен към разработването и експлоатацията на онлайн програма за обучение в подкрепа на мениджърите на културното наследство и дейците на културния туризъм с ефективното използване на цифрови технологии за проверка за спазване на разпоредбите относно правата на интелектуална собственост (ПИС).

Генерирането на ПИС едва ли е включено в учебните програми на официалното културно наследство и образованието по туризъм. Това трябва да се промени, тъй като ПИС може не само да защитава правата, но може да се използва и за разработване на нови бизнес възможности за участващите. Европейските собственици на ПИС се нуждаят от достъп до ефективни начини за защита на своите ценности в международен план за растеж и конкурентоспособност, за да избегнат загубата на икономическия и социален потенциал на ПИС. Те се нуждаят от умения, за да го идентифицират, защитят, приложат и валоризират. Когато техните идеи, марки и продукти се пиратстват и фалшифицират, опитът и работните места са засегнати.

Точно тук се появява нашият LEARN-IP: програмата за обучение ще действа като онлайн „обиколка с екскурзовод“ чрез разпоредбите за ПИС и ще посочи какво може да се направи, за да се защити законно вашето имущество, опит и знания. Обучението ще покаже и кога се препоръчва професионална помощ. Това се счита за много важно, тъй като в професионалния свят много често има и финансов проблем, тъй като правните съвети за ПИС могат да бъдат скъпи и трудно могат да бъдат покрити от по-малки институции.

През 2021 г. се отваря голяма подкрепа за финансиране на първоначални стъпки към защита на ИС: „Идеите, задвижвани за бизнес МСП фонд“ е схема за безвъзмездна помощ от 20 милиона евро, създадена, за да помогне на европейските малки и средни предприятия (МСП) да получат достъп до правата си на интелектуална собственост . Подкрепен от Европейската комисия и EUIPO, „Идеите, задвижвани за бизнес МСП фонд“ е насочен към бизнеси, които желаят да разработят своите стратегии за ИС и да защитят правата си на ИС, на национално, регионално или ЕС ниво. Фондът покрива услуги за предварителна диагностика на IP (IP сканиране) и / или приложения за търговски марки и дизайн. Всяко МСП може да бъде възстановено до максимум 1 500 евро. Повече информация може да бъде намерена в Ideas Powered за бизнес център: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund.

Ако се интересувате от проекта LEARN-IP и ако се нуждаете от подкрепа при създаването на вашата IP стратегия, моля, свържете се с нас на info@ini-novation.com.

Мултиплициращо събитие в България по европейския проект SKIVRE в България

Тема на събитието „Развитие на умения за валоризация на европейското религиозно наследство и добри практики“

Българската столица София беше домакин на събитие, организирано от ИНИ-Новация България ООД по европейския проект SKIVRE на 26 октомври 2020 г.

Участници бяха представители от различни сектори като туризъм, регионално развитие, студенти в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски “, представители на монашески магазини и търговци, предлагащи монашески продукти, както и други заинтересовани по темата. Развитие на умения за валоризация на европейското религиозно наследство и добри практики“.

Събитието беше организирано като мултиплициращ семинар в България от името на европейския проект SKIVRE, финансиран от програма ERASMUS +. Той представи резултатите, които партньорите по проекта постигнаха през своите две години упорита работа: Програмата за обучение SKIVRE, включваща 10 учебни модула и илюстрацията на много добри практики. Те бяха демонстрирани по време на събитието, както и онлайн платформата за обучение на SKIVRE, чрез която всички учебни материали могат да бъдат достъпни свободно от заинтересовани страни с цел на самообучение (връзка: https://training.skivre.eu/main/toolbox.php).

Бяха представени теми като „Манастирското производството като вълнуваща връзка между миналото и бъдещето“, както и резултатите от проучване на пазарния анализ, проведено в 20 европейски манастира от партньорите по проекта SKIVRE под ръководството на г-жа Ангела Иванова от ИНИ-Новация България ООД. Бяха показани видео презентации на добри практики от България като Кремиковският манастир „Св. Георги Победоносец“ и Църногорския манастир „Св.св.Козма и Дамян“, както и манастир „Клостер Бронбах“ от Германия.

