Uncategorized

Културен туризъм в селските райони – предизвикателства и успешни практики, представени от EUROPETOUR

Multiplier Event in Veliko Tarnovo

ИНИ-Новейшън България е част от международната инициатива EUROPETOUR и заедно с организации от още седем държави. в т.ч. Германия, Италия, Австрия, Румъния, Испания, Полша и Белгия работим в областта на културния туризъм в селските райони. Целта ни е да изследваме нуждата от допълнителен образователен тренинг сред работещите в сферите на туризма и културата в селските райони в държавите-участници в проекта и да създадем специални обучителни модули, които да отговарят на тези нужди.

ЗАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ?

Културният туризъм в селските райони е шанс за повишаване на осведомеността и генериране на заетост, доходи и по-добри условия на живот.

Въпреки това, културен туризъм в селските райони не е достигнал ниво на професионална квалификация и комуникация, която е сравнима с културния туризъм в градските райони. Необходимостта от квалификация е очевидна – за доброволци и професионалисти в културата, туризма и доставчици, предлагащи туристически услуги, настаняване, гастрономия, транспорт, озеленяване, културни институции и много други.

От друга страна, работещите в сферата на култура и тези с сферата на туризма, обикновено не са научени да работят заедно; те „говорят на различни езици”. Затова сътрудничеството е основен въпрос за доставчиците на туристически услуги и особено за хората, работещи в културните институции в селските райони. Те се нуждаят от удобни материали за обучение, за да се подобрят техните умения в разработване и позициониране на  културно-туристическите продукти и услуги чрез  маркетинг, канали за продажба, финансово планиране и най-накрая – умения за развитие на бизнеса.

Ето защо EUROPETOUR Ви предлага такова знание.

БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Безплатен семинар на тема “Културен туризъм в селските райони – предизвикателства и успешни практики, представени от EUROPETOUR” ще се състои на 7-ми Април 2017 г. в хотел „Премиер“, Велико Търново, България.  По време на семинара участниците ще имат възможност:

 • Да научат за новата тренинг програма на EUROPETOUR за самостоятелно обучение в областта на културния туризъм в селските райони,
 • Да получат нови идеи или да разширят своя фокус върху темата,
 • Да се запознаят с примери за добри практики в други европейски държави,
 • Да се срещнете с чуждестранни експерти в областта на културния туризъм.

На нашия семинар в България ще Ви представим резултати от проучвания, проведени в осем европейски региона. Нашето събитие е част от Международно туристическо изложение  “Културен туризъм”, Велико Търново: http://www.culturaltourism.info/.

ЛЕКТОРИ

Лектори ще бъдат уважавани експерти, утвърдени в своите области на европейско ниво:

 • Д-р Карин Дрда-Кюн, координатор на проекта, Kultur und Arbeit e.V., Германия и председател на European Mobile & Mobility Industries Alliance (EMMIA) към Европейската комисия.
 • Анжела Иванова, проектен мениджър на EUROPETOUR за България.  Коуч и консултат в областта на стратегически комуникационен мениджмънт и маркетинг.
 • Д-р Волфганг Книйски, управляващ директор на INI-Novation GmbH, Германия. Консултант в развитие на бизнеса и иновацинен мениджмънт.
 • Лакрамиоара Бейлик. мениджър на Bucovina Tourism Association.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Всеки, който работи в сферата на културата и туризма в селски райони, представител на:

 • Местни туристически центрове към общини и области,
 • Малки и средни по големина музеи и колекции с фокус върху местното развитие и история,
 • Екскурзоводи,
 • Хора, работещи в местните културни институции – доброволци и професионалисти,
 • Аматьорски театри и оркестри,
 • Поети,
 • Историци,
 • Местните художествени занаяти,
 • Производители на художествени / арт произведения,
 • Места за настаняване и места за хранене,
 • Фермери и кулинарни производители.

КОНКУРС

По време на семинара ние ще проведем конкурс за най-добра идея за туристическа концепция за местен културен туризъм. Най-добрите идейни концепции ще бъдат наградени от ИНИ–Новация България ООД по време на семинара. Наградите са както следва:

 • Първа награда – 1000 лв. плюс безплатен коучинг в бизнес планиране и маркетинг;
 • Втора награда – 500 лв. плюс безплатен коучинг в бизнес планиране и маркетинг;
 • Трета награда – безплатен коучинг в бизнес планиране и маркетинг.

За повече информация се свържете с Анжела Иванова, проектен мениджър за България на международната иницитива EUROPETOUR: angela.ivanova@ini-novation.com.

———————————————————————————–

EUROPETOUR – Подпомага селските райони да се възползват максимално от потенциала на културния туризъм. Европейска инициатива, целяща да отключи потенциала на Европейските културни съкровища.