Д-р Волфганг Книйски, управляващ директор на ИНИ-Новация България ООД, представи задълбочен анализ на ролята на монашеските продукти в развитието на регионите и туристическата индустрия. Бяха предоставени примери за добри практики и бяха обсъдени много въпроси за това как да се изгради успешно сътрудничество и мрежи за взаимодействие между представителите на туризма и манастирите в даден регион.

Освен това в семинара участваха външни лектори, като г-жа Благовеста Чифлигарова, експерт в областта на туризма в България. Тя сподели своя опит в областта на религиозния туризъм в България с останалите участници, представяйки темата „Религиозният туризъм и неговите ползи за развитието на регионите“. Други външни участници също се включиха и запознаха публиката с техните добри практики.

Поради големия интерес и невъзможността да присъстват лично, участници имаха възможност да се присъединят и да участват онлайн в събитието.

Европейски проект SKIVRE подкрепя европейските манастири с 31 добри практики

Манастирите са свещени места за духовен живот. Те съхраняват ценни знания и културно наследство, поради което често стават пазители на местните традиции.

В миналото манастирите бяха силно свързани с регионалното развитие и на икономическо ниво, като произвеждаха вино, бира, храна и различни предмети за религиозни практики. В наши дни много от тях продължават своята активна роля в местните общности.

Проектът СКИВРЕ, финансиран от програма Еразъм + на ЕС, е посветен на събирането на добри практики от европейските манастири. Партньорите на SKIVRE, под ръководството на ИНИ-Новация България ООД, събраха вече 31 добри практики, показващи разнообразие от монашески икономически дейности, които имат финансови ползи за самите манастири и за хората в региона.

Разбрахме, че монашеското производство не се подчинява на типичните маркетингови закони, които управляват светското производство. Монасите и монахините използват стари традиционни рецепти, които са пазили от векове и стриктно спазват. Храната и напитките, произвеждани в манастирите, са предимно екологични и напълно естествени. Тези качества са привлекателни както за местните купувачи, така и за тези, които посещават манастира като туристи.

Събраните ни добри практики скоро ще бъдат достъпни безплатно на специално проектирана образователна платформа на SKIVRE.

По-долу са представени накратко първите 10 добри практики:

Добра практика 1: Манастирът Билдхаузен в Германия

Манастирът е възникнал от дарение, което е позволило основаването на цистерциански манастир през 1158 г. Манастирът се управлява от Dominikus-Ringeisen-Werk, църковна фондация по публично право. От 1983 г. насам призната работилница за хора с увреждания допълва съществуващото жилищно предложение с множество възможности за работа. Много от ръчно изработените продукти, произведени в работилниците, се предлагат и продават в манастирския магазин, както и онлайн.


Добра практика 2: Магазинът в манастир Бронбах „Bronnbacher Klosterladen“ в Германия

Манастирският магазин в Бронбах е многостранно съоръжение, обслужващо както продажба на манастирски продукти, така и закупуване на входни билети за изброения манастирски комплекс. От тази добра практика ще научите как да управлявате успешно манастирския магазин, прилагайки стратегически маркетинг.


Добра практика 3: Международната асоциация на трапистите – Международна мрежа за защита на марката и ценностите

Международната трапистка асоциация (ITA) обединява двадесет абатства траписти, разположени по целия свят. Разнообразни продукти за продажба се произвеждат от монасите-траписти и монахините в тези манастири. Това е сдружение с нестопанска цел, предназначено да помага на членовете в производството на стоки и в преследването на стандарти за върхови постижения.


Добра практика 4: MANUFACTUM – Добри неща от манастирите

Немската компания MANUFACTUM вече 18 години предоставя гамата „Добри неща от манастирите“ („Gutes aus Klöstern“). Той включва над 300 монашески продукта от цяла Европа, включително продукти за грижа за тялото, храна, спално бельо, дрехи, съдове, сладкиши, вино, спиртни напитки, лекарства, книги и компактдискове. Каталогът му съдържа продукти от 65 европейски манастира.


Добра практика 5: Автентични монашески продукти със силна марка – Църногорски манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ в България

Църногорският манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ има важно място в църковната, културна и политическа история на българите от днешна Централна Западна България. За да може манастирът да извършва религиозната си дейност, той се нуждае както от финансиране, така и от генериране на собствени доходи от икономически дейности като животновъдство и земеделие. Манастирът стартира собствено производство на млечни продукти – биволско кисело мляко и сирене. Освен това монасите произвеждат сушени колбаси от висококачествено биволско месо. Манастирът поддържа собствен манастирски магазин.


Добра практика 6: Дигитално разказване на истории за монашески продукти, свързани с Атон, Гърция

„EShop на Атон – продуктово изложение на Атон“ се управлява от дистрибутор, посветен на популяризирането на работата на монасите от Атон. Той не е собственост на манастирите на Света гора, а е посветен на монашеския им живот. Електронният магазин предоставя на обществеността автентични занаяти, които се произвеждат с грижа от монаси в светите манастири, скитове и келии на Атон, подчертавайки важен аспект от монашеския живот.


Добра практика 7: Дигитално разказване на монашески продукти: Свети Августин и Серафей от манастира Саров в Гърция

Манастирът „Свети Августин и Серафей от Саров“ в Гърция, основан през 1984 г. и разположен в близост до градовете Нафпактос и Патра, е един от малкото манастири, който вече предлага директно електронен магазин за продажба на своите продукти без никакъв препродавач и управлява акаунти в социалните мрежи за техните продукти. Монасите произвеждат различни монашески продукти като храна, напитки, артефакти и др.


Добра практика 8: Електронен магазин EUCOSMIA, Гърция

Манастирът е построен през втората половина на 10 век. Днес в манастира живеят около 50 монаси, където се прилага обширен строителен проект за възстановяване на по-големите сгради. Освен стенописите и масаците, манастирът разполага с голям брой уникални преносими икони, ръкописи и религиозни предмети. EUCOSMIA произвежда и разпространява две серии продукти: храни, напитки и продукти за грижа. EUCOSMIA също присъства в популярни социални медии като Facebook, Instagram, както и има канал в YouTube.


Добра практика 9: Kloesterreich – Чувствайте се свободни да се отдръпнете от ежедневните си практики, Австрия

Асоциацията Kloesterreich е създадена в Австрия и има членове в пет европейски държави. В момента тя включва общо 22 манастира от Австрия, един от Германия, един от Швейцария, един от Унгария и два от Чехия. Манастирите и манастирите предлагат място за тяло, дух и душа. Те споделят своите съкровища от вяра, молитва и своето богато културно наследство с идващите заинтересовани хора и поклонници.


Добра практика 10: Автентични монашески продукти със силна марка – Кремиковски манастир „Свети Георги Победоносец“ в България

Кремиковският манастир „Свети Георги Победоносец“ е български православен манастир, основан през Втората българска империя (12-14 век) и възстановен през 1493 г. от местен български благородник, манастирът включва две църкви. От тях по-старата средновековна църква е забележителна със своите високо ценени стенописи от 15-ти век. В днешно време Кремиковският манастир е функционален. Под хитро ръководство манастирът се развива в много насоки: производство, управление на манастирски магазин, онлайн продажби и разпространение, социални дейности и активни инвестиции за реконструкция.


Скоро ще публикуваме следващите 10 добри практики, събрани в проект SKIVRE.

10 учебни модула и 31 добри практики от европейски манастири

ПОДГОТВЕНИ ОТ КОНСОРТИУМ ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ SKIVRE

Монашеското наследство представлява важна част от европейското наследство. Това мнение споделят всички европейски държави-членки и се отнася особено за техните селски райони. В миналите времена манастирите не само са опазвали и предавали християнската вяра, а са били икономически горещи точки за производство и обмен на стоки и услуги.

В наши дни производството на манастирски продукти е огромен икономически шанс за много манастири в Европа да генерират доходи – за да оцелеят, да се развиват и да запазят своето културно наследство.

Много манастири в Европа произвеждат разнообразни продукти, използвайки свои собствени рецепти, базирани на вековни традиции, като например ръчно изработени продукти за лична хигиена като сапуни и лосиони, текстил, натурални храни като хляб, мармалад, бира, вино, мляко, месни продукти, както и религиозни предмети.

Много от манастирите, които развиват собствено производство създават заетост за местните хора в селските райони. Те установяват сътрудничество и с местни прозвоставени компании за съвместна дейсност. Освен това те допринасят също за развитието на местната туристическа индустрия и икономическо развитие в региона.