The EUROPETOUR blog: www.europetour.tips

Stay tuned on Facebook:  https://www.facebook.com/EuropeTourTips/

Follow us on Twitter:  https://twitter.com/europetourtips

UNCAP @ OGC Health Summit in Dublin

02

UNCAP partners and business development experts in Dublin

The UNCAP project has attended the OGC Health Summit in Dublin on the 21st of June, 2016, with presentations and a showcase, which has been held after the summit, presenting the various UNCAP technologies.

Also, the annual UNCAP Challenge has been held, and this year it has been awarded to the Italian startup company Chino.io.

Someone had said that the goal of real healthcare reform must be high-quality, universal coverage in a cost-effective way. The UNCAP consortium is driving the project success into exactly this direction. Short before the finalization of the UNCAP Box prototype, the IPR issues together with standardization are coming into the UNCAP’s agenda.

Wolfgang Kniejski (EIT Digital) presenting service delivery models on the OGS eHealth Summit

Wolfgang Kniejski (EIT Digital) presenting service delivery models on the OGS eHealth Summit

The European countries strive to provide economical health care to an increasingly aging population; and people want to stay active and healthy in their own homes as long as possible. Therefore, the market potential of UNCAP is huge, keeping in mind that the UNCAP technologies shall satisfy that social needs. Together with these opportunities, there are also obstacles in front of our success. One of the main obstacle for market take-up of the UNCAP results is the standardization. Therefore, the participation in the OGC eHealth Summit with presentations displaying the various UNCAP technologies as well as service delivery models and interoperability requirements was an important step for UNCAP to start serious dialog with representatives of standardization bodies and organizations.

INI-Novation is the responsible partner for the market take-up of the project’s results but also for providing solutions in the area of IPR and standardization. Wolfgang Kniejski present the vision for the business development of eCare technologies, and the important impact that standardization has for the future project’s sustainability. The UNCAP partners participated in the OGC Health Domain Working Group. The group enables OGC to identify and work with a representative group of market participants in the identification and prioritization of use cases, business and technical requirements that will provide the most significant value, or mitigate the most significant risks in this arena. Through efforts to identify requirements, gaps in standards and opportunities for demonstration, the Health Domain Working Group contributes to development of open mapping standards in support of health marketplace requirements.

Cloud Expo Europe 2015 in Frankfurt

1 Cloud Expo LILA 2015The cloud has forever changed how users store data, collaborate on projects, or using apps. Cloud is supporting the development of so many innovative technologies in all areas such as healthcare, automotive, life sciences, retail, media, energy, or robotics, both in consumer and in enterprise products. Cloud market is one that is rapidly growing and evolving all the time.

According to its tradition always keeping up with new technologies and innovative trends, INI-Novation GmbH in cooperation with EIT Digital Accelerator visited the Cloud Expo Europe 2015 in Frankfurt.

Currently, INI-Novation is involved in several EU projects developing innovative technologies, apps, products, distribution chains and creative training courses. LILA Project is one of them supporting technologies on a very early stage and the LILA platform is an important tool in the working process of INI-Novation.
INI-Novation supports SMEs and start-ups with innovative ideas, prototypes, or products that help the end users in the daily and professional life with close interactions based on social media, mobile devices or other sensors at their private and public spaces. Cloud is a key enabler in their technologies. The soft-landing support in German markets, international growth, user testing and organization of LILA living labs with potential users in 2016 were the main topics on the meetings of INI-Novation GmbH.

Global Technology Commercialization Forum in South Korea

The Managing Director of INI-Novation GmbH, Wolfgang Kniejski, received a special invitation from the Korean Institute for Advancement of Technology (KIAT) to attend the Global Technology Commercialization Forum as a speaker and panellist. The event was held on October 27, 2015, in Seoul. The invitation was received as a result of the good business relationship between the two organizations and was high recognition of Dr. Kniejski as high level speaker and consultant in the area of international technology transfer of innovation management.

DSC02983

The Forum aimed to become a platform through which global technology cooperation can be enhanced by gaining better understanding of both Koreans and overseas entities’ needs and exchanging know-how on efficient global market entry strategies.

Guests from University of Texas IC2 Commercialization Center, Steinbeis Foundation, European Business Innovation Center Network, Samsung Electronics, Nomura Research Institute were among the speakers who delivered insightful presentations.

FullSizeRender (20)

Based on his more than 20 years’ experience in the area of technology transfer and innovation management, Wolfgang Kniejski presented SME support to access international markets and good practice examples from the activities of INI-Novation and EBN in the area of soft-landing and living labs organization through so-called LILA Platform and good practices created in the EU funded LILA Project.

20151027_153657 DSC02948The event brought together about 200 participants representing both domestic and foreign SMEs, global companies that have established their presence in Korea, diplomats from various embassies in Seoul, commercialization-supporting organizations such as INI-Novation GmbH, etc. Therefore, Dr. Kniejski was accompanied by Angela Ivanova, Business Development Director if INI Novation GmbH, as a guest of the Global Technology Commercialisation Forum.