Познанията за производството на тези продукти са част от нематериалното културно наследство на ЕС. Затова проектът SKIVRE е посветен на създаване на учебни модули за всички манастири, които искат да развият своята икономическа дейност и да установят добри търговски отношения с други манастири и с други заинтересовани страни. Към учебните модули са събрани и приложени множество добри практики от успешни в производството манастири в Европа.

Досега под ръководството на INI-Новация България ООД бяха създадени 10 модула за обучение, както и 31 добри практики бяха събрани от Германия, Италия, Гърция, Холандия, България и Австрия. Всички партньори на SKIVRE допринесоха за генериране на учебното съдържание, установявайки добри взаимоотношения с различни манастири в техните страни.

Всички модули и добри практики ще бъдат качени в специална уеб платформа, създадена от нашия гръцки партньор GUNET. В момента платформата се разработва и ще бъде налична съвсем скоро.

С всички дейности по проекта SKIVRE допринася за „Споделяне на наследството“ – темата на „Европейската година на културното наследство 2018“, като разработва схема за обучение за производство и търговия на висококачествени ръчно изработени продукти на европейските манастири.

Партньорите от SKIVRE на посещение в Църногорския манастир в България

1Като част от планираната проектна среща в България, организирана от ИНИ-Новация България ООД, екипът на SKIVRE посети Църногорския манастир „Св. Св. Козма и Дамян ”, също известен в България като Гигински манастир.

На 8 май 2019 г. партньорите бяха любезно приети лично от игумена на манастира архимандрит Никанор. По време на разговора, в процеса на двустранно запознаване, бяха обсъдени множество теми, свързани с целите на проекта, както и въпроси, свързани с религиите, християнството и светата православна църква.

Проектът „SKIVRE – Развитие на умения за валоризация на европейското религиозно наследство“ има за цел да разработи 10-модулна образователна програма за подпомагане развитието на производството и продажбата на различни манастирски продукти. Модулите ще бъдат и качени на специална онлайн платформа, която да служи за обучение на монаси, наети работници в манастири, доброволци и др.

Екипът на SKIVRE е представен от различни граждански и християнски организации в Германия, Белгия, Гърция, България и Австрия. Изпълнението на проекта се финансира от европейската програма „Еразъм +“ под номер 2018-1-DE02-KA202-005023.

Пред гостите от Европа игуменът на Църногорския манастир архимандрит Никанор говори за древната традиция, която православните монаси спазват, за да поддържат и развиват своите манастири, благодарение на своя труд и реализация на произвежданите от тях продукти. Той сподели добрия опит на манастира в развитието на собственото си селско стопанство, отглеждането на биволи и друго животновъдство. Той представи млечни и други продукти, произведени в манастира, катовсподели своята визия за развитие на поклоннически туризъм в област Перник.

662320190509045758 240320190509051521

Духовникът обясни, че партньорството с екипа на проекта ще бъде от значителна полза за манастира и за другите православни манастири в страната, затова оцени положително официалната покана за сътрудничество в проекта SKIVRE.

Партньорите на SKIVRE изразиха интерес към инициативата на манастира да организира базар за монашески изделия, което от 2018 г. се провежда в рамките на народния панаир на Църногорски. Освен това беше разгледана възможността да представим съвместно резултатите от проекта заедно с ИНИ-Новация България на официалния форум на панаира през 2020 г.

В края на срещата партньорите на SKIVRE посетиха манастирските църкви и параклиса и се запознаха с историята на манастира. Те също проявиха интерес към историята за чудотворната икона на Пресвета Богородица на Успение Богородично. След високо оцененото посещение игуменът архимандрит Никанор изрази поканата си към всички партньори на SKIVRE да посетят манастира отново.

Партньорите останаха очаровани от високото качеството на произведените в манастира продукти и за финал си търгнаха с пълни с продукти чанти.

IMG-20190503-WA0003 IMG-20190503-WA0000 IMG-20190503-WA0001

Тази статия се основава на оригиналната онлайн публикация на манастира Царногорски (www.svetogorie.com).

Намерете още снимки във Facebook страницата на манастира, като следвате линка.

 

SKIVRE-logo-201809-finalSKIVRE-logi-01За контакти в България:

Анжела Иванова, Ръководител проекти, ИНИ-Новация България ООД

Емейл: angela.ivanova@ini-novation.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKIVRE – проект за запазване на религиозното наследство

Европейската комисия подкрепя ИНИ-Новация България за проектни дейности

45572551_940633849468993_2528864567652515840_oВ следващите две години ИНИ-Новация България ще участва в европейски консорциум от висок клас, който ще работи върху специален проект за опазване на религиозното наследство. Европейската комисия финансира тази инициатива, която ще обучава религиозните институции в професионално производство и разпространение на манастирски продукти.

Проектът SKIVRE, с пълното име „Развитие на уменията за валоризация на европейското религиозно наследство“, е финансиран от Европейската програма ERASMUS+.  Ръководителят на проекта за България г-жа Анжела Иванова посочва три цели: 1/ Разширяване на компетентността на европейските манастири за разработване, производство и разпространение на висококачествени продукти, 2/ Създаване на стратегии за продажба на монашески продукти в цяла Европа и 3/ Възраждане на историческото майсторство на манастирите. Зад това стои ясното намерение да се генерират приходи от самите манастири чрез продажбата на висококачествени, автентични манастирски продукти, които пряко ще се използват за подпомагане на опазването на манастирското наследство.

Ще бъде създадена многоезична програма за обучение на монаси и монахини, доброволци и работещи в манастирите, което ще помогне да се постигне по-високо ниво на предлагане и продажба на манастирски продукти. За по-голямо удобство на обучаемите, специална платформа за цифрово обучение ще бъде на разположение за самостоятелно учене и подготовка. Предстои издаването и на два учебни материала  „Наръчник за производство и търговия на манастирски продукти“ и „Историческите занаяти в манастирите и техния потенциал за социално предприемачество в селските райони“.

Манастирски продукти за опазване на религиозното наследство

Производството на манастирски продукти (например ръчно изработени продукти за грижа за тялото като сапуни и лосиони, производставо на хляб, конфитюр, спиртни напитки, бира, вино, религиозни продукти, предажбата на плодове изеленчуци, произведени в манастирите) е средство за генериране на доходи и допринася за запазването на религиозното наследство в регионите, както и за запазването на работните места. Манастирите често не биха могли да оцелеят без производството и продажбата на тези продукти. Историческите знания за производството на тези продукти са част от нематериалното културно наследство на Европа.

Религиозно наследство в опасност

„Одобрението на проекта и свързаните с него теми са ясно признание за нашите вложени усилия за опазване на културното наследството“, казва Волфганг Кнейски, управляващ директор на ИНИ-Новация България ООД.  ИНИ-Новация България има важни задачи при изпълнението на проекта. Компанията е лидер на основнищ работен пакет, свързан създаване на обучителните модули, включително изследователска дейност, насочена към европейските манастири в страните партньори, както и тестването на готовите модули. Европейското религиозно наследство е в голяма опасност, защото е неустойчиво в дългосрочен план.

Според проучване с тема „Актуални проблеми при опазването на манастирите в България“, през последните няколко години се наблюдава постоянно намаляване на посещенията и даренията в български манастири от български граждани. Причините за това могат да се търсят в икономическото състояние на държавата и обществото. Произвото като традиция също е премахната – в миналото българските манастири са били сериозен производител, както на селскостопански, така и на битови предмети, продавали са ги и са набирали собствена средства. В наши дни няколко манастира в България имат собствено производство, което подпомогне финансово тяхното съществуване, развитие и опазване на религиозното наследство. Проектът SKIVRE подкрепя този процес за възстановяване на производството в манастирите и да се възвърне тази традиция.

Печат на европейското културно наследство за SKIVRE

Награждаването с печата Европейската година на културното наследство 2018 г. за проекта SKIVRE дойде точно навреме за първата среща на партньорите в Германия. „Това прави нашия проект видим в цяла Европа като принос към годината на европейското културно наследство 2018 г.“, с радост споделя германския координатор на проекта д-р Карин Дрда-Кюн.

Европейска експертиза за проекта

Партньорството се състои от мултидисциплинарен европейски екип, представляващ целевите групи и експертния опит, необходим за устойчивото развитие на SKIVRE: media k GmbH като координатор (Германия), манастирът Бронбах (Германия), европейската мрежа „Бъдеще за религиозно наследство” (Белгия), двамата образователни разработчици Wissenschaftsinitiative Niederösterreich (Австрия) и ИНИ–Новация България ООД (България), както и партньорът за цифрово развитие GU-net (Гърция).