DSC02988Engaging discussions on various topics with all speakers started in the afternoon. Some of the hot topics were finance support and fund raising for internationalization activities, European market, cultural differences, opportunities and barriers for business expansion.

Start-ups in the Internet Economy – Workshop in Cologne

E Commerce_Wolfgang Kniejski in CologneOn October 23th, Dr. h. c. Wolfgang Kniejski, Managing Director of INI-Novation GmbH and Business Developer in European Institute of Innovation and Technology (EIT) was invited as a speaker in an “Entrepreneurs in eCommerce” event in Cologne: “Start-ups in the Internet economy – the European perspective”.
In front of start-ups, coaches and accelerators, Dr. Kniejski presented his approach for the development of business models and business plans at all stages of a company development process, from start-up to international expansion. “In particular, we dedicate to enter the so-called ‘soft landing’ process,” explained Dr. Kniejski, “by supporting start-up companies with an expert network and providing them the help in their efforts to enter international markets and to overcome the early stage challenges of existing barriers.”

Dr. Kniejski presented three support initiatives that are available for all eligible start-ups:
E Commerce_start-ups in CologneTESLA (Transnational Ecosystem Laboratory & Actions) project
With the support of partner organisations from Ireland, Wales, France, Germany, Belgium and the Netherlands cross-border access-to-market opportunities are offered. The goal is to drive the internationalization of start-ups faster, giving them access to important export markets in the European Union.
LILA slide in presentation_E Commerce 2015• LILA- Lab web platform
LILA Project is a user feedback platform. It helps the entrepreneurs on their very first stage of product development by providing feedback from targeted users. Start-ups can test their inventions in different stages of their development, even when it is still an idea. Through LILA Labs markets in France, UK, Luxemburg and Germany can be approached. Key to the success is not the platform itself, but the successful networking of partners and the strong groups of user communities behind the LILA platform.

• EIT Digital Accelerator
Assistance is provided to later stage start-ups and scale ups that have already market evidence to show.. On this stage, the start-up is striving for internationalization. Therefore, the EIT Digital network provides the supported scale ups access to market, to experts and to investors on matchmaking events. Support measures in all of this three activity lines can even be provided outside Europe. As Wolfgang Kniejski replied on an entrepreneur’s question: “This is generally possible and we already created success stories. However, it depends on the personal networks and of the quality of the network partners of every business developer.”

 

*All materials for this event can be downloaded through:
https://e-commerce.eco.de/2015/events/start-ups-im-e-commerce.html
*The Press info is published also here:
http://ini-novation.lilaproject.eu/en/blog/start-ups-in-the-internet-economy-workshop-in-cologne
Press Info
Darmstadt, October 2015

FOUR Innovative Technologies presented in Darmstadt


Four innovative web solutions were presented on LILA lab sessions on December 3th in Darmstadt. Most of them are not on the market yet. These technologies of the future need to be further developed and turned into successful products for the market with the potential customers’ and users’ help. The users’ feedback is very important on the early stage of development, that’s why the inventors had a lot of questions to discuss with the invited users who were active and creative in sharing their opinion.

At the end, all participants left satisfied with what they have learned and richer with the shared knowledge. The sessions were organised by INI-Novation GmbH, the German partner in the LILA Project.

Information about the presented web solutions:

YoStar App is the first of its kind Android application, which main purpose is to navigate the position of a telescope towards a space object and to facilitate its adjustment. NaviScope will enter the German market now. INFOZONE App is an innovative mobile application that will be launched on the German market soon. The goal of INFOZONE is to provide easy and time saving life for the tourists and people living in the cities. The application can show you the nearest points of interest with promotion discounts, or according your preferences. DeeD Platform is a new web platform for fun and team-building, allowing different organizations and teams to bond their members via small but regular challenges.It iis going to be launched in the German market. Searching engine “Cognica” – a fuzzy search engine. Еxamples will be presented for use of fuzzy search engines for fast and authentic language translation and fast semantic search in web pages.

December 9, 2014 1:56 PM,

For more information click here 

How to Finance your start-up business?

DSC00844x616

You’re a start-up, and you’re looking for investors to support your business. This seminar is for you!

INI-Novation organises on 2 December 2014 in Darmstadt (Germany) a seminar targeted at young entrepreneurs and start-ups who are looking for financing sources in the pre-Seed, the seed, the start-up and the expansion phases.

Besides providing theoretical knowledge regarding financing models, concrete real-life scenario examples will also be used to illustrate strategic financing and the different alternative action steps. Current challenges faced by the participants will also be taken into consideration for the analysis of different financing possibilities. Practitioners will give insides to support entrepreneurs accessing proper financing models. At the end of the seminar 5 start-up concepts will be pitched, reviewed, commented by experts and presented in front of users on a LILA Lab on 3.12.2014 .

November 28, 2014

For more information click here