SKIVRE-logo-201809-final

SKIVRE-logi-01

За контакти в България:

Анжела Иванова, Ръководител проекти, ИНИ-Новация България ООД

Емейл: angela.ivanova@ini-novation.com

Проектът EUROPETOUR завърши успешно

2018-08-29 (44)Новите обучителни модули на EUROPETOUR, свързани с развитие на туризма в селските райони, са вече готови на осем европейски езика

Последната среща на партньорите от международния проект EUROPETOUR се проведе в германския регион на долината Таубер, където е и седалището на координращата организация Kultur und Arbeit e.V.. Срещата бе организирана  в сътрудничество с Бронбавския манастир и Международния конгресен център за опазване на културното наследство IZKK и бе посветена на културни туристически маршрути и мрежови оферти, които се очертаха като един от най-важните фактори за успех в културния туризъм в селските райони.

На срещата бяха отчетени като успешно завършени осем модула за самообучение насочени към хора, които не са специалисти в областта на туризма, но работата им е свъзрана с културния туризъм в селските райони. Това са занаятчии, малки производители, малки хотели и ресторанти, арт групи и много други, които допринасят за развитието на местната култура и туризъм. Модулите за самообучение са преведени на осем европейски езика включително на български.

За първи път идеята за бъдещите модули за самообучение, насочени към работещи в сферата на туризма и културата в селските райони бяха представени в България в рамките на Международното изложение „Културен туризъм“ през 2017 година.

Една година по-късно модулите вече са факт и могат да бъдат ползвани от всички заинтересовани безплатно и съобразно техните индивидуални нужди. Могат да бъдат четени или изтеглени от уебсайта на проекта на български език https://www.europetour.tips/results/training-modules/български/ .

Международният проект EUROPETOUR  завърши. Пожелаваме на всички заинтересовани от развитието на културния туризъм в селските райони успех с нашите обучителни модули. Винаги можете да се свържите с нас при необходимост от повече консултация или желание да организираме на място разяснителен семинар.

EUROPETOUR Team

 

Модулите за обучение на EUROPETOUR, разработени съвместно от европейски екип от експерти, са готови

Europetour Team with Angela Ivanova INI-Novation BulgariaДевет обучителни модула, насочени към за доставчици на културни туристически продукти и услуги в селските райони, са готови, вклюиетлно и на български език. Създадени са в  сътрудничество между ИНИ-Новация България ООД и още 15 европейски експерти обединени в европейската инициатива EUROPETOUR. Целта е да подкрепят икономическото развитие на селския културен туризъм.

2018-08-29 (44)През последните три години инициативата EUROPETOUR разработи модулна програма за обучение на работетищите в областта на културата и туризма в селските райони, за да им помогне да задоволят още по-добре нуждите и желанията на туристите, които се интересуват от култура и да използват по-добре възможностите, предлагани от техните райони. Става въпрос за характеристика на дестинацията, разработване и позициониране на туристически продукти и услуги, маркетингова стратегия и планиране, канали за дистрибуция и продажби, комуникационна стратегия и планиране, изграждане на мрежи и сътрудничество, финансово планиране, разработване на бизнес план. Специален акцент е поставен върху използването на социалните медии като ефективни маркетингови канали за предлагане на туристически продукти.

Обучителните модули са достъпни безплатно на немски, английски, испански, румънски, български, италиански и полски на www.europetour.tips, и вече успешно се използват за обучение в осем европейски региона.

Социалните медии като фокусна точка на обучението в културния туризъм

Специално ръководство, наречено „Насоки за социални медии в селския културен туризъм“ дават практически съвети за успешното използване на социалните медии в селския културен туризъм, както и оценяват факторите за успех на вече съществуващи добри примери от цяла Европа. За ИНИ-Новация България ООД това ръководство е особено важно. Социалните медии могат да бъдат от голяма полза за привличането на туристи в селските райони. Това, от което сега се нуждаеха работетищите в селските райони на България, заети в областта на културния туризъм, сега се предоставя EUROETOUR.

Обучителни модули за европейския туристически пазар

Освен ИНИ–Новация, като представитела на България, в разработването на обучитлните модуле участваха и  партнщори от европейските Буковина (Румъния), Хайлброннерска земя (Германия), Кантабрия (Испания), Марке (Италия), както и европейската мрежа „Бъдеще за религиозно наследство“, немската културна туристическа мрежа KIRA за Хайлброн-Франкен, немско-полската мрежа „Klosterland” и австрийската мрежа „Kreativ Reisen Österreich”, Всички те допринесоха за развитието на цялата обучителна програма пригоден за нуждите на техните райони.

Angela IvanovaИНИ-Нвация България се гордее, че участва в този проект, „защото успяхме да натрупаме опит като консултанти в бизнес равитие и маркетинг  и получихме знания за един сепцифичен пазар за културен туризъм – селските райони. Пручването на пазара, което проведохме, гарантира, че учебните модули  започват точно от там, където е необходимо допълнително обучение и може веднага да се приложат на практика“, казва г-жа Анжела Иванова, ръководител на проекта за България.

Инициативата EUROPETOUR вече е отличена със знака за годината на Европейската комисия за Европейското културно наследство. Това отличие се дава за проекти, насърчаващи опазването на културното наследство. „Разбира се, особено сме горди с този знак за признателност на Европа за приноса на EUROPETOUR“, споделя още г-жа Иванова.

ИНИ-Новация България предствя новите безплатни обучителни модули на EUROPETOUR

Training Event in Cultural Tourism in BulgariaГрад Велико Търново, огнище за българските културни традиции и занаяти в България, беше домакин на събитие, организирано от ИНИ-Новация България ООД, като част от Международния туристически панаир „Културен туризъм”. За първи път бъдещите модули за дистанционен самостоятелен тренинг за работещи в сферата на туризма и културата в селските райони са представени в България.

Ръководителят на проекта г-жа Карин Дрда-Кюн (Kultur und Arbeit eV, Германия) въведе участниците в събитието в тематиката на EUROPETOUR  и представия визията ни за равитие в бъдеще.

33971631466_d080af6a3a_zСлед нея, г-жа Анжела Иванова (ИНИ-Новация България ООД) представи модулите за обучение EUROETOUR. Тя изясни подробно основните теми, които представляват интерес за българските туристически заинтересовани страни в туризма, а именно позициониране на туристическия продукт, брандиране и маркетинг на културния туризъм в селските райони, както и значението на работата в мрежа за равитието на културния туричъм. Г-жа Иванова предостави примери, като най-добри практики от Австрия, като добави теоретични знания и практически упражнения за участниците. Повтози начин беше постигнато по-добро разбиране за спецификата на темата.

17880695_10212837586880865_4266988205923104604_oДруг лектор в събитието беше г-жа Лакрамоара Белик (Bucovina Tourism, Румъния), специалист в областта на културния туризъм и партньор по проекта. Тя  представи региона Буковина в Румъния като пример за добра практика в областта и предложи възможност за сътрудничество между български и румънски заинтересовани страни в областта на туризма. Тя също засегна темата за създаване на мрежи, споделяйки какво прави регионът Буковина за успешното посрещане на специфичните нужди на културните туристи- пътешественици.

33169478374_9be9af874b_zД-р Волфганг Книйски (ИНИ-Новация България ООД) предсатви задълбочен преглед на инструментите за финансиране на дейсбности със специален акцент върху теми като вериги за генериране на стойност в културния туризъм, бизнес планиране, продажби и дистрибуция, както и пазарно ориентирано финансиране. Бяха предоставени примери за най-добри практики и бяха обсъдени много въпроси за това как да се изгради успешна културно-туристическа дейност в селски район.

Беше проведен конкурс за най-добра идея в областта на културния туризъм като бяха определени трима победители и раздаадени награди, предоставени от ИНИ-Новация Българищ ООД.

Multiplier-event-3

Europetour training in Bulgaria

На финала беше представена стартираща фирма от Македония „WheninX“, като нейния изпълнителен директор Антонио Кузмановски представи иноваторвно технологично решение за насърчаване на културни услуги за местните жители в селските региони и техните посетителите.

Събитието постигна голям успех: представители на общини, художествени организации, туристически агенции и отделни стартиращи фирми проявиха голям интерес към презентациите на партньорите от EUROPETOUR, създаоха се множество контакти забудеща съвместна работа.

Multiplier Event in Veliko Tarnovo